Nilüfer Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
10% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
10% İlerleme

79% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2022
Bitiş Tarihi
31/12/2024
0/21
Tamamlanan Hedefler
2/58
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar

Henüz hiç döküman yüklenmedi.

Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 0 / 21 Tamamlandı
Eğitim / Alt Hedef 1.1. Kadın ve Çocuk Akademileri’nin (KÇA) Kapasitesinin Geliştirilmesi, Kadın ve Kız Çocuklarının İhtiyaçlarına Yönelik Eğitim İçeriğinin Planlanması 0 1 / 4 0
52%
1.1.1. KÇA’ların Sayısını Arttırmak
1 KÇA Açılacak 31/12/2022
1.1.2. Geleneksel Cinsiyet Rollerini Dönüştürmeye Yönelik Eğitim Programları Geliştirmek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
8 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 100 Katılımcı 31/12/2024
1.1.3. Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Kodlama Ve Beceri Atölyeleri Düzenlemek
5 Eğitim 25 Çocuk 25 Kadın 31/12/2022
10 Eğitim 50 Çocuk 50 Kadın 31/12/2023
1.1.4. Kadınlara Yönelik Dijital Okuryazarlık Eğitimi Düzenlemek
5 Eğitim 25 Kadın 31/12/2022
10 Eğitim 50 Kadın 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Alt Hedef 2.1. Belediye Yönetimi ve Personellerine Yönelik TCE Eğitimi Verilmesi 0 0 / 3 0
9%
2.1.1. Belediye Yönetimine (Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler) Yönelik TCE Eğitimi Düzenlemek
1 Eğitim 1 Başkan 6 Başkan Yardımcısı 31/12/2022
3 Eğitim 27 Müdür 31/12/2023
2.1.3. İşe Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimleri Kapsamında TCE Eğitimi Düzenlemek
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2022
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Alt Hedef 3.1. Yereldeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 1 / 4 0
25%
3.1.1. Nilüfer’e Bağlı Mahalle Kadın Derneklerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Kadın 31/12/2022
6 Eğitim 60 Kadın 31/12/2023
8 Eğitim 80 Kadın 31/12/2024
3.1.2. Mahalle Komitelerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
7 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 150 Katılımcı 31/12/2023
3.1.3. Nilüfer Mahalle Muhtarlarına Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2022
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 1.1. Kadınların İstihdam Edilme Oranının Arttırılması 0 0 / 2 0
23%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 1.2. Kadınlara Yönelik İş, Meslek Edinme Alanlarında Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi 0 0 / 1 0
35%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 2.1. Çocuk Hizmetlerinin İyileştirilmesi 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 3.1. Tüm Birimlerde Kadın Erkek Çalışan Oranının Dengede Tutulması 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 3.2. Sendikal Çalışmalarda Cinsiyet Eşitliği Politikasının Yerleştirilmesi 0 0 / 2 0
0%
3.2.2 İşe Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimleri Kapsamında TCE Eğitimi Düzenlemek
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2022
2 Eğitim (Alınacak Personel Sayısı Öngörülemez) 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 4.1. Yereldeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 0 / 4 0
0%
4.1.1. Nilüfer’e Bağlı Mahalle Kadın Derneklerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Kadın 31/12/2022
6 Eğitim 60 Kadın 31/12/2023
8 Eğitim 80 Kadın 31/12/2024
4.1.2. Mahalle Komitelerine Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
7 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 150 Katılımcı 31/12/2024
4.1.3. Nilüfer Mahalle Muhtarlarına Yönelik Toplumsal Farkındalık Odaklı Eğitimler Düzenlemek
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2022
2 Eğitim 32 Muhtar (Toplamda 64 Muhtar) 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.1. Belediyenin Sağlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 0 0 / 3 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.2. Halk Sağlığına Yönelik Önleyici/ Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 0 / 5 0
17%
1.2.1. Kent Merkezi ve Kırsalda Kadın Sağlığına Yönelik Eğitim Çalışmaları Yapmak
3 Eğitim 30 Katılımcı 31/12/2022
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2023
1.2.3. Kadınların ve Kız Çocuklarının Spor Yapmalarını Teşvik Etmek
25 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2022
30 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2023
40 Kadın ve Kız Çocuğu 31/12/2024
1.2.4. Madde Bağımlılığı Konusunda Eğitimler Düzenlemek
5 Eğitim 50 Katılımcı 31/12/2022
8 Eğitim 80 Katılımcı 31/12/2023
10 Eğitim 100 Katılımcı 31/12/2024
1.2.5 Kırsalda Yaşayan Kadınların Mamografi ve Smear Testlerine Erişimlerini Sağlamak
25 Kadın 31/12/2022
30 Kadın 31/12/2023
35 Kadın 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Alt Hedef 1.3. Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi 0 0 / 2 0
0%
1.3.2. Dünya AIDS Günü’nde Stant Açmak
1 Stant 31/12/2022
1 Stant 31/12/2023
1 Stant 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Alt Hedef 1.1.Belediyenin Tüm Hizmet Binalarının Erişilebilir Hale Getirilmesi 0 0 / 4 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Alt Hedef 1.2. Nilüfer’de İkamet Eden Ekonomik Desteğe İhtiyacı Olan Kadınlara Yönelik Sosyal Destek Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 4 0
30%
1.2.1. Ekonomik Desteğe İhtiyacı Olan Kadınlara ve Beraberindeki Çocuklara Halk Kart Vermek
Tek Ebeveyn Olan 5 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2022
Tek Ebeveyn Olan 8 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2023
Tek Ebeveyn Olan 10 Kadın ve Çocuğu/ Çocukları 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Alt Hedef 1.1.İstek-Öneri Hattına Gelen Bildirimlerin Kırılımlara Göre Ayrıştırılması 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Alt Hedef 1.2. Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nde Bulunan Derneklerin Kapasitesinin Geliştirilmesi 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Alt Hedef 1.3. Talep ve Şikâyetlerin Görünür Kılınmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.1. Nilüfer Belediyesi Mevcut Kadın Dayanışma Merkezi’nin (KDM) ve Toplumsal Eşitlik Merkezi’nin (TEM) Kapasitesinin ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi 0 0 / 5 0
3%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.2. Şiddete Maruz Kalan Kadınların ve Varsa Beraberindeki Çocukların Güvenli Yaşama Geçebilmelerine Yönelik Barınma Desteğinin Sağlanması 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.3. Nilüfer Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 1.4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 4 0
10%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Yerel Eşitlik Eylem Planı Tartışma Henüz hiç tartışma yapılmadı
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle