Proje Takımı

Dr. S. Dicle Maybek
Proje Koordinatörü
1983 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 2006 yılında Hacettepe Sosyoloji Bölümünde Lisans, 2009 yılında yüksek lisans (Tez başlığı: Kadına Yönelik Şiddete Ataerkil ve Kültürel Feminist Kuramlar Açısından Yaklaşım: Ankara İli Yenimahalle İlçesi Örneği), 2016 yılında ise doktora (Tez Başlığı: Şiddet Gören Kadına Açılan Kapı: Sığınmaevi ve Sonrasındaki Yaşam Stratejileri) eğitimini tamamlamıştır. Halihazırda Ankara Yenimahalle Belediyesinde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Ofisinde proje uzmanı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümünde Doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet temelli şiddet, kadın sığınmaevleri, feminist hareket ve kuramlar, LGBTIQA+ hareketi konuları yer almaktadır. Sivil toplumda birçok ulusal ve uluslararası kuruluş ve çalışmada eğitmenlik, danışmanlık ve uzmanlık yapmaktadır. Son 1 senedir (2021) İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
E-mailInstagramLinkedIn
Zeren İşsevenler
Proje Asistanı
Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 2016 yılından itibaren Yenimahalle Belediyesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Ofisi'nde Proje Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ofiste yürütülen projelerin organizasyonu ve koordinasyonundan sorumludur. İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneğinin2016 yılından bu yana gönüllüsü olup, ulusal ve uluslararası projeleri uygulanmasında aktif görev almaktadır.
E-mailInstagramTwitter