Tunceli Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
65% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
65% İlerleme

100% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2022
Bitiş Tarihi
31/12/2023
4/5
Onaylanmış Dökümanlar
7/18
Tamamlanan Hedefler
35/51
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar

Henüz hiç döküman yüklenmedi.

Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 7 / 18 Tamamlandı
Eğitim / Özel Hedef 1.1. Belediye Yönetimi ve Çalışanlarına TCE Eğitimlerinin Verilmesi 1 1 / 2 0
50%
1.1.1.TCE ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) İçin Eğitim Programı, Eğitim Kiti ve Eğitici Havuzu Oluşturmak
5 Kişilik Eğitici Havuzunda Eğitmen Oluşturulması 31/12/2022
100 Adet Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı/Kitleri Hazırlanması 31/12/2022
100 Adet Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Eğitim Programları/Eğitim Kitleri Hazırlanması 31/12/2022
1.1.2. Belediye Çalışanlarına Yönelik TCE, Şiddet, Ayrımcılık ve Nefret Suçlarına Karşı Farkındalık Eğitimleri Vermek
1 Adet Çalıştay Düzenlenmesi 31/12/2022
Toplamda 100 Personele Eğitimler Verilmesi 31/12/2022
eğitim belediye personeline yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 2.1. Tunceli İlindeki Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 3 / 3 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 3.1.Tunceli İlindeki Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi Farkındalığının Sağlanmasına Yaygınlaştırılması 1 1 / 1 0
100%
eğitim çocuk ihmal ve istismarı atölye çalışmaları
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 4.1. Tunceli İl Merkezinde Bağımlılıkla Mücadele Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 1 2 / 2 0
100%
eğitim madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında eğitici eğitimi
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.1. Tunceli’ de Yaşayan Kadınların İhtiyaç ve Taleplerinin Belirlenmesine ve Görünür Kılınmasına Yönelik Düzenli Çalışmalar Yapılması 0 3 / 4 0
75%
1.1.1. Belediyenin Hizmet Binalarında Düzenli Anket Çalışmaları Yapmak
2 Anket Çalışmasının Yapılması 31/12/2022
68 Kadın ve 155 Erkeğin Anket Çalışmasına Katılması 31/12/2022
1.1.2. İhtiyaçları Tespit Etmek İçin Saha Araştırmaları Düzenlemek
1 Saha Araştırması Yapılması 31/12/2022
1000 Kadın ve 500 Erkeğin Saha Araştırmalarına Katılması 31/12/2022
1.1.4. Belediye Web Sitesi ve Sosyal Medya Üzerinde Tuncelili Kadınların, Engellilerin ve Lgbti+ Bireylerin Görünürlüğünü Artırmak
5 Web Sitesi Haberinin Yapılması 31/12/2022
5 Sosyal Medya Çalışmasının Yapılması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.2. Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Dahil Olmasını Sağlayacak Katılımcı Araçlar Geliştirilmesi 0 1 / 5 0
40%
1.2.1. Mahalle Meclisleri Kapasitelerinin Arttırılması
3 Mahalle Meclisinin Kapasitenin Arttırılması 31/12/2022
3 Yeni Mahalle Meclisinin Oluşturulması 31/12/2022
1.2.4. Belediye Bütçesini Katılımcı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Hazırlamak. Belediye Bütçesinin TCDB Analizini Düzenli Olarak Yapmak
12 Ayda Bir Olmak Üzere Düzenli Analizlerin Yapılması 31/12/2023
2 Adet Analiz Raporun Oluşturulması 31/12/2023
2 Adet Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçenin Hazırlanması 31/12/2023
1.2.5. Kentsel Mekanların Planlanması ve Düzenlenmesinde Kadınların, Çocukların, Engeli, Lgbti+ ve Yaşlı Bireylerin Görüşlerini Almak ve Uygulamalara Yansıtmak
3 Mekânın Düzenlenmesi 31/12/2022
30 Kadın, 30 Çocuk, 5 Lgbti+ Birey ve 30 Yaşlı Bireyden Görüş Alınması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.3. STÖ’lerin Desteklenmesi 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.1. Kamusal Mekanların Kadınların, Engellilerin, Yaşlıların ve Çocukların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi 0 4 / 6 0
67%
1.1.2.Belediye Hizmet Binasında Tuvaletleri İyileştirmek
Belediye Binasındaki 1 Adet Tuvaletin Engelsiz Hale Getirilmesi 31/12/2022
1.1.4. Belediye Hizmet Binası, Parklar ve Otogarlarda Hijyen Pet Dayanışma Kutularının Oluşturulması
10 Adet Hijyen Pet Dayanışma Kutularının Oluşturulması 31/12/2023
1.1.5. Belediyenin Web Sitesine Görme Engelliler İçin Sesli Uygulama Yüklemek
1 Adet Sesli Betimlemenin Web Sitesine Yüklenmesi 31/12/2022
1.1.6. Belediye Personeline İşaret Dili Eğitiminin Verilmesi
10 Personele İşaret Dili Eğitiminin Verilmesi 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.2. Tunceli İlinde Mekanların Daha Güvenli ve Aydınlık Olacak Şekilde Düzenlenmesi 0 2 / 4 0
50%
.2.1. Tunceli İlinde Korku Mekanlarının (Güvensiz, Riskli, Karanlık Bölgeler) Tespiti ile İlgili Sivil Toplum Örgütlerinin Katılımıyla Atölye Çalışması Yapmak
1 Atölye Çalışmasının Yapılması 31/12/2022

