Proje Hakkında

Projenin Genel Amacı; Türkiye’de Belediyeler tarafından hazırlanan ve uygulanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme perspektifinden uygulanmasına katkı sağlamaktır. 

Projenin Özel Amacı İse; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Temelli Yaklaşım konusunda farklı uzmanlık alanında çalışan STK’ların işbirliği ile Ankara Büyükşehir, Ankara Yenimahalle, Ankara Çankaya, Samsun Atakum, Eskişehir Büyükşehir, Bursa Nilüfer, İstanbul Kadıköy, İzmir Büyükşehir, Antalya Muratpaşa ve Tunceli Belediyelerine ait Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hak temelli göstergeye dayalı, sürdürülebilir, açık kaynaklı, erişilebilir bir şekilde izlenmesinin sağlanması ve Belediyeler ile STK’lar arasında dayanışma kültürünün oluşturulmasıdır.

Projenin Hedef Grupları:

 • YEEP’lerinin izleneceği 10 Belediye (Ankara Büyükşehir, Ankara Yenimahalle, Ankara Çankaya, Samsun Atakum, Eskişehir Büyükşehir, Bursa Nilüfer, İstanbul Kadıköy, İzmir Büyükşehir, Antalya Muratpaşa, Tunceli Belediyeleri)
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzlemek İçin Gösterge Temelli İzleme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama eğitimlerini alacak 50 Belediyeden 100 kişi,
 • Hak temelli izleme eğitimini alacak İzleme Heyeti Üyesi 22 kişi,
 • Açılış Toplantısına katılacak 50 kişi,
 • Kapanış ve Yaygınlaştırma Toplantısına katılacak 100 kişi,
 • Platform Bilgilendirme toplantısına katılacak 10 belediyeden 20 kişi,
 • Deneyim paylaşım toplantısına katılacak 100 kişi

Projenin Çıktıları:

 • Proje sayesinde Kamu-STK iş birliği geliştirildi.
 • 10 Belediyenin YEEP’leri incelenerek, 3 YEEP İlerleme Raporu 1 YEEP Final Raporu hazırlandı.
 • Yerel Eşitlik Eylem Planı Dijital İzleme Platformu oluşturuldu.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İzleme konusunda deneyimi olan bağımsız STK’ların temsilcilerinden oluşan bir İzleme Heyeti oluşturuldu.
 • Belediyelerde platform kullanma becerisi geliştirildi.
 • Belediye personelinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzlemek İçin Gösterge Temelli İzleme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama konularında kapasitesi arttırıldı.
 • Yerel Eşitlik Eylem Planını ilk hazırlayacak olan belediyelere örnek kılavuz hazırlandı.
 • Farklı belediyelerle sürece ilişkin deneyim paylaşılarak kapasiteleri arttırıldı.
 • YEEP izlemesi yapılan belediyelerin hak temelli gösterge oluşturma kapasitesi arttırıldı.