İYADER Yönetim Kurulu

Merve Demircan
Yönetim Kurulu Başkanı
1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans derecesini Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü’nden almış olup, Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda eğitimini sürdürmektedir. Tez çalışmasını yerel yönetimlerde kadın temsili üzerine yapmaktadır. Ankara Yenimahalle Belediyesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Ofisi’nde proje koordinatörü olarak görev almaktadır. 2008 yılından beri ulusal ve uluslararası pek çok projede görev aldı. Son 6 yıldır da kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaları sürdürebilir kılmak için 2014 yılında İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği’ni (İYADER) kurdu ve halen başkanlığını yürütmektedir.
InstagramLinkedinE-posta
Dr. S. Dicle Maybek
Başkan Yardımcısı
1983 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 2006 yılında Hacettepe Sosyoloji Bölümünde Lisans, 2009 yılında yüksek lisans (Tez başlığı: Kadına Yönelik Şiddete Ataerkil ve Kültürel Feminist Kuramlar Açısından Yaklaşım: Ankara İli Yenimahalle İlçesi Örneği), 2016 yılında ise doktora (Tez Başlığı: Şiddet Gören Kadına Açılan Kapı: Sığınmaevi ve Sonrasındaki Yaşam Stratejileri) eğitimini tamamlamıştır. Halihazırda Ankara Yenimahalle Belediyesinde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Ofisinde proje uzmanı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümünde Doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet temelli şiddet, kadın sığınmaevleri, feminist hareket ve kuramlar, LGBTIQA+ hareketi konuları yer almaktadır. Sivil toplumda birçok ulusal ve uluslararası kuruluş ve çalışmada eğitmenlik, danışmanlık ve uzmanlık yapmaktadır. Son 1 senedir (2021) İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
InstagramLinkedInE-mail
Rıza Yılmaz
Genel Sekreter
1994 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden 2017 yılında mezun olmuştur. Aynı yerde yüksek lisansına devam etmektedir. Tez çalışmasını yaşlı LGBTİ+ ve sosyal hizmet konusunda hazırlamaktadır. Şu an LGBTİ+ alanında faaliyetler yürüten 17 Mayıs Derneği’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışmaktadır. Burada LGBTİ+’ların sorun yaşadıkları konularda bireysel boyutta güçlendirme ve psiko-sosyal destek hizmeti sunmaktadır. Sivil toplum alanında çeşitli örgütlerde gönüllü faaliyetler yürütmeye 2014 yılında başlamıştır. İYAGENDER aktivisti olarak 2017’den beri İYADER gönüllüsüdür. Burada projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde aktif rol alırken ayrıca derneğin sosyal medya hesaplarını ve web sitesini yönetmektedir. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yürütülen atölyelerde eğitmenlik yapmaktadır. İYADER Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürütmenin yanında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara Şubesi Denetim Kurulu Üyesi ve Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Dayanışma Derneği (ÜniKuir) Denetim Kurulu Yedek Üyesidir.
InstagramLinkedInE-mail
M. Büşra Tufan
Sayman
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2018 yılında mezun olmuştur. Şu an Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansıma devam ederken, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma sosyolojisi, emek/ev içi emek, fabrikalaşma ve kadın işçiler konuları hakkında çalışmalar yapmaktadır. 2017 yılından beri İYADER gönüllüsüdür. Hem Ankara yerelindeki hem de projeler dahilinde Gaziantep ve Bingöl’deki toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine giderek pek çok bireyin hayatına dokunma şansı bulmuştur. Bu süreç yalnızca katılımcıları değil kendini de dönüştürdüğünü dile getiren Tufan, İYAGENDER aktivisti olarak daha eşit bir gelecek yaratmak, dönüşmek ve dönüştürmek için eğitimlere ve çalışmalara devam etmektedir.
InstagramLinkedInE-mail
F. Serhat Kaya
Üye
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde doğmuştur. İAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans Programından "Türkiye'de Yerel Yönetim Politikaları ve Mevcut Bazı Siyasi Partilerin Yerel Yönetim Yaklaşımları" konulu tez çalışmasıyla mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik mesleğinde sırasıyla Hürriyet, Karadeniz, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmıştır. Mesleki çalışmalarının dışında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma çalışmalarının yanı sıra DPT, Ulusal Ajans, GSGM ve bazı vakıfların Avrupa Birliği Proje Geliştirme çalışmalarına katılmıştır. Gümüşhane Ziraat Odası Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliğinin kuruluş çalışmalarını üstlenmiştir. Yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, odalar, borsalar, işadamı örgütleri, sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler tarafından yürütülen birçok projeye yönetici ve danışman olarak katkı sağlamıştır. Gümüşhane, Bahçelievler, Şişli ve Küçükçekmece Belediyelerinde çeşitli proje çalışmalarını yürütmüştür. Halen Ankara Yenimahalle Belediyesinde görev yapmaktadır.
InstagramE-mailTwitter