İzleme.Org Nedir?

Grafik ve istatistiklerin bulunduğu bilgisayar ekranlarına büyüteçle bakan el çizimi

İzleme.Org yerel yönetimler tarafından yürürlüğe konulan yerel eşitlik eylem planlarının dijital ortamda grafik ve istatistikler ile sivil toplum örgütleri, kamu kurum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından kolaylıkla izlenebilmesi için geliştirilmiş bir yazılımdır.