5 STÖ Temsilcisinin Atölye Çalışmalarına Katılması

5 STÖ Temsilcisinin Atölye Çalışmalarına Katılması 31/12/2022
1.2.2. Tespit Edilen Mekanlarla İlgili Gerekli Düzenlemeleri Yapmak
2 Adet Mekânın Tespit Edilmesi 31/12/2022
Tespit Edilen 2 Mekânda Düzenleme Tapılması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler/ Özel Hedef 1.3. Kamusal Mekânların Artırılması ve TCE’yi Somut Olarak Yansıtan Düzenlemelerin Yapılması 0 1 / 2 0
50%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.4. Eşitlik Biriminin Tanıtımının Yapılması 1 2 / 2 0
100%
1.4.1. Eşitlik Biriminin Etkinliğini ve Görünürlüğünü Artırmak
100 Adet Broşür Basılması 31/12/2022
100 Adet Broşür Dağıtılması 31/12/2022
1.4.2. Eylem Planının Uygulanmasına İlişkin Tüm Müdürlüklere Dağıtım İçin Materyal Hazırlamak
50 Materyal Hazırlanması 31/12/2022
50 Materyalin Dağıtılması 31/12/2022
Bir yanıt yazın
Sağlık / Özel Hedef 1.1. Halk Sağlığına Yönelik Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 7 / 8 0
88%
1.1.1. Kadın Sağlığına Yönelik Mahalle Çalışmaları ve Kadın Sağlığı Konusunda Bilgilendirme Yapılması
8 Mahalle’de Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapılması 31/12/2022
120 Kadının Kadın Sağlığına Yönelik Çalışmalar Katılması 31/12/2022
1.1.2. Şeker, Tansiyon, Kolesterol Ölçümlerinin Yapılması
3500 Bireye Sağlık Ölçüm Hizmeti Verilmesi 31/12/2022
1.1.3. Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetinden Daha Az Yararlanan Mahalleleri Tespit Etmek ve Bu Mahallelere Yönelik Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek
3 Mahallenin Tespit Edilmesi 31/12/2022
500 Kişinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması 31/12/2022
3 Mahallenin Tespit Edilmesi 31/12/2023
500 Kişinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Hedef 1.1.Tunceli Belediyesinin Mevcut Kadın Danışma Merkezinin Kapasitesinin ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi 0 3 / 5 0
75%
1.1.1. KDM ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Kadının İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Konusunda Eğitim Vermek
30 Personele Kadının İnsan Hakları Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
30 Personele Çocuk Hakları Eğitiminin Verilmesi 31/12/2023
1.1.2.Tükenmişlik Sendromu ve İkincil Travma Konularında Destekleyici Çalışmalar Yapmak
30 Personele Tükenmişlik Sendromu ve İkincil Travma Konularında Çalışma Yapılması 31/12/2023
1.1.3. KDM Çalışanlarına Süpervizyon Hizmeti Vermek
5 Personele Süpervizyon Hizmeti Verilmesi 31/12/2023
1.1.4. KDM’ye Başvuran, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Baro ile Protokol İmzalayarak Destek Vermek
25 Kasım Tarihinde Protokol İmzalanması 31/12/2022
10 Kişinin Destek Alması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Hedef 1.2. Tunceli Belediyesinde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet, Ayrımcılık ve Mobbingin Önlenmesi 0 2 / 2 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 1.1. Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Ürün Geliştirme ve Pazarlama Konusunda Desteklerin Geliştirilmesi 0 2 / 2 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.1. Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğinin TCE’ye Uyumlu Hale Getirilmesi 0 1 / 1 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.2. Kadın Emeğinin Desteklenmesi 1 0 / 0 0
0%
istihdam kadın istihdamının arttırılması projesi
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.3. Tunceli’de Kadın İstihdam Eden İşyerlerine Yönelik Teşviklerin Artırılması 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Yerel Eşitlik Eylem Planı Tartışma Henüz hiç tartışma yapılmadı
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle