İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
27% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
27% İlerleme

100% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2022
Bitiş Tarihi
12/07/2023
0/7
Tamamlanan Hedefler
5/30
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar

Henüz hiç döküman yüklenmedi.

Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 0 / 7 Tamamlandı
Eğitim / Genel Hedef 1. Kadınların ve Kız Çocuklarının Desteklenmesi 0 0 / 5 0
17%
Alt Hedef 1.1. Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklarının Eğitime Erişimde Desteklenmesi
1.1.1. İlgili Yaş Grubundaki Çocuklara Yönelik Tamamlayıcı Kursların Verilmesi
Alt Hedef 1.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Farkındalık/Eğitim Çalışmalarının Arttırılması
1.2.1 Belediyelerde Cinsiyete Duyarlı veri Hazırlanması için Gerekli Çalışmaların Yapılması
1.2.3. Toplumsal Farkındalık Için Halka Açık ve/veya Kapalı Grup Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Düzenlenmesi
1.2.4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Görsel Belediyenin Yayınlarında Materyaller Hazırlanarak Halka Açık Alanlarda (Billboardlar, Metrolar, Duraklar, İskelelerde) Paylaşılması
1.2.5. Belediyelerde Engelli Vatandaşların İhtiyaçlarına Yönelik Erişilebilir Şekilde Eğitim Hizmetlerinin Sunulması
1.2.6. Çocuklara Dağıtılan Eğitim Materyallerinin TCE’ ye Uygun Olarak Düzenlenmesi
1.2.7. Personele Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Hizmet İçi Eğitimlerin Düzenlenmesi
Alt Hedef 1.3. Çocuk Hakları ve Engelli Hakları ile İlgili Eğitimlerin Düzenlenmesi
1.3.1. Çocuk Hakları ile İlgili Büyükşehir ve İlçe Belediye Çalışanlarına Eğitim Verilmesi
1.3.2. Engelli Hakları ile ilgili Büyükşehir ve İlçe Belediye Çalışanlarına Eğitim Verilmesi
Alt Hedef 1.5. Teknolojik Eğitim Programlarının Etkin Kullanımına Yönelik Eğitim Verilmesi
1.5.1. Teknolojik, Sosyal Medya Okur-Yazarlık Eğitiminin Verilmesi
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Genel Hedef 1. Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Nitelikli Sağlık Hizmetlerinin Artırılması 0 0 / 2 0
8%
Alt Hedef 1.1 Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
1.1.1 Kadınların Cinsel Sağlığı ve Üreme Sağlığı Eğitimi Verilmesi
1.1.2 İlçelerde Akraba Evlilikleri, Erken Yaşta Evliliklerin Sağlık Açısından Riskleri, Getireceği Sorunlar ve Akraba Evliliklerinin, Erken Yaştaki Evliliklerin Önlenmesi Konularında Gençlere ve Ebeveynlere Eğitimler Düzenlemesi
1.1.3 Şiddet Vakaları ile Karşılaşan Hekimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Görmelerini Sağlaması
1.1.4 Sağlık Personeline Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Farkındalık ve Eğitim Çalışmaları
1.1.5 Kadınlara Dengeli Beslenme Eğitimleri Verilmesi
1.1.6 Meme, Rahim ve Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Çalışmaları
1.1.7. Sağlık Hakları (Kürtaj, Üreme Vb.) İle İlgili Eğitim Verilmesi
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 1. Kadınların İstihdama Eşit Katılımı ile İlgili Çalışmalar 0 1 / 7 0
15%
Alt Hedef 1.1 Katma Değeri Yüksek Mesleki Kurslarının Arttırılması
1.1.1. İZBB ve İlçe Belediyelerde Verilen Kursların Sayısının Arttırılması
Alt Hedef 1.2. Girişimcilik ve Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesi
1.1.2. Kadınlara Yönelik Girişimcilik Kurslarının Düzenlenmesi
Alt Hedef 1.4. Belediyede Kadın İstihdamının Arttırılması
1.1.4. Kadro Bazlı İstihdam Edilen Kadın-Erkek Oranlarının Takibi
Alt Hedef 1.5. Kadınlara Yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti Verilmesi
1.5.1. Kadınlara Yönelik İş Arama Becerisi ile İlgili Eğitimler Düzenlemek
1.5.2. Mesleki Tanıtım Günlerinin Cinsiyetsizlendirilerek Tanıtılması
1.5.3. İşverenlere Yönelik İşe Alım Sürecinde TCE Eğitiminin Verilmesi
Alt Hedef 1.6. Engelli Kadın Çalışanlar için Çalışma Alanlarına Erişimine Yönelik Veri Çalışması Yapılması
1.6.1. Veri Çalışması Sonucu Alanların Engelsiz Hale Getirilmesinin Desteklenmesi
Alt Hedef 1.7. Tespit Edilecek 3 (Üç) Öncelikli Bölgede Kadın Yoksulluğuna Yönelik Bölgesel Analiz Çalışmasının Yapılması
1.7.1. AB ve BM’nin Işbirliği ile İzmir’de Kadın Yoksulluğuna Yönelik Anket Çalışması Yapılması
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 2. Kırsalda Yaşayan Üretici Kadınların Güçlenmesini Sağlamak 0 0 / 3 0
17%
Alt Hedef 2.1. İzmir’in Kırsal Kesiminde Yaşayan Kadın Üreticilerini Kadın Emeği Pazarlarına Erişimlerini Arttırmak
2.1.1. Kadın Üreticilere Ulaşım Desteğinin Sağlanması
2.1.2. Halkın Bakkalı’nda Kadınların El Emeği Ürünlerinin Satılması İçin Düzenli Olarak Yer Ayarlanması
Alt Hedef 2.2. Kırsalda Yaşayan Kadınların İhtiyaç Talepleri Doğrultusunda Eğitimler Düzenlemek
2.2.1. Çalışılan Alanlardaki Koşulların İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele / Genel Hedef 1. İzmir İli İçerisinde Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik Koruyucu Önleyici Hizmetlerin Arttırılması 0 1 / 3 0
64%
1.1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi (KDM) ve Kadın Sığınmaevlerinin (KSE) Nitelik ve Kapasitesinin Geliştirilmesi
1.1.1. Belediyelere Bağlı KDM ve KSE Çalışanlarına Ikincil Travma ve Tükenmişlik Sendromu Konularında Süpervizyon Hizmeti Verilmesinin Sağlanması
1.1.2.KDM ve KSE’de Yeni Personel Alımlarında Oryantasyon ve Farkındalık Eğitimleri Verilmesi
1.1.3. Kadınların Danışmanlık Hizmetlerine Erişiminin Sağlanması
1.1.4 İlçe Belediyelere Ait KSM ve KDM ile Deneyim Paylaşım Toplantıları Yapılması
Alt Hedef 1.3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi Dilin ve Görsellerin Kullanımına Yönelik Farkındalık Geliştirilmesi
1.3.1. Kentin Her Alanında Toplu Ulaşım Araçlarına Negatif Erkeklik Söylemlerini Afişleyerek Erkek Şiddetine Dikkat Çekmek
1.3.2. Benzer Afişleme Çalışmalarını Muhtarlıklar, Otobüs Durakları, Pazar Yerleri, Hastaneler, AVM, Umumi Tuvaletler, Aile Sağlığı Merkezleri, Otogar vb. Kalabalık ve Ortak Kullanım Alanlarında da Yaygınlaştırmak
1.3.3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Personelleriyle Eril Dil Kullanımı Konusunda Ortak Çalışmalar Yürütmek
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Genel Hedef 1. Kentin Kadınların ve Kız Çocuklarının Kullanımına Daha Uygun Hale Getirilmesi 0 2 / 7 0
29%
Alt Hedef 1.1. Eşitlikçi ve Kapsayıcı Kültür-Sanat ve Spor Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
1.1.1. Park-Yeşil Alanların, Spor Merkezlerinin, Kültür Sanat Alanlarının Kadın ve Çocukların Aktivitelerini Yapabilecekleri Şekilde Donatılması
Alt Hedef 1.4. Kadın Odaklı Merkezler Oluşturulması ve Var Olanların Sayısının Arttırılması
1.4.1. İZBB Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezinin Sayısının Arttırılması
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Genel Hedef 1. Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Eşit Katılımının Sağlanması 0 1 / 3 0
34%
Alt Hedef 1.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Çalışmalarının Yaygınlaştırılması
1.1.1. TCE Komisyonu ile İşbirliği Çalışmaları Yapılması
Alt Hedef 1.2. Kent Konseyi Katılımcı Kadın Sayısının Arttırılması
1.2.1. Kent Konseyi Bünyesinde Çalışmalar Yapılması
Alt Hedef 1.3. Hak Temelli Çalışan STK’ların Desteklenmesi
1.3.1. İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Yerel Eşitlik Eylem Planı Tartışma Henüz hiç tartışma yapılmadı
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle