Yenimahalle Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
46% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
46% İlerleme

100% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2021
Bitiş Tarihi
31/12/2023
2/2
Onaylanmış Dökümanlar
2/10
Tamamlanan Hedefler
6/28
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması

Yenimahalle Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 gün ve 623 sayılı kararı ile Avrupa Birliği Ofisi’nin 2 yıllık Yerel Eşitlik Eylem Planı kabul edilmiştir.

Edit Description
Dökümanlar
My Odessa. My Odessa.
Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 2 / 10 Tamamlandı
Plan Hazırlığı 2 2 / 2 0
100%
Açıklama

Yenimahalle Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın Hazırlanması

Yerel Eşitlik Eylem Planı Onaylandı YENİMAHALLE BELEDİYESİ 2021 - 2024 YILLARI ARASI YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI DÖKÜMANI
Bir yanıt yazın
Eğitim - Alt Hedef 1.1- Kız Çocuklarının Eğitime Erişimlerinin Arttırılması 0 0 / 3 0
12%
1.1.2 İlkokul Çağındaki Kız Çocuklarına Kırtasiye Desteğinin Sağlanması
500 Kız Çocuğuna Kırtasiye Desteği Verilmesi 31/12/2021
750 Kız Çocuğuna Kırtasiye Desteği Verilmesi 31/12/2022
1000 Kız Çocuğuna Kırtasiye Desteği Verilmesi 31/12/2023
1.1.3 Kız Çocuklarına Meslek Tanıtım Günler Yapılması 31/12/2021
Eğitime Destek Merkezilerine Gelen 250 Kız Öğrenciye Özellikle STEM Alanlarına Yönelik Tanıtım Günleri Etkinliği Düzenlenmesi 31/12/2021
Eğitime Destek Merkezilerine Gelen 500 Kız Öğrenciye Özellikle STEM Alanlarına Yönelik Tanıtım Günleri Etkinliği Düzenlenmesi 31/12/2022
Eğitime Destek Merkezilerine Gelen 750 Kız Öğrenciye Özellikle STEM Alanlarına Yönelik Tanıtım Günleri Etkinliği Düzenlenmesi 31/12/2023
1.1.4 Liselerde Ve Belediyenin Eğitime Destek Merkezlerinde Eşitlik Eğitimlerinin Verilmesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İle Eşitlik Eğitimi Görüşmelerinin Yapılması 31/12/2021
Eğitim Planının Hazırlanması 31/12/2021
Seçili 2 Lisede Kız Ve Erkek Çocuklarına Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2022
3 Eğitime Destek Merkezinde Eşitlik Eğitimi Verilmesi 31/12/2022
Seçili 5 Lisede Kız Ve Erkek Çocuklarına Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2023
6 Eğitime Destek Merkezinde Eşitlik Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim - Alt Hedef 1. 2- Kadınların/Kız Çocuklarının Eğitime Erişiminin Arttırılması 0 0 / 4 0
9%
1.2.1 Eğitime Erişim Kolaylığı
İnternet Ve Online Eğitim Malzemesi Bulunmayan Kız Öğrencilerin Tespiti 31/12/2021
Eğitime Destek Merkezlerinde Kız Öğrencilerin Bu Ekipmanlara Ulaşmasının Sağlanması 31/12/2021
Eğitim Materyallerine Erişemeyen 25 Kız Öğrenciye Ekipman Desteği Verilmesi 31/12/2022
Eğitim Materyallerine Erişemeyen 50 Kız Öğrenciye Ekipman Desteği Verilmesi 31/12/2023
1.2.2 E-Ticaret Eğitimlerinin Verilmesi
STK İşbirliği İle YENİMEK Kurs Merkezlerinde E-Ticaret Eğitim Programlarının Hazırlanması 31/12/2021
100 Kadına E-Ticaret Eğitiminin Verilmesi 31/12/2022
200 Kadına E-Ticaret Eğitiminin Verilmesi 31/12/2023
1.2.3 Bilgisayar Okuryazarlık Eğitimlerinin Verilmesi
YENİMEK Kurs Merkezlerinde Bilgisayar Okuryazarlık Eğitim İçeriğinin Hazırlanması 31/12/2021
YENİMEK Kurs Merkezlerinde 50 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2022
YENİMEK Kurs Merkezlerinde 100 Kadına Eğitim Verilmesi 31/12/2023
1.2.4 Üreme Sağlığı Eğitimlerinin Verilmesi
Eğitime Destek Merkezlerindeki Öğrencilere Yönelik Verilecek Olan Üreme Sağlığı Eğitimlerinin Planlanması Ve İçeriğinin Hazırlanması 31/12/2021
Eğitime Destek Merkezindeki 100 Öğrenciye Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2022
Eğitime Destek Merkezindeki 200 Öğrenciye Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim - Alt Hedef 2.1 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Farklı Belediyeler İle Online Bilgi ve Deneyim Paylaşımının Sağlanması 0 0 / 2 0
65%
2.1.1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları Ve Kadın Sığınmaevi Olan Belediyelerle Online Bir Çalıştay Düzenlenmesi
Çalıştay İçeriğinin Ve Planlamasının Yapılması 31/12/2021
10 Belediyenin Katılımı İle Çalıştayın Düzenlenmesi 31/12/2022
Çalıştay Raporunun Hazırlanıp Paylaşılması 31/12/2023
2.1.2 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitiminin Düzenlenmesi
Eğitim İçeriğinin Hazırlanması ve Planlanması İçin UN Women Ve UNFPA İle Görüşmelerin Yapılması 31/12/2021
15 Kişiye Bütçeleme Eğitimi Verilmesi 31/12/2022
Bütçe İzleme Çalışmalarının Yapılması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim - Alt Hedef 2.2 - Belediye Yönetimi, Çalışanları ve Paydaşlarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Verilmesi 0 1 / 1 0
100%
2.2.1 Muhtarlara Yönelik Online Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Verilmesi
Eğitim İçeriğinin Hazırlanması Ve Planlanması 31/12/2021
15 Muhtara Eğitim Verilmesi 31/12/2022
25 Muhtara Eğitim Verilmesi 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım - Alt Hedef 2.1 - Kadınların Yerel Mekanizmalara Eşit Katılımını Sağlamak 0 1 / 3 0
50%
2.1.1 Mahalle Örgütlenmeleri / Mahallelerde Kadın Temsilciliklerin Kurulması
Yenimahalle Kent Konseyi Desteği İle 5 Mahalle Temsilcisi Kadının Seçilmesi 31/12/2021
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonunun Yapılması 31/12/2021
Yenimahalle Kent Konseyi Desteği İle 10 Mahalle Temsilcisi Kadınlanın Seçilmesi 31/12/2022
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonunun Yapılması 31/12/2022
Yenimahalle Kent Konseyi Desteği İle 15 Mahalle Temsilcisi Kadının Seçilmesi 31/12/2023
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonunun Yapılması 31/12/2023
2.1.2 Yeni Kurulmuş STK'ların Güçlendirilmesi
Yenimahalle'deki Mevcut Kadın Derneklerinin Tespiti 31/12/2021
Çalışma Alanlarına Göre Sınıflandırarak Tanışma Toplantılarının Yapılması 31/12/2021
Yeni Kurulan STK'ların Faaliyetlerinin Desteklenmesi 31/12/2021
Yeni Kurulan STK'ların Eşitlik Ve Kadın Çalışmaları Alanındaki Faaliyetlerinin Mekan Ve Tanıtım Desteklerinin Yapılması 31/12/2022
Faaliyetlerinde Ulaşım Desteği Sağlanması 31/12/2022
Yeni Kurulan STK'ların Eşitlik Ve Kadın Çalışmaları Alanındaki Faaliyetlerinin Mekan Ve Tanıtım Desteklerinin Yapılması 31/12/2023
Faaliyetlerinde Ulaşım Desteği Sağlanması 31/12/2023
2.1.3 Kadın Hizmetleri Müdürlüğü ve Eşitlik Biriminin Kurulması
Ankara'da Bulunan Kadın Örgütlerinin Desteği İle Belediye Üst Yönetim İle Gerekli Görüşmelerin Yapılması 31/12/2021
Belediye Meclisinden Olur Alınması 31/12/2022
Müdürlük Ve Birimin Kurulması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler - Alt Hedef 3.1. - Kadınların Yerel Mekanizmalara Eşit Katılımını Sağlamak 0 0 / 2 0
33%
3.1.1 Afet / Salgın Planı
Yenimahalle Kent Konseyi Desteği İle 5 Mahalle Temsilcisi Kadının Seçilmesi 31/12/2021
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonunun Yapılması 31/12/2021
Yenimahalle Kent Konseyi Desteği İle 10 Mahalle Temsilcisi Kadının Seçilmesi 31/12/2022
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonunun Yapılması 31/12/2022
Yenimahalle Kent Konseyi Desteği İle 15 Mahalle Temsilcisi Kadının Seçilmesi 31/12/2023
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonunun Yapılması 31/12/2023
3.1.2 Belediye Hizmet Binasında Çocuk Bakım Odası Ve Emzirme Odası Yapılması
İlgili Müdürlüklerle Görüşme ve Planlama 31/12/2021
Belediye Meclisinden Olur Alınması 31/12/2022
1 Tane Emzirme ve Çocuk Bakım Odasının Yapılması Ve Açılması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kadın ve Sağlık - Alt Hedef 4.1- Kadınların Sağlıklı Yaşam Hakkından Eşit Biçimde Yararlanmalarını Sağlamak 0 0 / 2 0
0%
4.1.1. Kadınlara Sağlık Taraması Yapılması
Belediye Hizmet Binasında Çalışan Kadınlara Ücretsiz Meme Kanseri Tarama Planlamalarının Yapılması 31/12/2021
Belediye Hizmet Binasında Çalışan Kadınlara Ücretsiz Meme Kanseri Taramasının Yapılması 31/12/2022
Belediye Hizmet Binasında Çalışan Kadınlara Ücretsiz Meme Kanseri Taramasının Yapılması 31/12/2023
4.1.2 Engelli Bakımı Üstlenen Kadınlara Ücretsiz Psikolojik Destek Verilmesi
Bakım Desteği Veren 5 Kadına Psiko Sosyal Destek Sağlanması
Bakım Desteği Veren 10 Kadına Psiko Sosyal Destek Sağlanması
Bakım Desteği Veren 15 Kadına Psiko Sosyal Destek Sağlanması
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam - Alt Hedef 5.1- Kadının Ekonomik Hayata Eşit Katılımını Arttırmak 0 1 / 5 0
47%
5.1.1 Sığınmaevlerinde Atölye Kurulması ve Derman Markette Satışlarının Yapılması
Sığınmaevlerinden ve Kadın Kooperatiflerinden Temin Edilecek Kuru Gıdalar İçin Derman Market'te Raf Satışının Sağlanması 31/12/2021
Sığınmaevlerinden ve Kadın Kooperatiflerinden Temin Edilecek Kuru Gıdalar İçin Derman Market'te Raf Satışının Sağlanması 31/12/2022
Sığınmaevlerinden ve Kadın Kooperatiflerinden Temin Edilecek Kuru Gıdalar İçin Derman Market'te Raf Satışının Sağlanması 31/12/2023
5.1.2 Kreş Saatlerinin Kadın Çalışma Saatlerine Göre Düzenlenmesi
İlgili Müdürlük ve Üst Yönetim Toplantılarının Yapılması 31/12/2021
Belediye Meclisi Olurunun Alınması 31/12/2022
Kreş Saatlerinin Düzenlenmesi 31/12/2023
5.1.3 Sığınmaevinde Kalan, Eski Hükümlü, Yoksul ve Yalnız Yaşayan Kadınların Çocuklarına Kreş ve Etütlerden Belirlenen Kriterler Doğrultusunda Ücretsiz Ve Öncelikli Yararlanma Hakkının Verilmesi
İlgili Müdürlük Ve Üst Yönetim İle Toplantıların Yapılması 31/12/2021
5 Kadının Çocuğuna Öncelik Tanınması 31/12/2022
10 Kadının Çocuğuna Öncelik Tanınması 31/12/2023
5.1.4 Yenimahalle Bölgesi Dahilinde Kurulan Pazar Yerlerinde Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Belirlenen Standartlar Doğrultusunda, En Az %10 Kota Ayırarak İşgaliye Ücreti Almadan Yer Verilmesi
İlgili Müdürlük Ve Üst Yönetim İle Toplantıların Yapılması 31/12/2021
Belediye Meclis Olurunun Alınması 31/12/2022
Sürecin Uygulanması 31/12/2023
5.1.5 Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğinde Kadın İle Erkek Arasında Ayrımcılığı Teşvik Edebilecek Unsurların Kaldırılması Ve İçeriğinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Uyumlu Hale Getirilmesi
Toplu İş Sözleşmesinin İçeriğinin İncelenmesi
Üst Yönetim Ve Sendika İle Görüşülmesi
Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Yapılan Değişiklikler
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet - Alt Hedef 6.1- Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 0 1 / 4 0
43%
6.1.1 Şiddete Karşı Farkındalık Çalışmalarının Arttırılması
25 Kasım Haftasının Billboardlara Afişlere Standart Olarak Yerleştirilmesi için Bütçe Ayrılması 31/12/2021
25 Kasım Etkinliklerinin Ulusal Farkındalık İçin Diğer Belediyeler ile Ortak Yapılması 31/12/2022
25 Kasım Etkinliklerinin Ulusal Farkındalık İçin Diğer Belediyeler ile Ortak Yapılması 31/12/2023
6.1.2 Kadın Güçlenme Çalışmaları
Sığınmaevinde Kalan Kadınlar Başta Olmak Üzere Bölgedeki 50 Kadına Güçlenme Eğitimi Verilmesi 31/12/2021
Sığınmaevinde Kalan Kadınlar Başta Olmak Üzere Bölgedeki 75 Kadına Güçlenme Eğitiminin Verilmesi 31/12/2022
Sığınmaevinde Kalan Kadınlar Başta Olmak Üzere Bölgedeki 100 Kadına Güçlenme Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
6.1.3 Ev İçi Şiddet Uygulayan Belediye Çalışanlarına Yönelik Uyarı ve Yaptırım Mekanizmalarının Geliştirilerek Devam Ettirilmesi
Belediye Üst Yönetimi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, YEPA ve Genel İş 2 Nolu Şubesi İle Görüşme Yapılması 31/12/2021
Toplu İş Sözleşmesinin Ev İçi Şiddet Uygulayan Belediye Çalışanlarına Yönelik Uyarı ve Yaptırım Mekanizmalarına Göre Yeniden Düzenlenmesi 31/12/2022
Belediye Üst Yönetiminin Ev İçi Şiddet Uygulayan Belediye Çalışanlarına Yönelik Uyarı ve Yaptırım Mekanizmalarına Yönelik Bilgilendirme Genelgesi İle Toplu İş Sözleşmesinin Duyurulması 31/12/2023
6.1.4 Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet İle İlgili Belediye Personelinin Kapasitesinin Artırılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Görüşerek Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Personelinin Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Planlamak 31/12/2021
Kapasite Güçlendirici Eğitimler İçin Türkiye Belediyeler Birliği ve İlgili STK'lar İle İletişime Geçip Programlama Yapmak 31/12/2022
Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevinde Görevli Tüm Meslek Elemanlarına Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Kadın Bakış Açısı Konularında Kapasite Geliştirme Eğitimi Vermek 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Yerel Eşitlik Eylem Planı Tartışma Henüz hiç tartışma yapılmadı
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle