Nilüfer Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
10% Complete
Project Progress
10% Progress

57% Timing

Start Date
01/01/2022
End Date
31/12/2024
0/21
Complete Phases
2/58
Complete Tasks
Project Description
Edit Description
Documents

No documents at this time.

Phases
Expand Discussions | 0 / 21 Completed
Eğitim / Alt Hedef 1.1. Kadın ve Çocuk Akademileri’nin (KÇA) Kapasitesinin Geliştirilmesi, Kadın ve Kız Çocuklarının İhtiyaçlarına Yönelik Eğitim İçeriğinin Planlanması 0 1 / 4 0
52%
1.1.1. KÇA’ların Sayısını Arttırmak
1 KÇA Açılacak 31/12/2022
1.1.2. Geleneksel Cinsiyet Rollerini Dönüştürmeye Yönelik Eğitim Programları Geliştirmek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
8 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 100 Katılımcı 31/12/2024
1.1.3. Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Kodlama Ve Beceri Atölyeleri Düzenlemek
5 Eğitim 25 Çocuk 25 Kadın 31/12/2022
10 Eğitim 50 Çocuk 50 Kadın 31/12/2023
1.1.4. Kadınlara Yönelik Dijital Okuryazarlık Eğitimi Düzenlemek
5 Eğitim 25 Kadın 31/12/2022
10 Eğitim 50 Kadın 31/12/2023
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Eğitim / Alt Hedef 2.1. Belediye Yönetimi ve Personellerine Yönelik TCE Eğitimi Verilmesi 0 0 / 3 0
9%
2.1.1. Belediye Yönetimine (Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler) Yönelik TCE Eğitimi Düzenlemek
1 Eğitim 1 Başkan 6 Başkan Yardımcısı 31/12/2022
3 Eğitim 27 Müdür 31/12/2023
2.1.3. İşe Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimleri Kapsamında TCE Eğitimi Düzenlemek
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2022
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2023
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Eğitim / Alt Hedef 3.1. Yereldeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 1 / 4 0
25%
3.1.1. Nilüfer’e Bağlı Mahalle Kadın Derneklerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Kadın 31/12/2022
6 Eğitim 60 Kadın 31/12/2023
8 Eğitim 80 Kadın 31/12/2024
3.1.2. Mahalle Komitelerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
7 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 150 Katılımcı 31/12/2023
3.1.3. Nilüfer Mahalle Muhtarlarına Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2022
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar 31/12/2023
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
İstihdam / Alt Hedef 1.1. Kadınların İstihdam Edilme Oranının Arttırılması 0 0 / 2 0
23%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
İstihdam / Alt Hedef 1.2. Kadınlara Yönelik İş, Meslek Edinme Alanlarında Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi 0 0 / 1 0
35%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
İstihdam / Alt Hedef 2.1. Çocuk Hizmetlerinin İyileştirilmesi 0 0 / 1 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
İstihdam / Alt Hedef 3.1. Tüm Birimlerde Kadın Erkek Çalışan Oranının Dengede Tutulması 0 0 / 1 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
İstihdam / Alt Hedef 3.2. Sendikal Çalışmalarda Cinsiyet Eşitliği Politikasının Yerleştirilmesi 0 0 / 2 0
0%
3.2.2 İşe Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimleri Kapsamında TCE Eğitimi Düzenlemek
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2022
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2023
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
İstihdam / Genel Hedef 4.1. Yereldeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 0 / 4 0
0%
4.1.1. Nilüfer’e Bağlı Mahalle Kadın Derneklerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Kadın 31/12/2022
6 Eğitim 60 Kadın 31/12/2023
8 Eğitim 80 Kadın 31/12/2024
4.1.2. Mahalle Komitelerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
7 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 150 Katılımcı 31/12/2024
4.1.3. Nilüfer Mahalle Muhtarlarına Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2022
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2023
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.1. Belediyenin Sağlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 0 0 / 3 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.2. Halk Sağlığına Yönelik Önleyici/ Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 0 / 5 0
17%
1.2.1. Kent Merkezi ve Kırsalda Kadın Sağlığına Yönelik Eğitim Çalışmaları Yapmak
3 Eğitim 30 Katılımcı 31/12/2022
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2023
1.2.3. Kadınların ve Kız Çocuklarının Spor Yapmalarını Teşvik Etmek
25 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2022
30 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2023
40 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2024
1.2.4. Madde Bağımlılığı Konusunda Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
8 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 100 Katılımcı 31/12/2024
1.2.5 Kırsalda Yaşayan Kadınların Mamografi ve Smear Testlerine Erişimlerini Sağlamak
25 Kadın 31/12/2022
30 Kadın 31/12/2023
35 Kadın 31/12/2024
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.3. Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi 0 0 / 2 0
0%
1.3.2. Dünya AIDS Günü’nde Stant Açmak
1 Stant 31/12/2022
1 Stant 31/12/2023
1 Stant 31/12/2024
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Kentsel Hizmetler / Alt Hedef 1.1.Belediyenin Tüm Hizmet Binalarının Erişilebilir Hale Getirilmesi 0 0 / 4 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Kentsel Hizmetler / Alt Hedef 1.2. Nilüfer’de İkamet Eden Ekonomik Desteğe İhtiyacı Olan Kadınlara Yönelik Sosyal Destek Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 4 0
30%
1.2.1. Ekonomik Desteğe İhtiyacı Olan Kadınlara ve Beraberindeki Çocuklara Halk Kart Vermek
Tek Ebeveyn Olan 5 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2022
Tek Ebeveyn Olan 8 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2023
Tek Ebeveyn Olan 10 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2024
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Katılım / Alt Hedef 1.1.İstek-Öneri Hattına Gelen Bildirimlerin Kırılımlara Göre Ayrıştırılması 0 0 / 1 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Katılım / Alt Hedef 1.2. Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nde Bulunan Derneklerin Kapasitesinin Geliştirilmesi 0 0 / 2 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Katılım / Alt Hedef 1.3. Talep ve Şikâyetlerin Görünür Kılınmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 2 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.1. Nilüfer Belediyesi Mevcut Kadın Dayanışma Merkezi’nin (KDM) ve Toplumsal Eşitlik Merkezi’nin (TEM) Kapasitesinin ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi 0 0 / 5 0
3%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.2. Şiddete Maruz Kalan Kadınların ve Varsa Beraberindeki Çocukların Güvenli Yaşama Geçebilmelerine Yönelik Barınma Desteğinin Sağlanması 0 0 / 2 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.3. Nilüfer Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi 0 0 / 2 0
0%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 4 0
10%
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Add Phase
Project Discussion No discussions posted at this time
Loading
Döküman Ekle
Update Status
Document Status Updated
Notifications have been sent.
Loading
Döküman Ekle