Atakum Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
42% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
42% İlerleme

82% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2022
Bitiş Tarihi
31/12/2024
15/19
Onaylanmış Dökümanlar
1/25
Tamamlanan Hedefler
8/54
Tamamlanmış Göstergeler
Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 1 / 25 Tamamlandı
Eğitim / Özel Hedef 1.1. Atakum Belediyesi Kültür Evlerinin İşleyişi ve Programlarının Gözden Geçirilmesi, Mevcut Kapasitenin Geliştirilmesi 0 0 / 1 0
0%
1.1.1. Kültür Evleri Programlarını İhtiyaca Yönelik Katılımcı Bir Biçimde Belirlemek (Dijital Ortamda Anket Çalışması, Yüz yüze Anket)
100 Kişiyle Anket Yapılması 31/12/2022
100 Kişiyle Anket Yapılması 31/12/2023
100 Kişiyle Anket Yapılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 1.2. Atakum Belediyesi Engelli Birimlerinin İşleyişi ve Programlarının Gözden Geçirilmesi, Mevcut Kapasitenin Geliştirilmesi 0 0 / 2 0
35%
1.2.1 Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Verilmesi
Eğitimlerin planlanması 31/12/2022
20 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
20 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
1.2.2 Engellilere Yönelik Meslek Edindirme Eğitimlerinin Verilmesi
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
5 Kişiye Meslek Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
5 Kişiye Meslek Eğitimi Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 2.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Yerel Yönetimler ve Paydaşların Kapasitesinin Geliştirilmesi 3 0 / 5 0
53%
2.1.1 Belediye Yönetimine (Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdürler) ve Meclis Üyelerine Yönelik TCE ve TCDB Eğitimleri Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
15 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
15 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
2.1.2 Muhtarlara Yönelik Erken Yaşta ve Zorla Evlilik ve Kadına Yönelik Şiddet Konularında Farkındalık Eğitimleri Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
15 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
15 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
2.1.3. Belediye Çalışanlarına Yönelik TCE, Şiddet, Ayrımcılık ve Nefret Suçlarına Karşı Farkındalık Eğitimleri Vermek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
25 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
25 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
2.1.4. Kadınlara Yönelik Finansal Okur-Yazarlık Eğitimleri Düzenlemek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2024
2.1.5. Kadınlara Yönelik E-Ticaret Eğitimleri Vermek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
15 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
15 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 2.2. TCE Konusunda Farklı Belediyeler ile Bilgi Deneyim Paylaşımının Sağlanması 0 0 / 1 0
50%
2.2.1. TCE Çalışmaları ve Kadın Danışma Merkezi Olan Belediyeler Davet Edilerek Çalıştay Düzenlemek
Çalıştayın Planlanması 31/12/2023
15 Belediyenin Katılımıyla Çalıştayın Gerçekleştirilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 2.3. İlçede Yaşayan Genç Kız ve Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Becerilerini Geliştirici Kurslar Düzenleyerek Eğitim Düzeylerini Arttırmak 0 0 / 1 0
35%
2.3.1. İlçede Yaşayan Genç Kızlara Ve Üniversite Öğrencilerine Kariyer Planlaması (Kendini Tanıma ve Meslek Seçimi, Kariyer Planlaması Ve Liderlik, CV Hazırlama Ve Mülakat Teknikleri vb.) be Dijital Becerilerini Geliştirici Eğitimler Düzenlemek
Eğitim Programının Oluşturulması ve Planlama 31/12/2022
İlçede Yaşayan 50 Genç Kız ve Üniversite Öğrencisine Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2023
Eğitimlerin Değerlendirilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 3.1. Atakum İlçesindeki Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması 1 1 / 2 0
83%
3.1.1. Yerelde Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
Mahalleler Düzeyinde Toplamda 30 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
3.1.2. Mahalle Düzeyinde Devlet Yurttaş İlişkisi, İnsan Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları Gibi Konularda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak
Eğitimlerin ve Farkındalık Çalışmalarının Planlanması 31/12/2022
25 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
25 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Hedef 3.2. Kreşlerin TCE'ye Uygun Hale Getirilmesi 2 1 / 2 0
50%
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 1.1. Kadınların İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması 0 0 / 1 0
35%
1.1.1 Kadınlara Yönelik İş Arama Becerisi ile İlgili Eğitimler Düzenlemek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
Kültür Evlerindeki Kurslara Katılan 25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
Kültür Evlerindeki Kurslara Katılan 25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 1.2. Atakum İlçesi'nde Kadın İstihdam Eden İşyerlerine Yönelik Teşviklerin Artırılması 0 0 / 1 0
0%
1.2.1.İşyerlerine Yönelik TCE Kriterlerini Belirlemek Belirlenen Kriterlere Uygun İşyerlerine Turuncu Bayrak Vermek
TCE Kriterlerinin Belirlenmesi 31/12/2022
2 İşletmeye Turuncu Bayrak Verilmesi 31/12/2023
3 İşletmeye Turuncu Bayrak Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.1. Çocuk, Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 1 / 1 0
100%
2.1.1. Yaşlılara Yönelik Bakım Hizmetlerini Geliştirmek
10 Kişiye Bakım Hizmeti Verilmesi 31/12/2022
10 Kişiye Bakım Hizmeti Verilmesi 31/12/2023
10 Kişiye Bakım Hizmeti Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 2.2. Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Ürün Geliştirme ve Pazarlama Konusunda Desteklerin Geliştirilmesi 2 1 / 3 0
55%
2.2.1. Atakum İlçesi'nde Kayıt Dışı Üretim Yapan Kadınların Kooperatifleşmesine Yönelik Eğitimler Vermek
Eğitimin Planlanması 31/12/2022
25 Kadına Kooperatifçilik Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
2.2.3. Kadınlara Yönelik Yılda 1 Kez Kadın Emeği Festivali Düzenlemek
2.2.3. Kadınlara Yönelik Yılda 1 Kez Kadın Emeği Festivali Düzenlemek 31/12/2022
2.2.3. Kadınlara Yönelik Yılda 1 Kez Kadın Emeği Festivali Düzenlemek 31/12/2023
2.2.3. Kadınlara Yönelik Yılda 1 Kez Kadın Emeği Festivali Düzenlemek 31/12/2024
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Hedef 3.1. Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğinin TCE'ye Uyumlu Hale Getirilmesi 0 0 / 1 0
65%
3.1.1. Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğinde Kadın ile Erkek Arasında Ayrımcılığı Teşvik Edebilecek Unsurları Kaldırmak ve İçeriği TCE'ye Uyumlu Hale Getirmek
Toplu İş Sözleşmesi İçeriğinin İncelenmesi 31/12/2022
Belediye Üst Yönetimi ve Sendika ile İstişare Edilmesi 31/12/2023
Sözleşmenin TCE'ne Uygun Olarak Düzenlenmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.1. Atakum'da Yaşayan Kadınların İhtiyaç ve Taleplerinin Belirlenmesine ve Görünür Kılınmasına Yönelik Düzenli Çalışmalar Yapılması 0 0 / 3 0
29%
1.1.2. Tüm Müdürlüklere (Müdürler +Personel) Yönelik '' Veri Eğitimi'' Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
1.1.3. Belediye Web Sitesi ve Sosyal Medya Üzerinde Atakumlu Kadınların, Engellilerin ve Çocukların Görünürlüğünü Artırmak
Kadın, Engelli ve Çocuk Hakları / Çalışmalarına Yönelik Görsellerin Hazırlanması 31/12/2022
Her Ay Belediye Web Sayfası, Facebook, Twitter, İnstagram Sayfalarından Kadın, Engelli ve Çocuk Haklarına Yönelik Paylaşımlar Yapılması 31/12/2023
Her Ay Belediye Web Sayfası, Facebook, Twitter, İnstagram Sayfalarından Kadın, Engelli ve Çocuk Haklarına Yönelik Paylaşımlar Yapılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.2. Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Dahil Olmasını Sağlayacak Katılımcı Araçlar Geliştirilmesi 0 0 / 1 0
50%
1.2.1 Pilot Mahallelerde Meclisler Kurmak ve Etkin Çalışmasını Sağlamak
1 Mahallede Yapılması 31/12/2022
1 Mahallede Yapılması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.3. Hak Temelli Çalışan STK'ların Desteklenmesi 0 0 / 1 0
35%
1.3.1. Belediye Ait Toplantı Salonlarını, Kültür Evlerini ve Özgecan Kadın Danışma Merkezini Sivil Toplum Kuruluşlarının Toplantı ve Etkinlik Kullanımlarına Açılması
STK'larla Görüşme Yapılması 31/12/2022
STK'ların İhtiyaçları Doğrultusunda Belediye Toplantı Salonlarının Kullanıma Sunulması 31/12/2023
STK'ların İhtiyaçları Doğrultusunda Belediye Toplantı Salonlarının Kullanıma Sunulması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Hedef 1.4. Kadın Siyasetçi ve Yöneticilerin Desteklenmesi 0 0 / 1 0
35%
1.4.1.Yerel Yönetimlerde Kadın Muhtar Sayısının Artırılmasına Katkı Sağlamak Amacıyla Eğitimler Verilmesi
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
56 Mahallede Toplam 25 Kadına ''Etkili İletişim'' Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
56 Mahallede Toplam 25 Kadına ''Seçim Kampanyası Yönetimi'' Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.1. Kamusal Mekanların Kadınların, Engellilerin, Yaşlıların ve Çocukların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi 0 0 / 2 0
43%
1.1.1.Belediye Hizmet Binasında Tuvaletleri İyileştirmek ve Emzirme Odası Yapılması
Etüt Edilmesi 31/12/2022
Ana Hizmet Binası ve Vedat Türkali Kültür Merkezi'nde Emzirme Odası ve Engelli Tuvaletinin Yapılması 31/12/2023
1.1.2. Parklarda Güvenli ve Uygun Noktalara Kadınlar ve Engelliler İçin Tuvalet Yapılması
Etüt Edilmesi 31/12/2022
Atakum'daki Pazar Yerlerine Yakın 2 Noktadaki Parkta Kadın ve Engelliler İçin Tuvalet Yapılması 31/12/2023
Atakum'daki Pazar Yerlerine Yakın 1 Noktadaki Parkta Kadın ve Engelliler İçin Tuvalet Yapılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.2. Atakum İlçesindeki Mekanların Daha Güvenli ve Aydınlık Olacak Şekilde Düzenlenmesi 0 0 / 1 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.3. Atakum'da Yoksul Kadınlara ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Destekler Sağlanması 0 0 / 2 0
50%
1.3.1. İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Yurt İmkanı Sağlanması
Etüt Edilmesi 31/12/2022
Yurt Yapılacak Binanın Tadilatının Yapılması 31/12/2023
Öğrencilere Tahsis Edilmesi 31/12/2024
1.3.2. Belediye Tarafından İhtiyaç Sahibi Ailelere Verilecek Olan ATA Kart'ı Söz Konusu Ailelerdeki Kadınlara Verilmesi
200 Kadına ATA Kart Verilmesi 31/12/2022
200 Kadına ATA Kart Verilmesi 31/12/2023
200 Kadına ATA Kart Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 1.4. Kentsel Hizmetlerin Eşitlikçi Biçimde Sağlanmasına Olanak Verecek İdari ve Bürokratik Araçların Yaratılması 0 1 / 3 0
34%
1.4.1. Yerel Eşitlik Birimi Kurulması (Personelinin ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması)
Fiziki ve Yasal Şartların Sağlanması, Personellerin Oluşturulması ve Personele Oryantasyon Eğitimlerinin Yapılması 31/12/2022
1.4.2. Eylem Planının Uygulanmasına İlişkin Tüm Müdürlüklere Dağıtılmak Üzere Kılavuz Hazırlamak
26 Adet Kılavuz Hazırlanması ve Üst Yazıyla Müdürlüklere Dağıtılması 31/12/2022
1.4.3. Mahalle Bazlı Cinsiyete Göre Ayrıştırılmış Veri Çalışması Haritalama Yapmak Üzere İlgili Kurumlarla Projeler Geliştirilmesi
İlgili Kurumlarla Görüşmeler Yapılması 31/12/2022
Proje Geliştirilmesi 31/12/2023
Proje Geliştirilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Hedef 2.1. Kırsaldaki Kadınların ve Çocukların Sinemaya ve Tiyatroya Erişimlerinin Sağlanması 0 0 / 1 0
0%
2.1.1.Kırsal Mahallerde Sinema ve Tiyatro Gösterimlerinin Yapılması
3 Mahallede Tiyatro ve Sinema Gösterimi Yapılması 31/12/2022
3 Mahallede Tiyatro ve Sinema Gösterimi Yapılması 31/12/2023
3 Mahallede Tiyatro ve Sinema Gösterimi Yapılması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Özel Hedef 1.1.Halk Sağlığına Yönelik Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 3 0 / 6 0
48%
1.1.1. Kadın Sağlığına Yönelik Kadın ve Aile Sağlığı (Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı) Konusunda Eğitim Verilmesi
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2022
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
1.1.2. Kadınlara Yönelik İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi
30 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2022
30 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
30 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
1.1.3. Her Türlü Bağımlılığın Önlenmesi Konusunda Eğitimler Düzenlemek, Farkındalık Çalışmaları Yapılması
30 Kişiye Uyuşturucu Bağımlılığı ile İlgili Eğitim Verilmesi 31/12/2022
30 Kişiye İnternet-Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlgili Eğitim Verilmesi 31/12/2023
30 Kişiye Yemek Bağımlılığı ve Obezite ile İlgili Eğitim Verilmesi 31/12/2023
1.1.5. İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Hakkında Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Bilgilendirmeler Yapmak
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
Dünya Su Günü’nde Su Kullanma Bilinci Konulu Semineri Düzenlemek 31/12/2023
Gıda İsrafını Engellemeye Yönelik Seminer Düzenlemek 31/12/2024
1.1.6. İlçede Yaşayan Yaşlı Kadınlara Yönelik "Yaşlılıkta Sağlığı Koruma" Başlığı Altında Bilgilendirme Eğitimleri Vermek
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
50 Kadına Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2023
Eğitimlerin Değerlendirilmesi 31/12/2024
Bir yanıt yazın
Sağlık / Özel Hedef 1.2. Kadınlara Yönelik Cinsel Sağlık Konusunda Farkındalık Çalışmaları Yapmak 1 0 / 1 0
65%
1.2.1. 15-49 Yaş Arası Kadınlara Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığına İlişkin Eğitimler Verilmesi
Eğitimlerin Planlanması 31/12/2022
25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
25 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2024
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Hedef 1.1.Atakum Belediyesi Kadın Danışma Merkezinin (KDM) Kurulması 0 3 / 6 0
59%
1.1.1.KDM Personelini Oluşturmak
Fiziki ve Yasal Şartların Sağlanması Görevlendirmelerin Yapılması 31/12/2022
1.1.4.Şiddet Başvurularının Alınabilmesi için Çağrı Merkezi Oluşturulması
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Görüşme Yapılması, Protokol Yapılması 31/12/2022
Alo Şiddet Hattının Hayata Geçirilmesi 31/12/2023
1.1.5.KDM'ye Başvuran, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Belediye Bünyesinde Hukuki Destek Sağlamak
Samsun Barosu ile Protokol Yapmak 31/12/2022
Başvuran Kadınlara Hukuki Destek Sağlamak 31/12/2023
Başvuran Kadınlara Hukuki Destek Sağlamak 31/12/2024
1.1.6. Atakum Belediyesi KDM Çalışanlarının Bilgi ve Deneyim Paylaşımı için ilgili STK'larla Biraraya Gelmesini Sağlamak
Yılda En Az 3 Toplantı 31/12/2022
Yılda En Az 3 Toplantı 31/12/2023
Yılda En Az 3 Toplantı 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Hedef 1.2. Atakum İlçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Farkındalığın Artırılması 5 0 / 5 0
44%
1.2.1. ATA TV ve Belediyenin Basın Birimi Başta Olmak Üzere Basılı Malzemelerde ve Araçlarda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla İlgili Görsellere Yer Vermek
2 Materyalde Görünürlüğün Sağlanması 31/12/2022
3 Materyalde Görünürlüğün Sağlanması 31/12/2023
5 Materyalde Görünürlüğün Sağlanması 31/12/2024
1.2.3.Evlenme Başvurularında Çiftlere Dağıtılmak Üzere Kadının İnsan Hakları ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Broşür ve Kitapçık Dağıtmak
Kitapçık ve Broşür İçeriğinin Belirlenmesi ve Basılması 31/12/2022
200 Çifte Verilmesi 31/12/2023
200 Çifte Verilmesi 31/12/2024
1.2.4. Evlenme Müracaatında Bulunan Kişilere Yönelik ''Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP)'' Çalışmaları Yapmak. 2
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2022
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2023
50 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
1.2.5. Esnafa, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çalışmaları Yapmak, Broşür Dağıtmak
Broşür İçeriğinin Belirlenmesi ve Basılması 31/12/2022
50 Esnafa Dağıtılması 31/12/2023
50 Esnafa Dağıtılması 31/12/2024
Bir yanıt yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Yerel Eşitlik Eylem Planı Tartışma Henüz hiç tartışma yapılmadı
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle