Tunceli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme

tarafından | 15 Şub, 2022 | İzleme Sistemi | 0 yorum

Tunceli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
65% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
65% İlerleme

100% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2022
Bitiş Tarihi
31/12/2023
4/5
Onaylanmış Dökümanlar
7/18
Tamamlanan Hedefler
35/51
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar

Henüz hiç döküman yüklenmedi.

Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 7 / 18 Tamamlandı
Eğitim / Özel Hedef 1.1. Belediye Yönetimi ve Çalışanlarına TCE Eğitimlerinin Verilmesi 1 1 / 2 0
50%
1.1.1.TCE ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) İçin Eğitim Programı, Eğitim Kiti ve Eğitici Havuzu Oluşturmak
5 Kişilik Eğitici Havuzunda Eğitmen Oluşturulması 31/12/2022
100 Adet Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı/Kitleri Hazırlanması 31/12/2022
100 Adet Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Eğitim Programları/Eğitim Kitleri Hazırlanması 31/12/2022
1.1.2. Belediye Çalışanlarına Yönelik TCE, Şiddet, Ayrımcılık ve Nefret Suçlarına Karşı Farkındalık Eğitimleri Vermek
1 Adet Çalıştay Düzenlenmesi 31/12/2022
Toplamda 100 Personele Eğitimler Verilmesi 31/12/2022
eğitim belediye personeline yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 2.1. Tunceli İlindeki Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 3 / 3 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 3.1.Tunceli İlindeki Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi Farkındalığının Sağlanmasına Yaygınlaştırılması 1 1 / 1 0
100%
eğitim çocuk ihmal ve istismarı atölye çalışmaları
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 4.1. Tunceli İl Merkezinde Bağımlılıkla Mücadele Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 1 2 / 2 0
100%
eğitim madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında eğitici eğitimi
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.1. Tunceli’ de Yaşayan Kadınların İhtiyaç ve Taleplerinin Belirlenmesine ve Görünür Kılınmasına Yönelik Düzenli Çalışmalar Yapılması 0 3 / 4 0
75%
1.1.1. Belediyenin Hizmet Binalarında Düzenli Anket Çalışmaları Yapmak
2 Anket Çalışmasının Yapılması 31/12/2022
68 Kadın ve 155 Erkeğin Anket Çalışmasına Katılması 31/12/2022
1.1.2. İhtiyaçları Tespit Etmek İçin Saha Araştırmaları Düzenlemek
1 Saha Araştırması Yapılması 31/12/2022
1000 Kadın ve 500 Erkeğin Saha Araştırmalarına Katılması 31/12/2022
1.1.4. Belediye Web Sitesi ve Sosyal Medya Üzerinde Tuncelili Kadınların, Engellilerin ve Lgbti+ Bireylerin Görünürlüğünü Artırmak
5 Web Sitesi Haberinin Yapılması 31/12/2022
5 Sosyal Medya Çalışmasının Yapılması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.2. Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Dahil Olmasını Sağlayacak Katılımcı Araçlar Geliştirilmesi 0 1 / 5 0
40%
1.2.1. Mahalle Meclisleri Kapasitelerinin Arttırılması
3 Mahalle Meclisinin Kapasitenin Arttırılması 31/12/2022
3 Yeni Mahalle Meclisinin Oluşturulması 31/12/2022
1.2.4. Belediye Bütçesini Katılımcı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Hazırlamak. Belediye Bütçesinin TCDB Analizini Düzenli Olarak Yapmak
12 Ayda Bir Olmak Üzere Düzenli Analizlerin Yapılması 31/12/2023
2 Adet Analiz Raporun Oluşturulması 31/12/2023
2 Adet Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçenin Hazırlanması 31/12/2023
1.2.5. Kentsel Mekanların Planlanması ve Düzenlenmesinde Kadınların, Çocukların, Engeli, Lgbti+ ve Yaşlı Bireylerin Görüşlerini Almak ve Uygulamalara Yansıtmak
3 Mekânın Düzenlenmesi 31/12/2022
30 Kadın, 30 Çocuk, 5 Lgbti+ Birey ve 30 Yaşlı Bireyden Görüş Alınması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.3. STÖ’lerin Desteklenmesi 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.1. Kamusal Mekanların Kadınların, Engellilerin, Yaşlıların ve Çocukların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi 0 4 / 6 0
67%
1.1.2.Belediye Hizmet Binasında Tuvaletleri İyileştirmek
Belediye Binasındaki 1 Adet Tuvaletin Engelsiz Hale Getirilmesi 31/12/2022
1.1.4. Belediye Hizmet Binası, Parklar ve Otogarlarda Hijyen Pet Dayanışma Kutularının Oluşturulması
10 Adet Hijyen Pet Dayanışma Kutularının Oluşturulması 31/12/2023
1.1.5. Belediyenin Web Sitesine Görme Engelliler İçin Sesli Uygulama Yüklemek
1 Adet Sesli Betimlemenin Web Sitesine Yüklenmesi 31/12/2022
1.1.6. Belediye Personeline İşaret Dili Eğitiminin Verilmesi
10 Personele İşaret Dili Eğitiminin Verilmesi 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.2. Tunceli İlinde Mekanların Daha Güvenli ve Aydınlık Olacak Şekilde Düzenlenmesi 0 2 / 4 0
50%
.2.1. Tunceli İlinde Korku Mekanlarının (Güvensiz, Riskli, Karanlık Bölgeler) Tespiti ile İlgili Sivil Toplum Örgütlerinin Katılımıyla Atölye Çalışması Yapmak
1 Atölye Çalışmasının Yapılması 31/12/2022

5 STÖ Temsilcisinin Atölye Çalışmalarına Katılması

5 STÖ Temsilcisinin Atölye Çalışmalarına Katılması 31/12/2022
1.2.2. Tespit Edilen Mekanlarla İlgili Gerekli Düzenlemeleri Yapmak
2 Adet Mekânın Tespit Edilmesi 31/12/2022
Tespit Edilen 2 Mekânda Düzenleme Tapılması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler/ Özel Hedef 1.3. Kamusal Mekânların Artırılması ve TCE’yi Somut Olarak Yansıtan Düzenlemelerin Yapılması 0 1 / 2 0
50%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.4. Eşitlik Biriminin Tanıtımının Yapılması 1 2 / 2 0
100%
1.4.1. Eşitlik Biriminin Etkinliğini ve Görünürlüğünü Artırmak
100 Adet Broşür Basılması 31/12/2022
100 Adet Broşür Dağıtılması 31/12/2022
1.4.2. Eylem Planının Uygulanmasına İlişkin Tüm Müdürlüklere Dağıtım İçin Materyal Hazırlamak
50 Materyal Hazırlanması 31/12/2022
50 Materyalin Dağıtılması 31/12/2022
Bir yanıt yazın
Sağlık / Özel Hedef 1.1. Halk Sağlığına Yönelik Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 7 / 8 0
88%
1.1.1. Kadın Sağlığına Yönelik Mahalle Çalışmaları ve Kadın Sağlığı Konusunda Bilgilendirme Yapılması
8 Mahalle’de Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması 31/12/2022
120 Kadının Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalar Katılması 31/12/2022
1.1.2. Şeker, Tansiyon, Kolesterol Ölçümlerinin Yapılması
3500 Bireye Sağlık Ölçüm Hizmeti Verilmesi 31/12/2022
1.1.3. Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetinden Daha Az Yararlanan Mahalleleri Tespit Etmek ve Bu Mahallelere Yönelik Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek
3 Mahallenin Tespit Edilmesi 31/12/2022
500 Kişinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması 31/12/2022
3 Mahallenin Tespit Edilmesi 31/12/2023
500 Kişinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Hedef 1.1.Tunceli Belediyesinin Mevcut Kadın Danışma Merkezinin Kapasitesinin ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi 0 3 / 5 0
75%
1.1.1. KDM ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Kadının İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Konusunda Eğitim Vermek
30 Personele Kadının İnsan Hakları Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
30 Personele Çocuk Hakları Eğitiminin Verilmesi 31/12/2023
1.1.2.Tükenmişlik Sendromu ve İkincil Travma Konularında Destekleyici Çalışmalar Yapmak
30 Personele Tükenmişlik Sendromu ve İkincil Travma Konularında Çalışma Yapılması 31/12/2023
1.1.3. KDM Çalışanlarına Süpervizyon Hizmeti Vermek
5 Personele Süpervizyon Hizmeti Verilmesi 31/12/2023
1.1.4. KDM’ye Başvuran, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Baro ile Protokol İmzalayarak Destek Vermek
25 Kasım Tarihinde Protokol İmzalanması 31/12/2022
10 Kişinin Destek Alması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Hedef 1.2. Tunceli Belediyesinde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet, Ayrımcılık ve Mobbingin Önlenmesi 0 2 / 2 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 1.1. Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Ürün Geliştirme ve Pazarlama Konusunda Desteklerin Geliştirilmesi 0 2 / 2 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.1. Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğinin TCE’ye Uyumlu Hale Getirilmesi 0 1 / 1 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.2. Kadın Emeğinin Desteklenmesi 1 0 / 0 0
0%
istihdam kadın istihdamının arttırılması projesi
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.3. Tunceli’de Kadın İstihdam Eden İşyerlerine Yönelik Teşviklerin Artırılması 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Loading
Döküman Ekle