Proje Faaliyetleri

 • Aktivite 1-Proje Ekibi ve İzleme Heyetinin oluşturulması (Projenin 1. Ayı)
 • Aktivite 2- İstişare Toplantıları (Proje Süresince)
 • Aktivite 3- Proje Açılış Toplantısı (Projenin 2. Ayı)
 • Aktivite 4- Yerel Eşitlik Eylem Planları Dijital İzleme Platformunun kurulması (Projenin 2.,3.,4. ve 5. Ayı)
 • Aktivite 5- Web Sitesinin Kurulması (Projenin 2. ve 3. Ayı)
 • Aktivite 6-YEEP Hazırlama Kılavuzunun Oluşturulması (Projenin 3., 4. ve 5. Ayı)
 • Aktivite 7- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzlemek İçin Gösterge Temelli İzleme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama Eğitimleri (Projenin 3. Ay)
 • Aktivite 8- Hak Temelli İzleme Eğitimi (Projenin 3. Ay)
 • Aktivite 9- Platform Bilgilendirme Toplantısı (Projenin 5. Ay)
 • Aktivite 10-Eylem Planlarının Dijital İzlenmesi (Projenin 3. Aydan 15.’Aya Kadar) 
 • Aktivite 11- Deneyim Paylaşım Toplantıları (Projenin 6. Ay, 12. Ay)
 • Aktivite 12- Teknik İzleme Ziyaretlerinin Yapılması (Projenin 8. Ay ve 13. Ay)
 • Aktivite 13- YEEP İzleme İlerleme Raporları Oluşturulması (Projenin 6.,9.12. Ay)
 • Aktivite 14- YEEP İzleme Final Raporunun Oluşturulması (Projenin 14. Ay)
 • Aktivite 15- Kapanış ve Yaygınlaştırma Toplantısı (Projenin 15. Ay)
 • Aktivite 16- Görünürlük Faaliyetleri (Proje Süresince)

Proje faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren tablo