Muratpaşa Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
59% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
59% İlerleme

79% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2022
Bitiş Tarihi
31/12/2024
4/9
Onaylanmış Dökümanlar
4/23
Tamamlanan Hedefler
55/99
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar

Henüz hiç döküman yüklenmedi.

Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 4 / 23 Tamamlandı
Eğitim / Özel Amaç 1.1. Kadınların Okur-Yazarlık Oranının Arttırılmasının Yanı Sıra, Nitelikli Okur-Yazarlık Oranının Arttırılarak, Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılımının ve Adaptasyonunun Sağlanması 0 1 / 4 0
25%
1.1.2. Okuryazar Olmayan Kadınların Okuma Yazma Kurslarına Katılımı, İlk Adım Okuma Yazma Kurslarını Tamamlayanların Nitelikli Okur-Yazar Olmaları Yönünde Çalışmalar Yapmak
20 Kadının Okur-Yazarlık Eğitimine Katılması 31/12/2024
20 Kadının Bir Üst Kademeye Geçmesi 31/12/2024
10 Kadının Ortaokula Kayıt Yaptırılması 31/12/2024
1.1.3.Kadınların Güçlenmesi Odaklı İleri Okuryazarlık Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Kursları Yaygınlaştırmak
3 Kursun Açılması 31/12/2024
15 Kadının Programlardan Yararlanması 31/12/2024
1.4. Kadınların Finansal Okuryazarlık Konusunda Bilgi ve Farkındalıkları Arttırmak
3 Finansal Okur Yazarlık, Teknolojik Okuryazarlık, Finans Okuryazarlığı ve Medya Okuryazarlığı Eğitim Programı Açılması 31/12/2024
30 Kadının Programlara Katılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Amaç 1.2. Kız Çocuklarının ve Kadınların Eğitim Sistemine Girme ve Eğitim Sürecini Tamamlama Oranlarının Arttırılması 0 2 / 8 0
52%
1.2.2. Kız Çocuklarının Örgün Eğitime Erişim ve Devam Etme Konusunda Yaşadığı Sorunların Tespiti İçin Araştırmalar Yapmak
3 Bölgede Tarama Çalışmasının Yapılması 31/12/2024
4 Adet Rapor Hazırlanması 31/12/2024
10 Kız Çocuğunun Okullaştırılması 31/12/2024
1.2.4. Eğitimde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Konusunda İlçe Düzeyinde Faaliyet Planlamak ve Uygulamak
1 Panel Programı Yapmak 31/12/2024
6 Söyleşi Programı Yapmak 31/12/2024
1.2.5. Kız Çocuklarının Eğitimin Her Kademesinde Okullaşma Oranının Düşük Olduğu Mahallelerde, KAHM Personelleri ve Muhtarlıklar Aracılığı Okullaşma Oranlarını Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek
50 Ev Ziyaret Gerçekleştirilmesi 31/12/2024
% 70 oranında Kız Çocuklarının Okullaştırılması 31/12/2024
2 Adet Rapor Hazırlanması 31/12/2024
1.2.8. Yaygın Eğitim Kapsamındaki Kursların Düzenlendiği Yerlerde ve Danışmanlık Merkezlerinde Kursiyerlerin/Danışanların Talebi Olması Halinde Çocuk Bakım ve Oyun Odaları Açmak ve Denetlemek
2 Odanın Açılması 31/12/2024
%50 Oda Sayısında Artış Olması 31/12/2024
20 Kişinin Yararlanması 31/12/2024
20 Kursun Denetlenmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Özel Amaç 1.3. Eğitimde Eşitlik ve Farkındalık Esaslarına İlişkin Verilerin Toplanması 4 4 / 10 0
50%
1.3.2. Kız Çocukların Örgün Eğitime Erişim ve Devam Konusunda Yaşadığı Sorunlara İlişkin 55 Saha Araştırması Yapılması
55 Saha Araştırmasının Yapılması 31/12/2024
100 Kişiye Eğitim Verilmesi 31/12/2024
100 Kız Çocuğunun Devamsızlık/Okul Terk Sayıları 31/12/2024
30 Kız Çocuğunun Örgün Eğitime Kazandırılması 31/12/2024
1.3.10. LGBT+ Bireylere Yönelik Eşit Yurttaşlık Hakları Konusunda Eğim Verilmesi
2 Eğitim Verilmesi 31/12/2024
20 Kişinin Eğitim Alması 31/12/2024
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Amaç 1.1. Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsilinin ve Katılımının Arttırılması, Bu Yönde İdari Düzenlemeler Yapılması 2 3 / 3 0
100%
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Amaç 1.2. Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsilinin ve Katılımının Arttırmak İçin Toplum Desteği Geliştirmeye Yönelik Farkındalık Çalışmaları Yapılması 0 3 / 3 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Amaç 1.3. Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsilinin ve Katılımı Yönünde Kadınları Teşvik Edici ve Güçlendirici Faaliyetler Yapılması 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Özel Amaç 1.4. Kadınların Yönetimde Söz Sahibi Olmaları, Tüm Kentsel Düzenlemelerde Etkin Rol Almaları ve Bu Etkinliği Eşitlik Boyutunda Ele Alarak Değişiklik Yapabilecekleri zemin 1 3 / 4 0
75%
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Amaç 1.1. Ülkemizin Başka Şehirlerinden Gelerek İlçemize Yerleşen Kadın ve Ailelerin Tespiti Yapılarak Nedenleri ve Uyum Süreçleri Hakkında Raporlama Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Amaç 1.2. Başka Ülkelerden İlçemize Yerleşen ve Türk Vatandaşlığına Geçen Ancak Kültürel Uyum Sorunları Yaşayan Kadın ve Ailelerin Tespiti Yapılarak Uyum Süreçleri Hakkında Raporlama Çalışmalarının Yapılması 0 0 / 3 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Özel Amaç 1.3. Nereden ve Hangi Nedenle Göç Etmiş Olursa Olsun, İlçemiz Sınırları İçerisine Yerleşen Kadın ve Ailelerin Uyum ve Adaptasyon Süreçlerinde Psiko- Sosyal ve Ekonomik Destek Çalışmalarının Yapılması 0 4 / 7 0
58%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Özel Amaç 1.1. Kadın Sağlığı Konusunda Yerel Bazda Verilen Hizmetlerin Derlenmesi, Kadınların Bu Hizmetlere Erişiminin Kolaylaştırılması, Belediyenin Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 2 6 / 9 0
97%
1.1.1. Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Kolaylaştırmak
500 Kadının Yararlanması 31/12/2024
2 Geliştirilen Sağlık Hizmeti 31/12/2024
1.1.2. Kadınlara Sağlık Hizmeti Veren Kurum ve Kuruluş Personelini Eğitmek
20 Personelin Katılması 31/12/2022
2 Eğitim Düzenlenmesi 31/12/2022
1.1.5. Halk Sağlığına Yönelik Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
5 Toplantı Yapılması
60 Eğitim Verilmesi
600 Kadın Katılması
2022 YILI YEEP Tamamlanan Eğitimler Değerlendiriliyor Ev Ziyaretlerinde Cinsel İstismar, Kadına Yönelik Şiddet, Ev İçi Şiddet ile Karşılaşılması Durumunda Sosyal Destek Mekanizmaları ve Kişisel Mahremiyetin Korunması
2022 YILI YEEP Eğitimler Fotoğrafları Değerlendiriliyor Ev Ziyaretlerinde Cinsel İstismar, Kadına Yönelik Şiddet, Ev İçi Şiddet ile Karşılaşılması Durumunda Sosyal Destek Mekanizmaları ve Kişisel Mahremiyetin Korunması
Bir yanıt yazın
Sağlık / Özel Amaç 1.2. Kadınlarda Sağlık Bilincinin Arttırılarak, Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Teşvik Edilmesi 0 3 / 4 0
94%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Amaç 1. Kadınlara ve Çocuklara Karşı Her Türlü (Fiziksel, Psikolojik, Cinsel ve Ekonomik Şiddetin Önlenmesi, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara ve Çocuklara Gerekli Desteğin Sağlanması ve Konu ile İlgili Eğitim Verilmesi 0 9 / 10 0
90%
1.1.3. Broşür, Kitapçık, Stiker, Afiş vb. Çalışmalarla Bilgilendirme ve Farkındalık Çalışmalarının Yapılması
10.000 Kitapçık basımı ve dezavantajlı bölgelerde dağıtılarak kadınlara ulaştırılması 31/12/2022
1.1.8. Danışma Merkezi Sayısının Arttırılması
2 Danışma Merkezinin Açılması 31/12/2022
1.1.9. Kadın Konukevi Açılması
1 Konukevinin Açılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Amaç 1.2. Şiddete Maruz Kalan Kadınların Hukuksal Hakları Konusunda Bilinçlendirilmesi, Takibinin Yapılması 0 1 / 3 0
42%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Amaç 1.3. Şiddete Maruz Kalan Kadınlara ve Çocuklara Yapılacak İlk Müdahale, Yaklaşım ve Süreçte İzlenecek Yöntemler Konusunda İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Amaç 1.4. Danışma Merkezi Açılarak Ailelerin Karşılaştığı Sorunlara Yardımcı Olunması, Psiko-Sosyal Yönden Mevcut Durumu İyileştirici Çalışmalar Yürütülmesi 0 2 / 3 0
67%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Amaç 1.5. Aile Oluşum ve Devam Sürecinde Bilgilendirici ve Destekleyici Faaliyetlerde Bulunulması 0 2 / 4 0
87%
1.5.1. Evlenme Öncesinde Çiftlere Aile Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Kılavuz Oluşturulması
2000 Kılavuz Bastırılması 31/12/2023
2000 Kılavuz Dağıtılması 31/12/2023
50 Çifte Eğitim Verilmesi Eğitim Verilmesi 31/12/2023
1.5.2. Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Hizmetler Geliştirilmesi
2 Eğitim Düzenlenmesi 31/12/2024
20 Ebeveyne Eğitim Verilmesi 31/12/2024
1.5.4. Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkanlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına Yönelik Hizmetler Geliştirmek
200 Kadın 100 Erkeğe Ulaşılması 31/12/2024
5 Eğitim Programı Düzenlenmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Amaç 1.6. Eşler Arası Dinamiklerin Yapıcı ve Onarıcı Fonksiyonlarının Etkinliğinin Devamının Sağlanması 0 1 / 2 0
50%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Özel Amaç 1.7. Bireylerin Kişisel Gelişimleri ile Aile Ortamında Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişimlerinin Duygusal ve Davranışsal Danışmanlık Hizmetleri Yoluyla Desteklenerek Yaşam Kalitelerinin Geliştirilmesi 0 2 / 2 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Amaç 1.1. İş Gücü Piyasasında Nitelikli Kadın İstihdamını Arttıracak Biçimde Mesleki Eğitim Programları Düzenlenmesi ve Bu Programlara Kadınların Erişiminin Sağlanması 0 2 / 3 0
67%
1.1.2. Kadınlara Yönelik İş Arama Becerisi ile İlgili Eğitimler Düzenlenmesi
6 Eğitim Verilmesi 31/12/2023
60 Kişinin Katılması 31/12/2023
1.1.3. Girişimcilik Eğitimlerinin Düzenlenmesi
Kadın Danışma Merkezinde 9 Girişimcilik Eğitimi Verilmesi 31/12/2024
100 Kişinin Katılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Amaç 1.2. Kamuda ve Özel Sektörde Hizmet Veren Firmaların Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Konusunda Farkındalıklarının Arttırılarak, Sertifika Programları ve Özel Anlam Logoları Tasarlanması 0 4 / 5 0
80%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Amaç 1.3. Kadın Girişimciliğin ve Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 0 2 / 2 0
100%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Özel Amaç 1.4. Özel Politika Gerektiren Kadınların (Engelli, Eğitimsiz, Şiddet Mağduru, Tek Ebeveyn ve Çalışma Hayatına Girmelerinin Desteklenmesi 0 1 / 4 0
25%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Yerel Eşitlik Eylem Planı Tartışma Henüz hiç tartışma yapılmadı
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle