Atakum Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme

tarafından | 15 Şub, 2022 | İzleme Sistemi | 0 yorum

Atakum Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
6% Tamamlanan
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
6% İlerleme

16% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2022
Bitiş Tarihi
31/12/2024
0/22
Tamamlanan Hedefler
1/49
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Dökümanlar

Henüz hiç döküman yüklenmedi.

Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 0 / 22 Tamamlandı
Eğitim / Özel Hedef 1.1. Atakum Belediyesi Kültür Evlerinin İşleyişi ve Programlarının Gözden Geçirilmesi, Mevcut Kapasitenin Geliştirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.1.1. Kültür Evleri Programlarını İhtiyaca Yönelik Katılımcı Bir Biçimde Belirlemek (Dijital Ortamda Anket Çalışması, Yüz yüze Anket)
100 Kişiyle Anket Yapılması 31/12/2022
100 Kişiyle Anket Yapılması 31/12/2023
100 Kişiyle Anket Yapılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Eğitim / Özel Hedef 1.2. Atakum Belediyesi Engelli Birimlerinin İşleyişi ve Programlarının Gözden Geçirilmesi, Mevcut Kapasitenin Geliştirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 2 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.2.1 Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Verilmesi
Eğitimlerin planlanması 31/12/2022
20 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
20 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
1.2.2 Engellilere Yönelik Meslek Edindirme Eğitimlerinin Verilmesi
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
5 Kişiye Meslek Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
5 Kişiye Meslek Eğitimi Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Eğitim / Özel Hedef 2.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Yerel Yönetimler ve Paydaşların Kapasitesinin Geliştirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 5 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
2.1.1 Belediye Yönetimine (Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdürler) ve Meclis Üyelerine Yönelik TCE ve TCDB Eğitimleri Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
15 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
15 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
2.1.2 Muhtarlara Yönelik Erken Yaşta ve Zorla Evlilik ve Kadına Yönelik Şiddet Konularında Farkındalık Eğitimleri Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
15 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
15 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
2.1.3. Belediye Çalışanlarına Yönelik TCE, Şiddet, Ayrımcılık ve Nefret Suçlarına Karşı Farkındalık Eğitimleri Vermek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
25 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
25 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
2.1.4. Kadınlara Yönelik Finansal Okur-Yazarlık Eğitimleri Düzenlemek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2024
2.1.5. Kadınlara Yönelik E-Ticaret Eğitimleri Vermek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
15 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
15 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Eğitim / Özel Hedef 2.2. TCE Konusunda Farklı Belediyeler ile Bilgi Deneyim Paylaşımının Sağlanması 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
2.2.1. TCE Çalışmaları ve Kadın Danışma Merkezi Olan Belediyeler Davet Edilerek Çalıştay Düzenlemek
Çalıştayın Planlanması 31/12/2023
15 Belediyenin Katılımıyla Çalıştayın Gerçekleştirilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Eğitim / Özel Hedef 3.1. Atakum İlçesindeki Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 0 Dökümanlar 0 / 2 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
3.1.1. Yerelde Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
Mahalleler Düzeyinde Toplamda 30 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
3.1.2. Mahalle Düzeyinde Devlet Yurttaş İlişkisi, İnsan Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları Gibi Konularda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak
Eğitimlerin ve Farkındalık Çalışmalarının Planlanması 31/12/2022
25 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
25 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Eğitim / Özel Hedef 3.2. Kreşlerin TCE'ye Uygun Hale Getirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 2 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
İstihdam / Özel Hedef 1.1. Kadınların İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.1.1 Kadınlara Yönelik İş Arama Becerisi ile İlgili Eğitimler Düzenlemek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
Kültür Evlerindeki Kurslara Katılan 25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
Kültür Evlerindeki Kurslara Katılan 25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
İstihdam / Özel Hedef 1.2. Atakum İlçesi'nde Kadın İstihdam Eden İşyerlerine Yönelik Teşviklerin Artırılması 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.2.1.İşyerlerine Yönelik TCE Kriterlerini Belirlemek Belirlenen Kriterlere Uygun İşyerlerine Turuncu Bayrak Vermek
TCE Kriterlerinin Belirlenmesi 31/12/2022
2 İşletmeye Turuncu Bayrak Verilmesi 31/12/2023
3 İşletmeye Turuncu Bayrak Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.1. Çocuk, Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
2.1.1. Yaşlılara Yönelik Bakım Hizmetlerini Geliştirmek
10 Kişiye Bakım Hizmeti Verilmesi 31/12/2022
10 Kişiye Bakım Hizmeti Verilmesi 31/12/2023
10 Kişiye Bakım Hizmeti Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.2. Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Ürün Geliştirme ve Pazarlama Konusunda Desteklerin Geliştirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 3 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
2.2.1. Atakum İlçesi'nde Kayıt Dışı Üretim Yapan Kadınların Kooperatifleşmesine Yönelik Eğitimler Vermek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
25 Kadına Kooperatifçilik Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
2.2.3. Kadınlara Yönelik Yılda 1 Kez Kadın Emeği Festivali Düzenlemek
2.2.3. Kadınlara Yönelik Yılda 1 Kez Kadın Emeği Festivali Düzenlemek 31/12/2022
2.2.3. Kadınlara Yönelik Yılda 1 Kez Kadın Emeği Festivali Düzenlemek 31/12/2023
2.2.3. Kadınlara Yönelik Yılda 1 Kez Kadın Emeği Festivali Düzenlemek 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
İstihdam / Özel Hedef 3.1. Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğinin TCE'ye Uyumlu Hale Getirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
3.1.1. Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğinde Kadın ile Erkek Arasında Ayrımcılığı Teşvik Edebilecek Unsurları Kaldırmak ve İçeriği TCE'ye Uyumlu Hale Getirmek
Toplu İş Sözleşmesi İçeriğinin İncelenmesi 31/12/2022
Belediye Üst Yönetimi ve Sendika ile İstişare Edilmesi 31/12/2023
Sözleşmenin TCE'ne Uygun Olarak Düzenlenmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Katılım / Özel Hedef 1.1. Atakum'da Yaşayan Kadınların İhtiyaç ve Taleplerinin Belirlenmesine ve Görünür Kılınmasına Yönelik Düzenli Çalışmalar Yapılması 0 Dökümanlar 0 / 3 Göstergeler 0 Yanıtlar
12%
1.1.2. Tüm Müdürlüklere (Müdürler +Personel) Yönelik '' Veri Eğitimi'' Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
1.1.3. Belediye Web Sitesi ve Sosyal Medya Üzerinde Atakumlu Kadınların, Engellilerin ve Çocukların Görünürlüğünü Artırmak
Kadın, Engelli ve Çocuk Hakları / Çalışmalarına Yönelik Görsellerin Hazırlanması 31/12/2022
Her Ay Belediye Web Sayfası, Facebook, Twitter, İnstagram Sayfalarından Kadın, Engelli ve Çocuk Haklarına Yönelik Paylaşımlar Yapılması 31/12/2023
Her Ay Belediye Web Sayfası, Facebook, Twitter, İnstagram Sayfalarından Kadın, Engelli ve Çocuk Haklarına Yönelik Paylaşımlar Yapılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Katılım / Özel Hedef 1.2. Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Dahil Olmasını Sağlayacak Katılımcı Araçlar Geliştirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
50%
1.2.1 Pilot Mahallelerde Meclisler Kurmak ve Etkin Çalışmasını Sağlamak
1 Mahallede Yapılması 31/12/2022
1 Mahallede Yapılması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Katılım / Özel Hedef 1.3. Hak Temelli Çalışan STK'ların Desteklenmesi 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.3.1. Belediye Ait Toplantı Salonlarını, Kültür Evlerini ve Özgecan Kadın Danışma Merkezini Sivil Toplum Kuruluşlarının Toplantı ve Etkinlik Kullanımlarına Açılması
STK'larla Görüşme Yapılması 31/12/2022
STK'ların İhtiyaçları Doğrultusunda Belediye Toplantı Salonlarının Kullanıma Sunulması 31/12/2023
STK'ların İhtiyaçları Doğrultusunda Belediye Toplantı Salonlarının Kullanıma Sunulması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
3- Katılım / Özel Hedef 1.4. Kadın Siyasetçi ve Yöneticilerin Desteklenmesi 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.4.1.Yerel Yönetimlerde Kadın Muhtar Sayısının Artırılmasına Katkı Sağlamak Amacıyla Eğitimler Verilmesi
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
56 Mahallede Toplam 25 Kadına ''Etkili İletişim'' Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
56 Mahallede Toplam 25 Kadına ''Seçim Kampanyası Yönetimi'' Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.1. Kamusal Mekanların Kadınların, Engellilerin, Yaşlıların ve Çocukların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 2 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.1.1.Belediye Hizmet Binasında Tuvaletleri İyileştirmek ve Emzirme Odası Yapılması
Etüt Edilmesi 31/12/2022
Ana Hizmet Binası ve Vedat Türkali Kültür Merkezi'nde Emzirme Odası ve Engelli Tuvaletinin Yapılması 31/12/2023
1.1.2. Parklarda Güvenli ve Uygun Noktalara Kadınlar ve Engelliler İçin Tuvalet Yapılması
Etüt Edilmesi 31/12/2022
Atakum'daki Pazar Yerlerine Yakın 2 Noktadaki Parkta Kadın ve Engelliler İçin Tuvalet Yapılması 31/12/2023
Atakum'daki Pazar Yerlerine Yakın 1 Noktadaki Parkta Kadın ve Engelliler İçin Tuvalet Yapılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.2. Atakum İlçesindeki Mekanların Daha Güvenli ve Aydınlık Olacak Şekilde Düzenlenmesi 0 Dökümanlar 0 / 1 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.3. Atakum'da Yoksul Kadınlara ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Destekler Sağlanması 0 Dökümanlar 0 / 2 Göstergeler 0 Yanıtlar
18%
1.3.1. İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Yurt İmkanı Sağlanması
Etüt Edilmesi 31/12/2022
Yurt Yapılacak Binanın Tadilatının Yapılması 31/12/2023
Öğrencilere Tahsis Edilmesi 31/12/2024
1.3.2. Belediye Tarafından İhtiyaç Sahibi Ailelere Verilecek Olan ATA Kart'ı Söz Konusu Ailelerdeki Kadınlara Verilmesi
200 Kadına ATA Kart Verilmesi 31/12/2022
200 Kadına ATA Kart Verilmesi 31/12/2023
200 Kadına ATA Kart Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.4. Kentsel Hizmetlerin Eşitlikçi Biçimde Sağlanmasına Olanak Verecek İdari ve Bürokratik Araçların Yaratılması 0 Dökümanlar 1 / 3 Göstergeler 0 Yanıtlar
34%
1.4.1. Yerel Eşitlik Birimi Kurulması (Personelinin ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması)
Fiziki ve Yasal Şartların Sağlanması, Personellerin Oluşturulması ve Personele Oryantasyon Eğitimlerinin Yapılması 31/12/2022
1.4.2. Eylem Planının Uygulanmasına İlişkin Tüm Müdürlüklere Dağıtılmak Üzere Kılavuz Hazırlamak
26 Adet Kılavuz Hazırlanması ve Üst Yazıyla Müdürlüklere Dağıtılması 31/12/2022
1.4.3. Mahalle Bazlı Cinsiyete Göre Ayrıştırılmış Veri Çalışması Haritalama Yapmak Üzere İlgili Kurumlarla Projeler Geliştirilmesi
İlgili Kurumlarla Görüşmeler Yapılması 31/12/2022
Proje Geliştirilmesi 31/12/2023
Proje Geliştirilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Sağlık / Özel Hedef 1.1.Halk Sağlığına Yönelik Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 Dökümanlar 0 / 5 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.1.1. Kadın Sağlığına Yönelik Kadın ve Aile Sağlığı (Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı) Konusunda Eğitim Verilmesi
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2022
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
1.1.2. Kadınlara Yönelik İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi
30 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2022
30 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
30 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
1.1.3. Her Türlü Bağımlılığın Önlenmesi Konusunda Eğitimler Düzenlemek, Farkındalık Çalışmaları Yapılması
30 Kişiye Uyuşturucu Bağımlılığı ile İlgili Eğitim Verilmesi 31/12/2022
30 Kişiye İnternet-Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlgili Eğitim Verilmesi 31/12/2023
30 Kişiye Yemek Bağımlılığı ve Obezite ile İlgili Eğitim Verilmesi 31/12/2023
1.1.5. İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Hakkında Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Bilgilendirmeler Yapmak
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
Dünya Su Günü’nde Su Kullanma Bilinci Konulu Semineri Düzenlemek 31/12/2023
Gıda İsrafını Engellemeye Yönelik Seminer Düzenlemek 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Şiddet / Özel Hedef 1.1.Atakum Belediyesi Kadın Danışma Merkezinin (KDM) Kurulması 0 Dökümanlar 0 / 6 Göstergeler 0 Yanıtlar
0%
1.1.1.KDM Personelini Oluşturmak
Fiziki ve Yasal Şartların Sağlanması Görevlendirmelerin Yapılması 31/12/2022
1.1.4.Şiddet Başvurularının Alınabilmesi için Çağrı Merkezi Oluşturulması
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Görüşme Yapılması, Protokol Yapılması 31/12/2022
Alo Şiddet Hattının Hayata Geçirilmesi 31/12/2023
1.1.5.KDM'ye Başvuran, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Belediye Bünyesinde Hukuki Destek Sağlamak
Samsun Barosu ile Protokol Yapmak 31/12/2022
Başvuran Kadınlara Hukuki Destek Sağlamak 31/12/2023
Başvuran Kadınlara Hukuki Destek Sağlamak 31/12/2024
1.1.6. Atakum Belediyesi KDM Çalışanlarının Bilgi ve Deneyim Paylaşımı için ilgili STK'larla Biraraya Gelmesini Sağlamak
Yılda En Az 3 Toplantı 31/12/2022
Yılda En Az 3 Toplantı 31/12/2023
Yılda En Az 3 Toplantı 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Şiddet / Özel Hedef 1.2. Atakum İlçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Farkındalığın Artırılması 0 Dökümanlar 0 / 4 Göstergeler 0 Yanıtlar
9%
1.2.1. ATA TV ve Belediyenin Basın Birimi Başta Olmak Üzere Basılı Malzemelerde ve Araçlarda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla İlgili Görsellere Yer Vermek
2 Materyalde Görünürlüğün Sağlanması 31/12/2022
3 Materyalde Görünürlüğün Sağlanması 31/12/2023
5 Materyalde Görünürlüğün Sağlanması 31/12/2024
1.2.3.Evlenme Başvurularında Çiftlere Dağıtılmak Üzere Kadının İnsan Hakları ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Broşür ve Kitapçık Dağıtmak
Kitapçık ve Broşür İçeriğinin Belirlenmesi ve Basılması 31/12/2022
200 Çifte Verilmesi 31/12/2023
200 Çifte Verilmesi 31/12/2024
1.2.4. Esnafa, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çalışmaları Yapmak, Broşür Dağıtmak
Broşür İçeriğinin Belirlenmesi ve Basılması 31/12/2022
50 Esnafa Dağıtılması 31/12/2023
50 Esnafa Dağıtılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir cevap yazın
Loading
Doküman Ekle
%d blogcu bunu beğendi: