İzleme.Org Nasıl Kullanılır

İzleme.Org’u vatandaşlar nasıl kullanabilir? Yerel eşitlik eylem planları nasıl izlenir?

Yerel Yönetimler İzleme.Org’u nasıl kullanabilirler? Yerel Eşitlik Eylem Planları’nın göstergelerini ekleme, değiştirme ve güncelleme nasıl yapılır?