Nilüfer Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme

tarafından | 15 Şub, 2022 | İzleme Sistemi | 0 yorum

Nilüfer Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
10% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
10% İlerleme

82% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2022
Bitiş Tarihi
31/12/2024
0/21
Tamamlanan Hedefler
2/58
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar

Henüz hiç döküman yüklenmedi.

Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 0 / 21 Tamamlandı
Eğitim / Alt Hedef 1.1. Kadın ve Çocuk Akademileri’nin (KÇA) Kapasitesinin Geliştirilmesi, Kadın ve Kız Çocuklarının İhtiyaçlarına Yönelik Eğitim İçeriğinin Planlanması 0 1 / 4 0
52%
1.1.1. KÇA’ların Sayısını Arttırmak
1 KÇA Açılacak 31/12/2022
1.1.2. Geleneksel Cinsiyet Rollerini Dönüştürmeye Yönelik Eğitim Programları Geliştirmek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
8 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 100 Katılımcı 31/12/2024
1.1.3. Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Kodlama Ve Beceri Atölyeleri Düzenlemek
5 Eğitim 25 Çocuk 25 Kadın 31/12/2022
10 Eğitim 50 Çocuk 50 Kadın 31/12/2023
1.1.4. Kadınlara Yönelik Dijital Okuryazarlık Eğitimi Düzenlemek
5 Eğitim 25 Kadın 31/12/2022
10 Eğitim 50 Kadın 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Alt Hedef 2.1. Belediye Yönetimi ve Personellerine Yönelik TCE Eğitimi Verilmesi 0 0 / 3 0
9%
2.1.1. Belediye Yönetimine (Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler) Yönelik TCE Eğitimi Düzenlemek
1 Eğitim 1 Başkan 6 Başkan Yardımcısı 31/12/2022
3 Eğitim 27 Müdür 31/12/2023
2.1.3. İşe Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimleri Kapsamında TCE Eğitimi Düzenlemek
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2022
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Alt Hedef 3.1. Yereldeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 1 / 4 0
25%
3.1.1. Nilüfer’e Bağlı Mahalle Kadın Derneklerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Kadın 31/12/2022
6 Eğitim 60 Kadın 31/12/2023
8 Eğitim 80 Kadın 31/12/2024
3.1.2. Mahalle Komitelerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
7 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 150 Katılımcı 31/12/2023
3.1.3. Nilüfer Mahalle Muhtarlarına Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2022
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 1.1. Kadınların İstihdam Edilme Oranının Arttırılması 0 0 / 2 0
23%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 1.2. Kadınlara Yönelik İş, Meslek Edinme Alanlarında Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi 0 0 / 1 0
35%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 2.1. Çocuk Hizmetlerinin İyileştirilmesi 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 3.1. Tüm Birimlerde Kadın Erkek Çalışan Oranının Dengede Tutulması 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 3.2. Sendikal Çalışmalarda Cinsiyet Eşitliği Politikasının Yerleştirilmesi 0 0 / 2 0
0%
3.2.2 İşe Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimleri Kapsamında TCE Eğitimi Düzenlemek
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2022
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 4.1. Yereldeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 0 / 4 0
0%
4.1.1. Nilüfer’e Bağlı Mahalle Kadın Derneklerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Kadın 31/12/2022
6 Eğitim 60 Kadın 31/12/2023
8 Eğitim 80 Kadın 31/12/2024
4.1.2. Mahalle Komitelerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
7 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 150 Katılımcı 31/12/2024
4.1.3. Nilüfer Mahalle Muhtarlarına Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2022
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.1. Belediyenin Sağlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 0 0 / 3 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.2. Halk Sağlığına Yönelik Önleyici/ Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 0 / 5 0
17%
1.2.1. Kent Merkezi ve Kırsalda Kadın Sağlığına Yönelik Eğitim Çalışmaları Yapmak
3 Eğitim 30 Katılımcı 31/12/2022
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2023
1.2.3. Kadınların ve Kız Çocuklarının Spor Yapmalarını Teşvik Etmek
25 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2022
30 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2023
40 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2024
1.2.4. Madde Bağımlılığı Konusunda Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
8 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 100 Katılımcı 31/12/2024
1.2.5 Kırsalda Yaşayan Kadınların Mamografi ve Smear Testlerine Erişimlerini Sağlamak
25 Kadın 31/12/2022
30 Kadın 31/12/2023
35 Kadın 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.3. Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi 0 0 / 2 0
0%
1.3.2. Dünya AIDS Günü’nde Stant Açmak
1 Stant 31/12/2022
1 Stant 31/12/2023
1 Stant 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Alt Hedef 1.1.Belediyenin Tüm Hizmet Binalarının Erişilebilir Hale Getirilmesi 0 0 / 4 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Alt Hedef 1.2. Nilüfer’de İkamet Eden Ekonomik Desteğe İhtiyacı Olan Kadınlara Yönelik Sosyal Destek Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 4 0
30%
1.2.1. Ekonomik Desteğe İhtiyacı Olan Kadınlara ve Beraberindeki Çocuklara Halk Kart Vermek
Tek Ebeveyn Olan 5 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2022
Tek Ebeveyn Olan 8 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2023
Tek Ebeveyn Olan 10 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Alt Hedef 1.1.İstek-Öneri Hattına Gelen Bildirimlerin Kırılımlara Göre Ayrıştırılması 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Alt Hedef 1.2. Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nde Bulunan Derneklerin Kapasitesinin Geliştirilmesi 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Alt Hedef 1.3. Talep ve Şikâyetlerin Görünür Kılınmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.1. Nilüfer Belediyesi Mevcut Kadın Dayanışma Merkezi’nin (KDM) ve Toplumsal Eşitlik Merkezi’nin (TEM) Kapasitesinin ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi 0 0 / 5 0
3%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.2. Şiddete Maruz Kalan Kadınların ve Varsa Beraberindeki Çocukların Güvenli Yaşama Geçebilmelerine Yönelik Barınma Desteğinin Sağlanması 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.3. Nilüfer Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 4 0
10%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Loading
Döküman Ekle