Çankaya Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
3% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
3% İlerleme

100% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2019
Bitiş Tarihi
31/12/2023
1/1
Onaylanmış Dökümanlar
0/11
Tamamlanan Hedefler
0/29
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar
31 MART 2022 YEEP İLERLEME RAPORU Çankaya Belediyesi 2019-2023 YEEP'in 31 Mart 2022 tarihine kadar gerçekleşen faaliyetlerin STÖ'lere sunulmuş son halidir.
Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 0 / 11 Tamamlandı
Eğitim / Genel Hedef 1. Kadınların Yaygın Eğitime Katılımının Artırılması 0 0 / 1 0
25%
Özel Hedef 1.1. Çankaya Evlerinin İşleyişi ve Programlarının Gözden Geçirilmesi, Mevcut Kapasitenin Geliştirilmesi
1.1.1. Çankaya Evi Programlarını İhtiyaca Yönelik Katılımcı Bir Biçimde Belirlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim Personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik ve Farkındalık Bürosu

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Çankaya Kent Konseyi, Kadın Meclisi, İlgili Sivil Toplum Örgütleri

1.1.2. Mevcut Çankaya Evi Kurs Programlarını ve İş ve İstihdam Merkezi Eğitim Programlarını Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine (TCE) Duyarlı Hale Getirmek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim Personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik ve Farkındalık Büro Personeli, İşletme Müdürlüğü Çankaya, İş ve İstihdam Merkezi Personeli

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çankaya Halk Eğitim Merkezi, İlgili Sivil Toplum Örgütleri

1.1.2 Çankaya Evlerindeki Kurs Programlarına TCE Eğitiminin Eklenmesi İçin Çalışma Yapmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim Personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik ve Farkındalık Büro Personeli, İşletme Müdürlüğü Çankaya, İş ve İstihdam Merkezi Personeli

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çankaya Halk Eğitim Merkezi, İlgili Sivil Toplum Örgütleri

1.1.3. Geleneksel Cinsiyet Rollerini Dönüştürmeye Yönelik Eğitim Programları Geliştirmek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi, İlgili STÖ’ler

1.1.4. Çankaya Evlerinde Engellilere Yönelik ve Engellilere İlişkin Eğitim Programları Geliştirmek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmet Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim ve Çankaya Evleri Personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik ve Farkındalık Büro Personeli

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler

1.1.4. Engellilik Konusunda Farkındalık Geliştirmek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmet Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim ve Çankaya Evleri Personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik ve Farkındalık Büro Personeli

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler

1.1.4. Engelli Çocuğu Olan Ailelere Çocuğun Gelişimi ve Bakım Hizmeti Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmet Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim ve Çankaya Evleri Personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik ve Farkındalık Büro Personeli

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler

1.1.4. Görme Engellilere Beyaz Baston Kullanımı, Braille Alfabesi, Bağımsız Hareket Kursu Vb. Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmet Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim ve Çankaya Evleri Personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik ve Farkındalık Büro Personeli

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler

1.1.5. Çankaya Evlerinde Sığınmacı ve Göçmenlere Yönelik Eğitim Programları Geliştirmek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, İlgili STÖ’ler

1.1.6. Belediye Personeline Yönelik İklim Değişikliği ve TCE’ye İlişkin Eğitici Eğitimi Düzenlemek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Doğa Koruma Merkezi (DKM), Küresel Denge Derneği (KDD), TEMA Vakfı, Kadın Muhtarlar Derneği, Üniversitelerin İklim ve Kadın Alanında Çalışan Birimleri, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar, Eğitim bilimi uzmanları, İklim bilimi/politikaları ve sosyal kalkınma uzmanları, Çankaya Kent Konseyi

1.1.6. Çankaya Evlerinde, Gündüz Bakımevlerinde ve Çankaya İlçesindeki Okullarda Vs. İklim Değişikliği İle İlgili Düzenli Aralıklarla Eğitimler Vermek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, SosyalYardım İşleri Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Doğa Koruma Merkezi (DKM), Küresel Denge Derneği (KDD),TEMA Vakfı, Kadın Muhtarlar Derneği, üniversitelerin iklim ve kadın alanında çalışan birimleri, ilgili STÖ’ler ve kurumlar, eğitim bilimi uzmanları, İklim bilimi / politikaları ve sosyal kalkınma uzmanları, Çankaya Kent Konseyi

1.1.7. Çankaya Evleri Kurs Programlarının Duyurularını Etkin Bir Şekilde (Üniversiteler, Bölge Esnafı, STÖ’ler) Yapmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler, Üniversiteler

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Genel Hedef 2. Belediye Yönetimi ve Çalışanlarının TCE Farkındalıklarının Sağlanması ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi 0 0 / 2 0
0%
Özel Hedef 2.1. Belediye Yönetimi ve Çalışanlarına Düzenli Aralıklarla TCE Eğitimlerinin Verilmesi
2.1.1. Çankaya Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Kiti, Eğitici Havuzu Oluşturmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Kurumlar: İlgili Sivil Toplum Örgütleri ve Kurumlar (Uzman Desteği), TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi

2.1.1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) Eğitici Eğitimini Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Kurumlar: İlgili Sivil Toplum Örgütleri ve Kurumlar (Uzman Desteği), TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi

2.1.2. Belediye Yönetimine (Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdürler) Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalıştayları Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İş Birliği Yapılacak Kurumlar: İlgili Sivil Toplum Örgütleri ve Kurumlar (Uzman Desteği)

2.1.3. Belediye Yönetimine (Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdürler) Yönelik İklim Değişikliği İle İlgili Eğitimler Vermek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Kurumlar: İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

2.1.4. Belediye Çalışanlarına Yönelik Düzenli Aralıklarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Kadın ve LGBTİ Örgütleri

2.1.4. Belediye Çalışanlarına Yönelik Düzenli Aralıklarla Şiddet Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Kadın ve LGBTİ Örgütleri

2.1.4. Belediye Çalışanlarına Yönelik Düzenli Aralıklarla Ayrımcılık Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Kadın ve LGBTİ Örgütleri

2.1.4. Belediye Çalışanlarına Yönelik Düzenli Aralıklarla Nefret Suçlarına Karşı Farkındalık Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Kadın ve LGBTİ Örgütleri

2.1.4. Belediye Çalışanlarına Yönelik Düzenli Aralıklarla Erkeklik Çalışmaları Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Kurumlar: Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Kadın ve LGBTİ Örgütleri

2.1.5. Belediye İçinde Düzenlenen Tüm Eğitimlerde Temel Normların Gözetileceğine Dair (Ayrımcılık Karşıtlığı, Cinsiyete Duyarlı Dil Kullanımı Vb.) Bir Genelge Yayınlamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi

Özel Hedef 2.2. TCE Konusunda Farklı Belediyeler İle Bilgi Deneyim Paylaşımı Sağlanması
2.2.1 TCE Çalışmaları ve Kadın Sığınmaevi Olan Belediyeler Davet Edilerek Bir Konferans- Çalıştay Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Türkiye Belediyeler Birliği (TBB),  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler

2.2.2. Çankaya Belediyesi YEEP Hazırlık Sürecine Ve Uygulanmasına İlişkin Diğer Belediyelere Yönelik Farkındalık Çalışmaları Yapmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Türkiye Belediyeler Birliği (TBB),  Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), BM Kadın Birimi, İlgili STÖ’ler

2.2.2. Yurtiçi ve Yurtdışı İşbirlikleri Geliştirmek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Türkiye Belediyeler Birliği (TBB),  Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), BM Kadın Birimi, İlgili STÖ’ler

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Genel Hedef 3. Çankaya’da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Sağlanmasına Katkıda Bulunulması 0 0 / 4 0
0%
Özel Hedef 3.1. Çankaya İlçesindeki Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Yaygınlaştırılması
3.1.1. Çankaya Evlerinde Düzenli Aralıklarla Öz Savunma Eğitimleri Verilerek Mahalle Düzeyinde Katılımı Sağlamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim Personeli ve Çankaya Evleri Personeli

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.1. Çankaya Evlerinde Düzenli Aralıklarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Verilerek Mahalle Düzeyinde Katılımı Sağlamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim Personeli ve Çankaya Evleri Personeli

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.1. Çankaya Evlerinde Düzenli Aralıklarla Flört Şiddet Eğitimleri Verilerek Mahalle Düzeyinde Katılımı Sağlamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Evleri Merkez Birim Personeli ve Çankaya Evleri Personeli

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.2. Muhtarlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.2. Muhtarlara Yönelik Nefret Suçları Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.2. Muhtarlara Yönelik Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.2. Muhtarlara Yönelik İnsan Hakları Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.3. Kadınların ve LGBTİ’lerin Özgürlük Ve Eşitlik Mücadelesinin Desteklenmesi Amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gününde Kadın ve LGBTİ Örgütlerinin İşbirliğinde Çeşitli Etkinlik ve Farkındalık Çalışmaları Yapmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kadın ve LGBTİ Örgütleri

3.1.4. Belediyeye Ait Görünürlüğü Olan Malzemelerin (Çöp Kutuları, Spor Aletleri, Basılı Materyaller, Bardak Vs.) Üzerine Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gibi Konularda Farkındalık Yaratacak İbareler Koymak (Önemli Telefonlar Vs.). 30/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi, Tüm Müdürlükler
İşbirliği Yapılacak Kurumlar : İlgili STÖ’ler

3.1.5. Mahalle Düzeyinde Devlet Yurttaş İlişkisi Konusunda Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.5. Mahalle Düzeyinde İnsan Hakları Konusunda Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.5. Mahalle Düzeyinde Kadın Hakları Konusunda Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.5. Mahalle Düzeyinde Kadın Hareketinin Tarihi Konusunda Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.5. Mahalle Düzeyinde Erkeklik Çalışmaları Konusunda Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Muhtarlar, Kent Konseyi, STÖ’ler

3.1.6. Düzenli Aralıklarla Yetişkinlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kadın ve LGBTİ Örgütleri, Çocuk Hakları Alanında Çalışan STÖ’ler, ASAM (Çocuk Hakları Modülü)

3.1.6. Düzenli Aralıklarla Yetişkinlere Yönelik Çocuk Hakları Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar : Kadın ve LGBTİ Örgütleri, Çocuk Hakları Alanında Çalışan STÖ’ler, ASAM (Çocuk Hakları Modülü)

Özel Hedef 3.2. Gündüz Bakımevlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Uygun Hale Getirilmesi
3.2.1. Gündüz Bakımevi Müfredatını ve Uygulamaları Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Hale Getirilmesi İçin Çalışmalara Devam Etmek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Üniversiteler, Çocuk Hakları Alanında Çalışan STÖ’ler,

3.2.2. Gündüz Bakımevi Öğretmenlerine Düzenli Aralıklarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Üniversiteler, Kadın, LGBTİ, Çocuk Hakları ve Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler, İlgili Kurum Ve Kuruluşlar

3.2.2. Gündüz Bakımevi Öğretmenlerine Düzenli Aralıklarla Nefret Suçları Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Üniversiteler, Kadın, LGBTİ, Çocuk Hakları ve Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler, İlgili Kurum Ve Kuruluşlar

3.2.2. Gündüz Bakımevi Öğretmenlerine Düzenli Aralıklarla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Üniversiteler, Kadın, LGBTİ, Çocuk Hakları ve Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler, İlgili Kurum Ve Kuruluşlar

3.2.2. Gündüz Bakımevi Öğretmenlerine Düzenli Aralıklarla Çocuk Hakları Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Üniversiteler, Kadın, LGBTİ, Çocuk Hakları ve Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler, İlgili Kurum Ve Kuruluşlar

3.2.2. Engelli Çocukları Olan Ebeveynlere Farkındalık Eğitimleri Vermek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Üniversiteler, Kadın, LGBTİ, Çocuk Hakları ve Engelli Alanında Çalışan STÖ’ler, İlgili Kurum Ve Kuruluşlar

Özel Hedef 3.3. Seçilen Pilot Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Verilmesi
3.3.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle Konuyla İlgili Protokol İmzalamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

3.3.2. Seçilen Pilot Okullarda Öğretmenlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Vermek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.3.2. Seçilen Pilot Okullarda Öğretmenlere Yönelik Nefret Suçları Eğitimleri Vermek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.3.2. Seçilen Pilot Okullarda Öğretmenlere Yönelik Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Eğitimleri Vermek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.3.2. Seçilen Pilot Okullarda Öğretmenlere Yönelik İnsan Hakları Eğitimleri Vermek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.3.2. Seçilen Pilot Okullarda Öğretmenlere Yönelik Akran Zorbalığı Eğitimleri Vermek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.3.3. Seçilen Pilot Okullarda Öğrencilere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalışmaları Yapmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.3.3. Seçilen Pilot Okullarda Öğrencilere Yönelik Nefret Suçları Farkındalık Çalışmaları Yapmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.3.3. Seçilen Pilot Okullarda Öğrencilere Yönelik Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Çalışmaları Yapmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

Özel Hedef 3.4. Çankaya İlçesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelli İklim Eylemlerinin Belirlenmesi
3.4.1. İklim Değişikliğinin Kente Etkileri ve İklim Değişikliği İle Mücadele Etmenin Kadınların Gündelik Yaşam Alışkanlıkları ve Aile Geçim Kaynakları (Elektrik, Su Faturaları Vs.) Arasındaki Bağlantısı, Enerji Yoksulluğu İle Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Ve Deneyimlerine İlişkin Farkındalık Çalışmaları Yapmak, 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Doğa Koruma Merkezi (DKM), Küresel Denge Derneği (KDD), TEMA Vakfı, Kadın Muhtarlar Derneği, Üniversitelerin İklim ve Kadın Alanında Çalışan Birimleri, Çankaya Kent Konseyi, İlgili STÖ’ler Ve Kurumlar

3.4.1.Konuyla İlgili Kampanya Düzenlemek 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Doğa Koruma Merkezi (DKM), Küresel Denge Derneği (KDD), TEMA Vakfı, Kadın Muhtarlar Derneği, Üniversitelerin İklim ve Kadın Alanında Çalışan Birimleri, Çankaya Kent Konseyi, İlgili STÖ’ler Ve Kurumlar

3.4.2. Kadın ve LGBTİ Örgütlerine İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Çalışmaları Yapmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Doğa Koruma Merkezi (DKM), Küresel Denge Derneği (KDD), TEMA Vakfı, Kadın Muhtarlar Derneği, Üniversitelerin İklim ve Kadın Alanında Çalışan Birimleri, Çankaya Kent Konseyi, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.4.2. Konuyla İlgili İşbirlikleri Geliştirmek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Doğa Koruma Merkezi (DKM), Küresel Denge Derneği (KDD), TEMA Vakfı, Kadın Muhtarlar Derneği, Üniversitelerin İklim ve Kadın Alanında Çalışan Birimleri, Çankaya Kent Konseyi, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

3.4.3. İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği Etkileri (aşırı hava olayları, kent afetleri, gıda sorunu vs.) Konusunda Pedagojik Yaklaşımla Çocuklara ve Gençlere Yönelik Farkındalık Çalışmaları Yapmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Doğa Koruma Merkezi (DKM), Küresel Denge Derneği (KDD), TEMA Vakfı, Üniversitelerin İklim ve Kadın Alanında Çalışan Birimleri, Çankaya Kent Konseyi, İlgili STÖ’ler ve Kurumlar

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 1. Kadınların İstihdama Eşit Katılımının Sağlanması 0 0 / 4 0
0%
Özel Hedef 1.1. Kadınların ve Ayrımcılığa Maruz Kalan Diğer Grupların İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması
1.1.1. İstihdam Edilebilirlik Oranları Yüksek Olan Alanları Tespit Etmek ve Bu Alanlarla İlgili Mesleki Eğitim Kursları Düzenlemek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İŞKUR, KOSGEB, Kadın İstihdamı Alanında Çalışan STÖ’ler, Engellilik Alanında Çalışan STÖ’ler, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Vakfı (GAYA)

1.1.1. Gençler İçin Teknoloji ve Yeni Ortaya Çıkan İstihdam Alanlarına Yönelik Bilgilendirme Yapmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İŞKUR, KOSGEB, Kadın İstihdamı Alanında Çalışan STÖ’ler, Engellilik Alanında Çalışan STÖ’ler, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Vakfı (GAYA)

1.1.2. Kadınlara Yönelik İş Arama Becerisi İle İlgili Eğitimler Düzenlemek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İŞKUR, KOSGEB, Kadın İstihdamı Alanında Çalışan STÖ’ler, Engellilik Alanında Çalışan STÖ’ler, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Vakfı (GAYA)

1.1.3. Girişimcilik Eğitimleri Düzenlemek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İŞKUR, KOSGEB, Kadın İstihdamı Alanında Çalışan STÖ’ler, Engellilik Alanında Çalışan STÖ’ler, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Vakfı (GAYA)

1.1.4. Geleneksel Cinsiyet Rollerini Dönüştürmeye Yönelik Meslek Edindirme Kursları Düzenlemek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İŞKUR, KOSGEB, Kadın İstihdamı Alanında Çalışan STÖ’ler, Engellilik Alanında Çalışan STÖ’ler, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Vakfı (GAYA)

1.1.5. Çankaya Evlerinde Engelli Örgütleri İşbirliğinde Engellilere Yönelik Sürekli Mesleki Eğitim Kursları Vermek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İŞKUR, KOSGEB, Kadın İstihdamı Alanında Çalışan STÖ’ler, Engellilik Alanında Çalışan STÖ’ler, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Vakfı (GAYA)

Özel Hedef 1.2. Kadınlara Yönelik İş Ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi
1.2.1. İş ve İstihdam Merkezi İle Kadın Danışma Merkezinin İstihdam Konusunda Ortak Hizmet Verecek Şekilde Koordineli Çalışmasını Sağlamak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Kadın istihdamı alanında çalışan STÖ’ler

1.2.2. Sığınmaevinde Kalan Kadınların İşgücüne Katılımlarının Desteklenmesi İçin İşbirlikleri ve Projeler Geliştirmek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İlgili Diğer Müdürlükler

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Kadın istihdamı alanında çalışan STÖ’ler

1.2.2. Sığınmaevinde Kalan Kadınlara ve Dezavantajlı Gruplara (LGBTİ, Engelli) İşe Alımlarda Öncelik Vermek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İlgili Diğer Müdürlükler

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Kadın istihdamı alanında çalışan STÖ’ler

Özel Hedef 1.3. Çankaya’da Kadın İstihdam Eden İşyerlerine Yönelik Teşviklerin Artırılması ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi
1.3.1. İşyerlerine Yönelik Belirlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kriterlerine Uygun İşyerlerine Mor Bayrak Verilmesine Devam Etmek 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Çankaya’daki işyeri sahipleri

1.3.2. İşyerlerinde Sivil Toplum Örgütleri İşbirliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Emek Sömürüsünü Engellemeye Yönelik Eğitimler Vermek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlgili STÖ’ler

1.3.3. Çankaya İlçesindeki İşyerlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Geliştirilmesi İçin Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İşbirlikleri Kurmak, Projeler Geliştirmek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: UNFPA, ILO, UNDP (TCE’ye duyarlı işyeri eğitimi), UNWOMEN

Özel Hedef 1.4. Kadın Girişimcilere Yönelik Teşvik ve Desteklerin Artırılması
1.4.1 KOSGEB’den Kredi Alan Kadın Girişimcilere İşyeri Ruhsatı Alımında %25 İndirim Sağlamak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Çankaya’daki işyeri sahipleri

1.4.2. İş Kurmak İsteyen Girişimci Kadınlara Yönelik Destekler Konusunda İşbirlikleri Yapmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Vakfı (GAYA), İlgili STÖ, kurum ve kuruluşlar

1.4.3. Kredi ve Kamu Desteklerinden Faydalanma Konusunda İlgili Kurum ve Kuruluşlara Yönlendirme Sağlamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler:  İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlgili kurum ve kuruluşlar

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 2. Kadınların İşgücüne Katılımının Önündeki Engellerin Ortadan Kaldırılması 0 0 / 1 0
0%
Özel Hedef 2.1. Çocuk, Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi
2.1.1. Düşük Gelirli Semtlerden Başlayarak Yeni Gündüz Bakımevleri Açmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Engelli, çocuk ve yaşlı alanında çalışan STÖ’ler

2.1.1. Çankaya Evlerindeki Oyun Evi Ve Masal Odalarının Sayısını Artırmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Engelli, çocuk ve yaşlı alanında çalışan STÖ’ler

2.1.2. Şiddete Maruz Kalmış, Yoksul Ve Yalnız Yaşayan Kadınların Çocuklarına Gündüz Bakımevlerinden Belirlenen Kriterler Doğrultusunda Öncelikli Yararlanmalarına Devam Etmek 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

2.1.3. Bahar Evleri Sayısını Artırmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

2.1.4. Engelli Sosyal Destek Merkezi Kurmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 3. Kayıt Dışı Sektörde Çalışan Kadınlara Sunulan Desteklerin Artırılması 0 0 / 2 0
0%
Özel Hedef 3.1. Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Ürün Geliştirme ve Pazarlama Konusunda Desteklerin Geliştirilmesi
3.1.1. Çankaya Bölgesi Dâhilinde Kurulan Pazar Yerlerinde Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Düzenli Olarak Yer Vermek 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Kadın istihdamı alanında çalışan STÖ’ler

3.1.2. Belediyeye Ait Mekânlarda, Kadınların El Emeği Ürünleri İçin Alternatif Pazar Yerleri Oluşturmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: İşletme Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.1.3. Alışveriş Merkezlerinde Kadınların El Emeği Ürünlerine Düzenli Olarak Satış Yerleri Ayarlamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Çankaya ilçesindeki AVM’ler

3.1.4. Çankaya Evlerinde ve İş ve İstihdam Merkezinde Yeni ve Pazarlanabilir Ürün Geliştirme Konusunda Eğitimler Verilmesini Sağlamak. 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Ev eksenli çalışma alanında ve kadın istihdamı alanında çalışan STÖ’ler

Özel Hedef 3.2. Çankaya’da Ev İşçiliği Yapan Kadınlara Yönelik Destekler Sağlanması
3.2.1. Çankaya’da Ev İşçiliği Yapan Kadınların Hakları Konusunda Farkındalık Yaratmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: adın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi

İşbirliği yapılacak kurumlar: Ev işçiliği alanında çalışan STÖ’ler

3.2.2. Ev İşçilerini Sigortalamak İsteyen Çankayalıların SGK Primlerini Ödemesi Konusunda Bilgilendirme ve Yönlendirme Yapmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: adın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü İş ve İstihdam Merkezi

İşbirliği yapılacak kurumlar: SGK, Ev işçiliği alanında çalışan STÖ’ler

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 4. Çankaya Belediyesi İstihdam Politikasının Eşitlikçi Biçimde Yapılandırılması 0 0 / 4 0
0%
Özel Hedef 4.1. Evde Temizlik, Evde Bakım ve Gündüz Bakımevi Hizmetlerinde Çalışan Kadın Erkek Sayısının Daha Dengeli Hale Getirilmesi
4.1.1. Evde Temizlik, Evde Bakım ve Gündüz Bakımevi Hizmetlerinde Çalışan Erkek Sayısını Artırmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü

4.1.2. Kadın Çalışan Sayısı Düşük Olan Alanlarda Kadın İstihdamını Artırmak Amacıyla Olumlu Ayrımcılık Yapmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi, İlgili Müdürlükler

İşbirliği yapılacak kurumlar: Yazılım geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlar

Özel Hedef 4.2. Kadın- Erkek Yönetici Sayısının Dengelenmesi
4.2.1. Kadın Yönetici Sayısını Artırmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi

4.2.1. Tüm Komite, Kurul ve Yönetim Kadrolarında Kadınların Oranını En Az %40 Olacak Biçimde Düzenlemek 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi

Özel Hedef 4.3. Toplu İş Sözleşmeleri İçeriğinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Uyumlu Hale Getirilmesi
4.3.1. Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğini Kadın Erkek Eşitliğini Teşvik Edecek Şekilde Düzenlemek (Ebeveynlik İzninin Babalara Da Aynı Oranda Verilmesi Vb.) 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi

İşbirliği yapılacak kurumlar: Sendika

Özel Hedef 4.4. Belediye İstihdam Politikalarının Eşitlikçi Biçimde Sağlanmasına Olanak Verecek İdari ve Bürokratik Araçların Yaratılması
4.4.1. Belediye İşe Alım Stratejisini Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hale Getirmek (İş Başvurularında Kadınlara Ve LGBTİ’lere Olumlu Ayrımcılık Yapılacağına Dair Madde Ekleme Vb.) Kamuoyuyla Paylaşmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi

İşbirliği yapılacak kurumlar: Sendika

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Genel Hedef 1. Kadınların Yerel Karar Alma Süreçlerine Eşit Katılımının Sağlanması 0 0 / 4 0
0%
Özel Hedef 1.1. Çankaya’da Yaşayan Kadınların ve Ayrımcılığa Maruz Kalan Diğer Grupların İhtiyaç ve Taleplerinin Belirlenmesine Ve Görünür Kılınmasına Yönelik Düzenli Çalışmalar Yapılması
1.1.1. İhtiyaçları Tespit Etmek İçin Düzenli Saha Araştırmaları Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Üniversiteler, Kadın Örgütleri

1.1.2. Çeşitli Kadın Gruplarının (Yaşlı, Öğrenci, Yoksul, Engelli, Kentsel Dönüşüm Mağduru, Vb.) Sorunlarını Ortaya Çıkarmak İçin Tematik Toplantılar Yapmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Üniversiteler, Kadın Örgütleri

1.1.3. Gazete Çankaya, Belediye Web Sitesi ve Sosyal Medya Üzerinde Çankayalı Kadınların, Engellilerin ve LGBTİ’lerin Görünürlüğünü Artırmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Üniversiteler, Kadın Örgütleri

1.1.4. İnsan Hakları ile İlgili Hak Temelli Çalışmaları İnsan Hakları Örgütlerinin İşbirliğinde Yapmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Üniversiteler, Kadın Örgütleri

1.1.5. Çankaya Evlerinde Göçmenlerle İlgili Yapılan Çalışmaların Devamlılığını Sağlamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Üniversiteler, Kadın Örgütleri

Özel Hedef 1.2. Kadınların ve Ayrımcılığa Maruz Kalan Diğer Grupların Yerel Karar Alma Süreçlerine Dâhil Olmasını Sağlayacak Katılımcı Araçlar Geliştirilmesi
1.2.1. Kent Konseyi Bünyesinde Kurulacak Meclislerde Kadın, LGBTİ, Gençlik, Çocuk, Engelli ve Mülteci Temsilini Sağlamak; Kent Konseyinin Etkin ve Bağımsız Çalışmasına Destek Olmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi

İşbirliği yapılacak kurumlar: STÖ’ler

1.2.2. Kentsel Şart, Kentli Hakları ve Katılım Konusunda Farkındalık Yaratmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi

İşbirliği yapılacak kurumlar: STÖ’ler

1.2.3. Mahalle Meclisleri Kurmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi

İşbirliği yapılacak kurumlar: STÖ’ler

1.2.4. Sivil Toplum Örgütlerin Katılımıyla (Kadın İstihdamı, Şiddet, Eğitim, Sağlık Vb.) Çalışma Grupları Oluşturmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi

İşbirliği yapılacak kurumlar: STÖ’ler

1.2.4. Sivil Toplum Örgütlerin İşbirliklerinin Kurumsal Olarak Sahiplenilmesi İçin Protokol Sayısını Artırmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi

İşbirliği yapılacak kurumlar: STÖ’ler

1.2.5. Kadın ve LGBTİ Örgütleri Temsilcilerinden ve Akademisyenlerden Oluşturulan Bağımsız Bir Danışma ve İzleme Kurulunun Etkin Hale Getirilmesini Sağlamak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi

İşbirliği yapılacak kurumlar: STÖ’ler

1.2.6. Belediye Bütçesini Katılımcı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Hazırlamak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Tüm Müdürlükler

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler, kurum ve kuruluşlar

1.2.6. Belediye Bütçesinin TCDB Analizinin Yapılması İçin İşbirlikleri Geliştirmek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Tüm Müdürlükler

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler, kurum ve kuruluşlar

1.2.6. Mahalleler Arasındaki Sosyo-Kültürel Farklar Gözetilerek, İhtiyaca Göre Faaliyette Bulunulması İçin Mahalle Bazlı Cinsiyete Duyarlı Veri Oluşturmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Üst Yönetimi, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Tüm Müdürlükler

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler, kurum ve kuruluşlar

1.2.7. Kentsel Mekânların (Yeşil Alan, Otopark, Pazar Yeri Vb.) Planlanması ve Düzenlenmesinde Kadınların Görüşlerini Almak ve Uygulamalara Yansıtmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Şehir planlama ve çevre konusunda çalışmalar yapan STÖ’ler, Kadın ve LGBTİ örgütleri, İlgili diğer STÖ’ler

Özel Hedef 1.3. Hak Temelli Çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin Desteklenmesi
1.3.1. Çankaya Evlerini Sivil Toplum Örgütlerinin Toplantı ve Etkinlik Kullanımlarına Açmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler

1.3.2. Pazar Yerlerinin Pazar Alanı Olarak Kullanılmadığı Zamanlarda Kadınların Kullanımına Açılması İçin Projeler Geliştirmek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili kurum, kuruluşlar, STÖ’ler, Türk Psikologlar Derneği

Özel Hedef 1.4. Kadın Siyasetçi ve Yöneticilerin Desteklenmesi
1.4.1. Kadın Siyasetçi ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konusunda Etkinlik ve Eğitimler (Özgüven Çalışması Vs.) Düzenlemek. 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Meclisi, Kent Konseyi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Kadın Koalisyonu, KA-DER, İlgili diğer STÖ’ler

1.4.2. Meclis Üyelerine ve Muhtarlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Düzenlemek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Belediye Meclisi, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Kadın ve LGBTİ Örgütleri

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler ve Çevre / Genel Hedef 1. Kadınların ve Ayrımcılığa Maruz Kalan Diğer Grupların Kentsel Hizmetlerden Eşit Biçimde Yararlanmasının Sağlanması 0 0 / 2 0
0%
Özel Hedef 1.1. Kamusal Mekânların Kadınların, Engellilerin, Yaşlıların ve Çocukların Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi
1.1.1. Belediyenin Bütün Hizmet Binalarını ve Sorumlu Olduğu Kamusal Mekânları Engelsiz Hale Getirmek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Engelli alanında çalışan STÖ’ler, Meslek odaları, Philips-Avent (emzirme odaları ile ilgili işbirliği)

1.1.1. Çevreye ve İklim Değişikliğine Duyarlı Hale Getirmek 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Engelli alanında çalışan STÖ’ler, Meslek odaları, Philips-Avent (emzirme odaları ile ilgili işbirliği)

1.1.2. Belediye Hizmet Binasında Tuvaletleri İyileştirmek ve Emzirme Odası Yapmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Engelli alanında çalışan STÖ’ler, Meslek odaları, Philips-Avent (emzirme odaları ile ilgili işbirliği)

1.1.3. Çankaya Evlerinin ve Çankaya Evlerindeki Kursiyerlerin Çocukları İçin Oyun Evi Sayısını Artırmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Engelli alanında çalışan STÖ’ler, Meslek odaları, Philips-Avent (emzirme odaları ile ilgili işbirliği)

1.1.3. Çankaya Evlerinin ve Çankaya Evlerindeki Kursiyerlerin Çocukları İçin Masal Odası Sayısını Artırmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Engelli alanında çalışan STÖ’ler, Meslek odaları, Philips-Avent (emzirme odaları ile ilgili işbirliği)

1.1.3. Çankaya Evlerinin ve Çankaya Evlerindeki Kursiyerlerin Çocukları İçin Kütüphane Sayısını Artırmak 31/12/2021

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: Engelli alanında çalışan STÖ’ler, Meslek odaları, Philips-Avent (emzirme odaları ile ilgili işbirliği)

1.1.4. Parklarda Güvenli ve Uygun Noktalarda Kadın, Çocuk ve Engelli Tuvaletlerinin ve Bebek Bakım-Emzirme Odalarının Sayısını Artırmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü

1.1.5. Belli Büyüklükteki İşyerlerine, İmar İşlemlerinde ve İşyeri Ruhsat Alımında Kadın ve Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirecek Düzenlemeleri Şart Koşmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

1.1.6. Belediyenin Web Sitesine Görme Engelliler İçin Sesli Uygulama Yüklemek 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler

1.1.7. Ankara’da Yaşayan ve Şehre Yeni Gelen Kadınların Kenti Tanıması İçin Çankaya Kılavuzu (Yurt, Hastane, Okul, Postane Vs.) Hazırlamak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler

1.1.7. Çankaya Evleri, Bahar Evleri ve Hoşgeldiniz Masasından Yaygınlaştırmak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler

1.1.8. Çankayalıların Belediyenin Tüm Müdürlüklerinin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Bilgilenebileceği Erişilebilir Broşür Hazırlamak 31/12/2022

Sorumlu Birim ve Kişiler: Tüm Müdürlükler

1.1.9. İklim Dostu Kent Kapsamında Çankayalılara İlgili Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliğinde Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler, kurum ve kuruluşlar, Başka Bir Okul Mümkün Projesi, Frankfurt Belediyesi, Doğa Koruma Merkezi (DKM)

1.1.9. Kadınların ve Çocukların Doğayla İlişkisini Geliştirmek Amacıyla Belediyenin Çocuk Çalışması Yapan Birimlerinde Düzenlenen Etkinlik Sayısını Artırmak 31/12/2023

Sorumlu Birim ve Kişiler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği yapılacak kurumlar: İlgili STÖ’ler, kurum ve kuruluşlar, Başka Bir Okul Mümkün Projesi, Frankfurt Belediyesi, Doğa Koruma Merkezi (DKM)

Özel Hedef 1.2. Çankaya İlçesindeki Mekânların Daha Güvenli ve Aydınlık Olacak Şekilde Düzenlenmesi
1.2.1. Çankaya İlçesinin Güvensiz, Riskli ve Karanlık Bölgelerinin Tespiti ile İlgili Yapılan Çalışmaları Artırmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İşgili STÖ’ler, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üniversiteler

1.2.2. Tespit Edilen Mekânlarla İlgili Gerekli Düzenlemeleri Yapmak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İşgili STÖ’ler, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üniversiteler

1.2.2. Güvenlik Riski Taşıyan Yerlere Yol Köşe ve Güvenlik Aynaları Yerleştirmek 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İşgili STÖ’ler, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üniversiteler

1.2.2. Şiddete Karşı Acil Durum Butonlarının Yapılabilirliğinin Araştırılması Konusunda İşbirliklerine Gitmek 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İşgili STÖ’ler, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üniversiteler

1.2.2. Parkların, Pazar Yerlerinin ve Otoparkların Daha İyi Aydınlatılmasını Sağlamak 31/12/2019

Sorumlu Birim ve Kişiler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İşgili STÖ’ler, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üniversiteler

Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Genel Hedef 1. Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Kolaylaştırılması 0 0 / 3 0
0%
1.1. Belediyenin Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
1.1.1. Belediyenin Sağlık Personeline, Hasta Hakları, Ayrımcılık, İstismar, Kadın Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Tespiti Ve İzlenecek Yollarla İlgili Düzenli Aralıklarla Eğitimler Düzenlemek 31/12/2021
1.1.2. Kadınların ve LGBTİ’lerin Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılmasına Yönelik İşbirlikleri Geliştirmek 31/12/2021
1.1.3. Aile Danışma Merkezinde Yürütülen Çalışmaları LGBTİ’lerin de Yararlanacağı Şekilde Geliştirmek 31/12/2023
1.1.4. Üreme Sağlığı Taramalarını Dezavantajlı Bölgelere Öncelik Vererek Yapmak 31/12/2023
1.2. Halk Sağlığına Yönelik Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
1.2.1.Kadın Sağlığına Yönelik Çankaya Evlerinde, Bahar Evlerinde, Belediye Kadın Sığınmaevinde ve Belediye Halk Sağlığı Merkezinde İlk Yardım, Kadın Sağlığı (Üreme Sağlığı, Aile Planlaması, Kadın Hastalıkları, Kanser Vs.) Eğitimlerini Düzenli Aralıklarla Vermek ve Bu Alanda Farkındalık Çalışmalarına Devam Etmek 31/12/2021
1.2.2. Gönüllü Test ve Danışmanlık Hizmetlerini Geliştirmek (HPV Ve Cinsel Yolla Bulaşan Diğer Hastalıklarla İlgili Test Ve Danışmanlık Vb.), Konuya İlişkin Farkındalık Yaratmak 31/12/2019
1.2.3. Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesini ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak 31/12/2023
1.2.4. Evde Bakım Hizmetleri Kapsamındaki Ev Ziyaretlerinde Cinsel İstismar, Kadına Yönelik Şiddet, Ev İçi Şiddet ile Karşılaşılması Durumunda Sosyal Destek Mekanizmaları ve Kişisel Mahremiyetin Korunması Konularında Personele Düzenli Aralıklarla Eğitim Vermek 31/12/2023
1.2.4. Evde Bakım Personeline Süpervizyon Desteği Sağlamak 31/12/2023
1.2.5. Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetinden Daha Az Yararlanan Mahalleleri Tespit Etmek ve Bu Mahallelere Yönelik Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek 31/12/2023
1.2.6. Kadınların ve Kız Çocuklarının Spor Yapmalarını Desteklemek 31/12/2019
1.2.6. Belediye Parklarını Kadınların Spor Yapmasına Olanak Verecek Şekilde Düzenlemek 31/12/2019
1.2.6. Yüzme Havuzu Sayısını Artırmak 31/12/2021
1.2.7. Kadınların ve LGBTİ’lerin Spor Yapmalarını Teşvik Etmek 31/12/2019
1.2.8. Spor Merkezlerinin Sayısını ve Erişilebilirliğini Artırmak 31/12/2019
1.2.9. Bisiklet ve Yaya Yollarının Sayısını Artırmak 31/12/2019
1.2.10. Her Türlü Bağımlılığın Önlenmesi Konusunda Eğitimler Düzenlenmesine ve Farkındalık Çalışmalarına Devam Etmek 31/12/2019
1.2.11. Güvenli Gıda Tüketimi Konusundaki Çalışmalara Devam Etmek 31/12/2023
1.2.11. Kent Tarım Çalışmalarını Geliştirmek 31/12/2023
1.2.12. İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Hakkında Kadınlara ve Çocuklara Bilgilendirme Yapmak 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Genel Hedef 1.Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 0 0 / 2 0
0%
1.1.Çankaya Belediyesinin Mevcut Kadın Danışma Merkezinin (KDM) ce Kadın Sığınmaevinin (KSE) Kapasitesinin ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
1.1.1. KDM ve KSE Uzman Personel Sayısını Artırmak 31/12/2021
1.1.2. KDM ve KSE Çalışanlarına Düzenli Aralıklarla Kadının İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Ayrımcılık Karşıtlığı, Travma Altındaki Kişilerle Sosyal Çalışma Yürütme, Şiddetsiz İletişim Vb. Konularda Eğitimler Vermek 31/12/2021
1.1.3. Tükenmişlik Sendromu ve İkincil Travma Konularında Destekleyici Çalışmalar Yapmak 31/12/2021
1.1.4. Web Sitesini Şiddete Maruz Kalan ya da Tanık Olan Çocuklara Yönlendirme ve Bilgilendirme Amaçlı Düzenlemek 31/12/2021
1.1.5. KSE Çocuk Birimi Çalışanlarını Şiddete Maruz Kalan ya da Tanık Olan Çocukların İhtiyaçlarını Gözetecek Biçimde Güçlendirmek Konuyla İlgili Düzenli Aralıklarla Eğitimler Düzenlemek ve İşbirlikleri Geliştirmek 31/12/2021
1.1.6. KDM Sayısını Artırmak ve Danışmanlık Hizmetlerinin Uygun Çankaya Evlerinde Verilmesini Sağlamak 31/12/2023
1.1.7. KDM ve KSE Hizmet Kalitesinin Artırılması Amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanında Deneyimi Olan STÖ’lerle İş birliği Geliştirmeye Devam Etmek ve Konu Kapsamında Protokol İmzalamak 31/12/2023
1.1.8. KDM’ye Başvuran Kadınlara Verilen Hukuki Desteği Geliştirmek 31/12/2018
1.1.9. Mevcut Sığınmaevinin Yerini Değiştirmek ve/veya Koşullarını İyileştirmek 31/12/2023
1.1.10. Fiziksel Engelli, Mülteci, Seks İşçisi ve Trans Kadınların KSE’ye ve KDM’ye Erişimlerinin Artırılması İçin Çalışmalar Yapmak ve Konuyla İlgili İş birlikleri Geliştirmek 31/12/2021
1.1.11. Çankaya Belediyesi KDM ve KSE Çalışanlarının Bilgi ve Deneyim Paylaşımı İçin İlgili STÖ’lerle Düzenli Olarak Bir Araya Gelmesini Sağlamak 31/12/2021
1.1.12. Kadınların KSE Sonrasında Destek ve İzleme Mekanizmasının Oluşturulması İçin İş birlikleri ve Projeler Geliştirmek 31/12/2021
1.2. Çankaya İlçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Farkındalığın Artırılması
1.2.1. Gazete Çankaya Başta Olmak Üzere, Basılı Malzemelerde, Araçlarda ve Kamusal Mekânlarda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla İlgili Görsellere Yer Vermek 31/12/2019
1.2.2. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde ve 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Gününde Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Etkinlikler Düzenlemeye Devam Etmek 31/12/2019
1.2.3.Evlenme Başvurularında Çiftlere Kadının İnsan Hakları ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Broşür ve Kitapçık Dağıtılmasına Devam Etmek 31/12/2019
1.2.4. Esnafa Yönelik, Şiddete Karşı Farkındalık ve TCE Bilgilendirme Çalışmalarını Geliştirerek Devam Etmek, Broşür ve Kitapçık Dağıtmak 31/12/2021
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Yerel Eşitlik Eylem Planı Tartışma Henüz hiç tartışma yapılmadı
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle