Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
58% Complete
Project Progress
58% Progress

57% Timing

Start Date
01/01/2022
End Date
31/12/2024
7/14
Approved Documents
0/10
Complete Phases
7/20
Complete Tasks
Phases
Expand Discussions | 0 / 10 Completed
Eğitim / Genel Hedef 1. Kadınların Yaygın Eğitime Katılımlarının Arttırılması 3 0 / 1 0
80%
Alt Hedef 1.1. ESMEK Kurslarının ve Programlarının Gözden Geçirilmesi ve Mevcut Kapasitenin Geliştirilmesi
1.1.1. İhtiyaçların Belirlenmesi (Mevcut Kapasitenin Arttırılması) 31/12/2023
1.1.2 Mültecilere Yönelik (Türkçe) Kursunun Açılması 31/12/2023
1.1.3.Eğitim Seviyesi Düşük Mahallelerde, Kız Çocuklarının Okula Teşvik Edilmesi için Mobil Eğitim Aracıyla Kurslar Verilmesi 31/12/2023
1.1.4. Kadınların İstihdamı için Mesleki Beceriler Kazandırmaya Yönelik Kurslar Açılması 31/12/2023
Bir cevap yazın
Eğitim / Genel Hedef 2. Belediye Yönetimi ve Çalışanlarına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Sağlanması ve Çalışanların Kapasitelerinin Geliştirilmesi 0 0 / 1 0
65%
2.1. Belediye Personelinin Mevcut Kapasitesinin Geliştirilmesi
2.1.1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Baba Destek Eğitimleri Vermek Üzere Eğitmen Havuzu Oluşturulması 31/12/2024
2.1.2 Belediye Meclisinde Kurulan Toplumsal Eşitlik Komisyonu Üyelerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Verilmesi 31/12/2024
2.1.3. Belediye Personeline Yönelik Çocuk Hakları, Şiddet Ve Ayrımcılıkla Mücadele, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Eğitimler Verilmesi 31/12/2024
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Eğitim / Genel Hedef 3. Eskişehir'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Sağlanmasına Katkıda Bulunulması 0 1 / 2 0
93%
Alt Hedef 3.1. Eskişehir'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Sağlanmasına Katkıda Bulunulması
3.1.1. Baba Destek, Çocuk Hakları, Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Eğitimler Verilerek Mahalle Düzeyinde Katılımın Sağlanması 31/12/2024
3.1.2.Muhtarları Ziyaret Ederek, Çocuk Hakları, Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Bilgilendirici Broşür Dağıtımı Yapılması 31/12/2024
3.1.3. Masallara Dair Farkındalık Yaratan Bilgi Panolarının Oluşturulması 31/12/2023
3.1.4. Ebeveynlere Yönelik Baba-Kız/ Anne-Oğul Arasında Atölye Çalışmaları Yapılması 31/12/2024
Alt Hedef 3.2. Gençlik Merkezlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Verilmesi
3.2.1 Gençlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Drama Teknikleri ile Verilmesi 31/12/2024
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
İstihdam / Genel Hedef 1. Kadınların İstihdama Eşit Katılımının Sağlanması 1 1 / 2 0
50%
Alt Hedef 1.1 Kadınların İstihdama Dahil Olmasında Cinsiyet Ayrımının Ortadan Kaldırılmasının Desteklenmesi
1.1.1. Görsellerde Özellikle Kadın -Erkek Zabıta Görseli Yer Almasına Özen Gösterilmesi, Kadın Oranının Arttırılması İçin Mesleği Özendirici Faaliyetler Yapılması. 31/12/2024
1.1.2. İtfaiye Dairesi Başkanlığında Kadın İstihdamının Sağlanmasına Dair Gerekli Yazılı Düzenlemelerin Yapılması ve Kadınları Teşvik Eden Farkındalık Çalışmaları ve Görseller Yayımlanması 31/12/2024
1.1.3.Kadın İstihdamının Arttırılması, İstihdamda Eşitliğin Sağlanması 31/12/2024
1.1.4 İşe Alım Mevzuatı İncelenerek, "İşe Alım, İstihdam Süreçleri, Terfi ve İşten Çıkarmalarda Ayrımcılık Yapılmamasını (Din, Dil, Irk, Cinsiyet), İşin Gerekliliklerini, Kişinin Yetkinliklerini ve Yeteneklerini Baz Alarak Seçim Yapılmasını Sağlar’’ İfadesini Sağlayabilecek Maddelerin Oluşturulması. 31/12/2024
1.1.5 Toplu İş Sözleşmelerinde Kadın ile Erkek Arasında Ayrımcılığı Teşvik Edebilecek Unsurların Kaldırılması ve İçeriğin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ‘ne Uyumlu Hale Getirilmesi 31/12/2024
Alt Hedef 1.2 Tarımsal Alanda Kadın Girişimcilerin Teşvik Edilmesi
1.2.1. Tarımsal Hibe Başvurularına Dair Bilgilendirmeler Yapılması ve Kadın Katılımının Teşvik Edilmesi. 31/12/2024
1.2.2. Hibelerin Verilmesine Dair Kadın Kotası Konulması, Kadın Üreticilerin Önceliklendirilmesi 31/12/2024
1.2.3.Kadınlara İlçelerde Tarım ve Hayvancılık Konulu Eğitimler Verilmesi ve Kadınların Katılımının Teşvik Edilmesi. 31/12/2024
1.2.4. Kadınlara, Kooperatifleşme Eğitimleri Verilmesi 31/12/2024
EBB YEEP İSTİHDAM 1 YILLIK 2022 yılı YEEP istihdam verileri ektedir
Bir cevap yazın
Sağlık / Genel Hedef 1. Kadınların Kentte Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Kolaylaştırılması 1 1 / 2 0
50%
Alt Hedef 1.1. Kentteki Sağlık Hizmetleri ve Belediyenin Sunduğu Hizmetler Hakkında Kadınların Bilgilendirilmesi
1.1.1.Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı Konusunda, Özellikle Dezavantajlı Grupların, Yer Aldığı Bölgelerde Kadınların Broşür, Afiş vs. Araçlar ile Bilgilendirilmesi 31/12/2023
1.1.2. Evde Kişisel Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 31/12/2023
Alt Hedef 1.2. Belediye Sağlık Hizmetlerinden, Kadınların Faydalanması İçin Mekânsal Düzenlemelerin Yapılması
1.2.1. Spor Merkezlerinde Kadınlara Özel Alan Yaratacak Düzenleme Yapılması. 31/12/2023
EBB YEEP Sağlık 1 Yıllık 2022 Yılı YEEP sağlık verileri ektedir
Bir cevap yazın
Sağlık / Genel Hedef 2. Kentte Yaşayan Kadınların Sağlık Konusunda Bilgilendirilmesi ve Farkındalığının Arttırılması 0 1 / 2 0
50%
Alt Hedef 2.1. Sağlık Hakkında Bilgilendirmeleri İçeren Eğitim İmkanlarının Sunulması
2.1.1.Hijyen ve Üreme Sağlığı, Kadın Beden Sağlığı Seminerleri Verilmesi 31/12/2023
Alt Hedef 2.2. Spor Hizmet Merkezlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sağlanmasına Dair Farkındalık Çalışmaları Yapılması
2.2.1 Spor Merkezlerinde Cinsiyet Eşitliğini Teşvik Eden, Babaların Ebeveynlik Sorumluluklarını Yansıtan ve Kız Çocuklarının da Spora Teşvik Edilmesini Destekleyen Görsel Çalışmalar Yapılması. 31/12/2023
2.2.2 Kadınlar Arası Turnuva (Belediye Personeli ya da Vatandaş ile) Düzenlenmesi 31/12/2023
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Katılım / Genel Hedef 1. Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Katılımının Sağlanması 0 0 / 1 0
35%
Alt Hedef 1.1. Eskişehir'de Yaşayan Kadınların İhtiyaç ve Taleplerinin Belirlenmesine ve Görünür Kılınmasına Yönelik Düzenli Çalışmalar Yapılması
1.1.1. Belediyede Çalışan Kadın Personellere ve Hizmet Birimlerinden Yararlanan Kadınlara Anket Yapılması ve İhtiyaçların Belirlenmesi 31/12/2024
No documents attached to this phase.
Bir cevap yazın
Katılım / Genel Hedef 2. Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Dahil Edilmesinde Katılımcı Araçlar Geliştirilmesi 1 0 / 2 0
18%
Alt Hedef 2.1. Kadınların İhtiyaçlarının Belirlenmesi
2.1.1. Kentsel Mekanların Planlanması ve Düzenlenmesinde Kadınların Görüşlerinin Alınması ve Uygulamalara Yansıtılması 31/12/2024
Alt Hedef 2.2. Eşitlikçi Hizmet Anlayışının Kurum Kültüründe Yer Almasının Sağlanması 31/12/2024
2.2.1. Belediye Bütçesinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçe İzlemesinin Düzenli Olarak Yapılması 31/12/2024
2.2.2. Muhtarlıklar Bünyesinde Kadınların Sorunlarını Anlatabileceği, Karar Alma Süreçlerine Katılabileceği Mahalle Kadın Meclislerinin Kurulması 31/12/2024
Bir cevap yazın
Kentsel Hizmetler / Genel Hedef 1. Kadınların Kentsel Hizmetlerden Eşit Biçimde Yararlanmasının Sağlanması 1 2 / 3 0
77%
Alt Hedef 1.1. Belediye Hizmetlerinin Eşitlikçi Biçimde Vatandaşa Ulaşmasının Sağlanması
1.1.1. Puset, Bebek Arabası ya da Engelli Arabalarının Kaldırımlarda, Binalarda Rahatlıkla Kullanılabilmesi İçin Gerekli İyileştirme Çalışmaları Yapılması 31/12/2024
Alt Hedef 1.2. Belediye Hizmetlerine Dair Kentteki Kadınların Bilgilenmesinin Sağlanması
1.2.1 İlçelerden, Dezavantajlı, Sosyo-Ekonomik ve Eğitim Seviyesi Düşük Bölgelerden Kadınların Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezini (KDDM) Ziyaret Etmesinin Sağlanması İçin Broşür Dağıtımı, Kadın Danışma Merkezinin Düzenli İlçe Ziyaretleri ile Belediye Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme Yapması 31/12/2023
Alt Hedef 1.3. Belediye Sorumluluk Alanındaki Yerlerin Daha Güvenli ve Aydınlık Olacak Şekilde Düzenlenmesi
1.3.1 Talepler Doğrultusunda Güvenlik Riski Taşıyan Yerlere Yol, Köşe ve Güvenlik Aynalarının Yerleştirilmesi, Park Alanlarının ve Pazar Yerlerinin Daha İyi Aydınlatılmasının Sağlanması 31/12/2023
1.3.2 Kentteki Durak Sayısı, Durak Aralıkları (Mesafe Aralığının Kısa Tutulması), Otobüs Sefer Sayıları Gibi Alanlarda Veri Tutulması, Alınan Verilerin Ulaşım Dairesi ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İle Paylaşılması Ve Üzerine İyileştirici Çalışmalar Yapılması 31/12/2024
EBB YEEP KENTSEL HİZMETLER 1 YILLIK 2022 yılı YEEP kentsel hizmetler verileri ektedir
Bir cevap yazın
Şiddet / Genel Hedef 1. Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 1 1 / 4 0
60%
Alt Hedef 1.1. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentte Yaşayan Kadınların Şiddet Görmesi Halinde Ulaşabilecekleri Mekanizmalara Dair Bilgilendirilmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Dair Farkındalığın Arttırılması
1.1.1. Şiddet Başvuru Merkezlerinin Duyurularının Billboard ve Belediye Mekanizmaları ile Yaygınlaştırılması 31/12/2022
1.1.2. Şiddet Durumunda Ulaşılabilecek Tüm Hatların, Web Sitesinde Görünür ve Kadınlar İçin Kolaylıkla Ulaşılabilir Hale Getirilmesi, Web Sitesinden Kadın Danışma Ve Dayanışma Merkezi'ne Başvuru Yapılabilir Hale Getirilmesi 31/12/2024
Alt Hedef 1.2. Genç Kadınların Şiddet Türlerine ve Özellikle Flört ve Dijital Şiddete Dair Farkındalıklarının Sağlanması
1.2.1. Özellikle Üniversite Bölgelerinde Bilboardlarda Flört Şiddeti ve Dijital Şiddete Dair Farkındalık Yaratacak Görsellerin Yapılması 31/12/2024
Alt Hedef 1.3. Ev İçi ve İş Yerinde Şiddetin Önlenmesine Dair Farkındalık Sağlanması ve Belediye Bünyesinde Mekanizmaların Oluşturulması
1.3.1. Ev İçinde Şiddete Maruz Kalan Çalışanın, İş Yerinde Ulaşabileceği Mekanizmaların Oluşturulması 31/12/2024
1.3.2. Belediye İçinde Personeller Arası veya Amirden Personele Yönelik Mobbing, Şiddet ve Cinsel Saldırı İçin İhbar Kanallarının Oluşturulması 31/12/2024
1.3.3 Şiddet Uygulayan Belediye Çalışanlarına Yönelik Uyarı ve Yaptırım Mekanizmaları Geliştirilmesi 31/12/2024
Alt Hedef 1.4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetin Önlenmesine Dair Bilinçlendirme Çalışması
1.4.1. Evlenme Başvurularında Çiftlere Dağıtılmak Üzere Kadının İnsan Hakları, Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Hakları ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Broşür ve Kitapçıkların Hazırlanması. 31/12/2023
Bir cevap yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Add Phase
Project Discussion No discussions posted at this time
Loading
Döküman Ekle
Update Status
Document Status Updated
Notifications have been sent.
Loading
Döküman Ekle