Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
53% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
53% İlerleme

100% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2021
Bitiş Tarihi
31/12/2023
1/6
Onaylanmış Dökümanlar
0/7
Tamamlanan Hedefler
15/46
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 0 / 7 Tamamlandı
Eğitim - Alt Hedef 1.1 - Kız Çocuklarının Eğitime Erişiminin Arttırılması 1 1 / 5 0
48%
1.1.1. Liseye Giden Kız Çocuklarına Üniversite Hazırlık Etüt Desteği
Gençlik Merkezine Kayıtlı Kız Çocuklarının Tespiti 31/12/2021
Gençlik Merkezinin Online ve Yüzyüze Eğitim Vermesini Sağlayacak Ekipman Temini 31/12/2021
Eğitime Destek Merkezleri Tanıtımının Yapılması 31/12/2021
Gençlik Merkezlerinde 500 Kız Çocuğuna Etüt Desteği Verilmesi 31/12/2022
Etüt Desteğinin Kırsal İlçelerde 300 Kız Çocuğuna Verilmesi 31/12/2023
1.1.2. Kız Çocuklarının Üniversiteye Devam Edebilmeleri İçin Aile İkna Toplantıları
Gezici Araç İle Türk Vatandaşları ve Sığınmacı 50 Kız Çocuğunun Aileleri İle Toplantı Yapılması 31/12/2021
Gezici Araç İle Türk Vatandaşları ve Sığınmacı 100 Kız Çocuğunun Aileleri İle Toplantı Yapılması 31/12/2022
Gezici Araç İle Türk Vatandaşları ve Sığınmacı 150 Kız Çocuğunun Aileleri İle Toplantı Yapılması 31/12/2023
1.1.3. Kız Çocuklarına Meslek Tanıtım Günlerinin Yapılması
Merkez İlçelerde 10 Lisede Meslek Tanıtım Günleri Yapılması 31/12/2021
Ankara Genelinde Kız Çocuklarına Dönük Meslek Tanıtım Videoları Hazırlanması 31/12/2022
Ankara Genelinde Afiş ve Görsel Çalışmaların Yapılması 31/12/2022
Ankara Genelinde Stant Tanıtımlarının Yapılması 31/12/2022
Kırsal İlçelerde Kız Çocuklarına Dönük Meslek Tanıtım Videoları Hazırlanması 31/12/2023
Kırsal İlçelerde Afiş ve Görsel Çalışmaların Yapılması 31/12/2023
Kırsal İlçelerde Stant Tanıtımlarının Yapılması 31/12/2023
1.1.4. Burs Kampanyası Başlatılması
Kızkardeşlik Kampanyası Tanıtımı Yapılması 31/12/2021
Hayırsever ve Bursiyer Eşleştirmelerinin Yapılması 31/12/2021
500 Kız Çocuğunun Burs Desteğinin Kampanya İle Sağlanması 31/12/2022
1000 Kız Çocuğunun Burs Desteğinin Kampanya İle Sağlanması 31/12/2023
1.1.5. Liselerde Eşitlik Eğitimi Verilmesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eşitlik Eğitimi Görüşmelerinin Yapılması 31/12/2021
Eğitimin Hazırlanması 31/12/2021
Seçili 20 lisede kız ve erkek çocuklarına eğitimin verilmesi 31/12/2022
Seçili 30 Lisede Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2023
Bir yanıt yazın
Eğitim - Alt Hedef 1.2 - Kadınların Eğitime Erişimlerinin Arttırılması 1 3 / 9 0
59%
1.2.1. Hayatboyu Öğrenmenin Niteliklendirilmesi
Ankara'daki Mevcut Tüm Kursların Nitelik Olarak İncelenmesi 31/12/2021
Kurs İşbulma Oranının Tespiti 31/12/2021
Başarılı Kursların Listelenmesi 31/12/2021
İstihdam Oranı Yüksek Kursların Tanıtımlarının Yapılması 31/12/2022
Yenilikçi Kursların BELMEK Kurslarına Eklenerek Başlatılması 31/12/2023
1.2.2. Eğitime Erişim Kolaylığı
İnternet ve Online Eğitim Malzemesi Bulunmayan Kız Çocuklarının Tespiti 31/12/2021
Belediyeye Bağlı Merkezlerde Ekipman Desteği 31/12/2021
Eğitime Erişemeyen 200 Kız Çocuğuna Tablet Desteği 31/12/2022
Eğitime Erişemeyen 200 Kız Çocuğuna Türksat İle Ücretsiz İnternet Sağlanması 31/12/2022
Eğitime Erişemeyen 300 Kız Çocuğuna Türksat İle Ücretsiz İnternet Sağlanması 31/12/2023
Eğitime Erişemeyen 300 Kız Çocuğuna Tablet Desteği Sağlanması 31/12/2023
1.2.3. E-ticaret Eğitiminin Verilmesi
Kadın Lokallerinde STK’lar ile E-Ticaret Eğitimlerinin Hazırlanarak Uygulanması 31/12/2021
500 Kadına E-Ticaret Eğitiminin Verilmesi 31/12/2022
1000 Kadına E-Ticaret Eğitimin Verilmesi 31/12/2023
1.2.4. Kooperatifçilik Eğitimlerinin Verilmesi
Kırsal İlçelerde Mevcut Kooperatiflerin Üretim Potansiyellerinin Tespiti 31/12/2021
Tarım Kooperatiflerinin Eksiklerinin Belirlenmesi 31/12/2021
İhtiyaç ve Risk Analizlerinin Yapılması 31/12/2021
Başkent Markette Satış İmkanlarının Hazırlanması 31/12/2021
Başkent Marketlerde Kadın Kooperatiflerinin Ürünlerinin Satılması 31/12/2022
Sığınmaevlerinde Yapılan Ürünlerin Başkent Marketlerde Satılması 31/12/2022
Başkent Marketlerde Kadın Kooperatiflerinin Ürünlerinin Satılması 31/12/2023
Başkent Market Sayılarının Artırılması 31/12/2023
1.2.5. Bilgisayar Okuryazarlık Eğitiminin Verilmesi
Kadın Lokallerinde Eğitimlerin Hazırlanması 31/12/2021
Halk Eğitim Müdürlüğü İle Eylül Ayında Kursların Başlatılması 31/12/2021
500 Kadına Bilgisayar Okur Yazarlığı Eğitiminin Verilmesi 31/12/2022
1000 Kadına Bilgisayar Okur Yazarlığı Eğitimin Verilmesi 31/12/2023
1.2.6. Seracılık ve Sulama Eğitimlerinin Verilmesi
Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı Tarafından Eğitimlerin Kadın Lokallerinde Başlatılması ve 100 Kadın’a Eğitimin Verilmesi 31/12/2021
200 Kadına Seracılık ve Sulama Eğitimin Verilmesi 31/12/2022
300 Kadına Seracılık ve Sulama Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2023
1.2.7. Üreme Sağlığı Eğitimlerinin Verilmesi
UNFPA’ ile Altındağ'daki Kadın ve Gençlerin Güçlendirilmesi Merkezinde ve Gezici Araçta 500 Kadına Üreme Sağlığı Eğitimin Verilmesi 31/12/2021
UNFPA ile Altındağ'daki Kadın Ve Gençlerin Güçlendirilmesi Merkezinde ve Gezici Araçta 1000 Kadına Üreme Sağlığı Eğitiminin Verilmesi 31/12/2022
UNFPA ile Altındağ'daki Kadın Ve Gençlerin Güçlendirilmesi Merkezinde ve Gezici Araçta 1000 Kadına Üreme Sağlığı Eğitiminin Verilmesi 31/12/2023
1.2.8. Kadın Bülteninde Eğiti Bölümü Hazırlanması
Kadın ve Çocuk Bülteninin Eğitim Sayfasının Üniversitelerin Kadın Çalışmaları Bölümü İle Planlanması 31/12/2021
Bültende Her Sayıda Farklı Bir Eğitim Programının Yayımlanması 31/12/2022
Bültende Her Sayıda Farklı Bir Eğitim Programının Yayımlanması 31/12/2023
Derginin Kırsal İlçelerde Dağıtılması 31/12/2023
1.2.9. Evlilik, Çocuk Sahibi Olma vb. Nedenlerle Eğitimlerini Yarım Bırakanların Eğitimlerinin Tamamlanması
Gezici Araç İle Alan Çalışması Yapılarak Hedef Grubun Tespiti 31/12/2021
Açık Lise Kurslarına Yönlendirme, Etüt ve Eğitim Materyali Desteği 31/12/2021
Açık Lise Kurslarına Yönlendirme, Etüt ve Eğitim Materyali Desteği 31/12/2022
Açık Lise Kurslarına Yönlendirme, Etüt ve Eğitim Materyali Desteği 31/12/2023
Bir yanıt yazın
Katılım - Alt Hedef 2.1 - Kadınların Yerel Mekanizmalara Eşit Katılımını Sağlamak 0 0 / 5 0
27%
2.1.1. Mahalle Örgütlenmeleri/Mahallelerde Kadın Temsilciler
Çankaya, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Keçiören İlçelerinde Kent Konseyi Desteği İle Mahalle Temsilcisi Kadınların Seçilmesi 31/12/2021
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonun Kadın Danışma Merkezi Tarafından Yapılması 31/12/2021
Sincan, Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı İlçelerinde Mahalle Temsilciliklerinin Kent Konseyi Desteği İle Seçilmesi 31/12/2022
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonun Kadın Danışma Merkezi Tarafından Yapılması 31/12/2022
Çubuk, Elmadağ, Kazan, Ayaş ve Beypazarı İlçelerinde Mahalle Temsilciliklerinin Kent Konseyi Desteği İle Seçilmesi 31/12/2023
Seçilen Temsilcilerin Oryantasyonun Kadın Danışma Merkezi Tarafından Yapılması 31/12/2023
2.1.2. Yeni Kurulmuş STK’ların Güçlendirilmesi
Ankara’daki Mevcut Kadın Derneklerinin Tespiti 31/12/2021
Çalışma Alanlarına Göre Sınıflandırılarak Tanışma Toplantılarının Yapılması 31/12/2021
Yeni Kurulan STK’ların Faaliyetlerinin Desteklenmesi 31/12/2021
Yeni Kurulan STK’ların Eşitlik ve Kadın Çalışmaları Alanındaki Faaliyetlerinin Mekan ve Tanıtım Desteklerinin Yapılması, 31/12/2022
Yeni Kurulan STK’ların Eşitlik ve Kadın Çalışmaları Alanındaki Faaliyetlerinde Ulaşım Desteğinin Sağlanması 31/12/2022
Yeni Kurulan STK’ların Eşitlik ve Kadın Çalışmaları Alanındaki Faaliyetlerinin Mekan ve Tanıtım Desteklerinin Yapılması, 31/12/2023
Yeni Kurulan STK’ların Eşitlik ve Kadın Çalışmaları Alanındaki Faaliyetlerinde Ulaşım Desteğinin Sağlanması 31/12/2023
2.1.3. Kadın Meclisi Kurulması (-Muhtar -Meclis Üyesi -Kadın Yöneticiler -Kadın Girişimciler)
Kent Konseyi Yürütme Kurulu İle Kadın Meclisi Kurulması Kararının Alınması 31/12/2021
Meclis Seçimlerinin Yapılması 31/12/2021
Meclisin Çalışma Standartlarının Oluşturulması 31/12/2021
Meclisin Üye Seçimlerinden Sonra Tanıtımının Yapılması 31/12/2021
Kadın Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesi 31/12/2022
1. Kadın Meclisi Raporunun Yayımlanması 31/12/2022
Kadın Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesi Çalışma Takviminin Yapılması 31/12/2023
Hazırlanan Raporlarının Kamu Oyu İle Paylaşılması 31/12/2023
2.1.4. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimleri
UN Women İle Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitiminin Mali Hizmetler ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışanlarına Verilmesi 31/12/2021
2022 Mali Yılında Bütçenin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Olarak Hazırlanması 31/12/2022
İzleme Komisyonu Tarafından Bütçe Kullanımının Takibinin Yapılması 31/12/2022
2022 Mali Yılında Bütçenin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Olarak Hazırlanması 31/12/2023
İzleme Komisyonu Tarafından Bütçe Kullanımının Takibinin Yapılması 31/12/2023
2.1.5. Mahalli İdareler Seçimlerinde Kadın Muhtar Adayların Desteklenmesi
2019 Seçimlerinde Göreve Gelen 130 Kadın Muhtar İle Toplantı Yapılması 31/12/2021
Mahalle Temsilcileri İle Kadınların Siyasete Katılımı Konusunda Savunuculuk Çalışmalarının Yapılması 31/12/2022
Seçimlere Girmeye Karar Veren Kadın Muhtar Adaylarının Adaylık Süreçlerinde Desteklenmesi 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler - Alt Hedef 3.1- Kentin Kadınlar İçin Daha Uygun Hale Getirilmesi 0 2 / 6 0
54%
3.1.1. Güvenli Kent Haritası Analizine Göre Kenti Güvenli Hale Getirmek
UN Women İle Kadınlar İçin Sosyal Risk Haritasının Tamamlanması 31/12/2021
Web Sitesinin Kurularak Aktif Kullanıma Açılması 31/12/2021
Sosyal Risk Haritasında Belirlenen Alanların Güvenlik İhtiyaçlarının Giderilmesi ve Aydınlatmalarının Yapılması 31/12/2022
Sosyal Risk Haritası İle Belirlenen Yerlerde Yeni Hizmet Birimlerinin Kurulması 31/12/2023
3.1.2. Dijital Kent Hizmetlerinin Arttırılması (Mobil Uygulamalar, Kiosklar, Online Hizmet)
Kızılay, Keçiören, Batıkent, Çayyolu, Sincan, Dikimevi ve AŞTİ Metro Hatlarında Kadın Danışma Merkezi Talep Kiokslarının Kurulması İçin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Alt Hizmeti Satın Alması 31/12/2021
Kiokslarının Yazılımının Yapılması 31/12/2021
Kiokslardan Gelen Taleplerin KDM Tarafından Değerlendirilmesi 31/12/2022
MOR BUTON Uygulamasının Emniyet Genel Müdürlüğü İle Eşleştirilmesi 31/12/2022
Mor Buton Ve Kioksların Görünürlüğünün Artırılması 31/12/2022
Mor Buton Ve Kioksların Tanıtımlarının Yapılması 31/12/2022
Web Sitesinde Online Kadın Hizmetleri Sayfasının Açılması 31/12/2023
Online Kadın Destek Başvurusunun Alınması 31/12/2023
Online Kadın Eğitimlerinin Web Sitesinde Alt Yapısının Tamamlanarak Hizmete Sunulması 31/12/2023
3.1.3. Afet/Salgın Planı (Geçici Barınmaevi)
2020 Eylül Ayında Alınan Geçici Barınmaevi Meclisi Kararına İstinaden Salgın Döneminde Dönüştürülecek Hizmet Merkezlerinin Belirlenmesi 31/12/2021
Geçici Barınma Evi Çalışma Prensiplerinin Hazırlanması 31/12/2022
Belediye Personeline İnsan Kaynakları Tarafından Kriz Yönetimi Eğitimleri Verilmesi 31/12/2022
Salgın/ Afet Eğitimleri Ve Tatbikatlarının Yapılması 31/12/2023
3.1.4. Park, Bahçe ve Otobüslerde Güvenlik Butonları
Güvenlik Butonları İhalesinin Yapılması 31/12/2021
Kent Merkezindeki 10 Parkta ce 20 Otobüs Hattında Güvenlik Butonlarının Aktifleştirilmesi 31/12/2022
Kent Merkezindeki 10 Parkta ce 20 Otobüs Hattında Güvenlik Butonlarının Aktifleştirilmesi 31/12/2023
3.1.5. Engelli Kadınlar İçin Kaldırım, Rampa ve Sesli İşaretli Okuma Levhalarının Tüm Kent Genelinde ve Üniversite Kampüslerinde Artırılması
Mevcut Durum Analizi ve İhtiyaçların Belirlenmesi 31/12/2021
Sesli İşaretli Okuma Levhalarının İhalelerinin Yapılması 31/12/2021
Rampalar ve Sesli İşaretli Okuma Levhalarının Tüm Kent Genelinde Artırılması 31/12/2022
Rampalar ve Sesli İşaretli Okuma Levhalarının Tüm Kent Genelinde İyileştirilmesi ve Yenilenmesi 31/12/2023
3.1.6. Bisiklet Yollarının Sayısını Arttırmak
53 Km Bisiklet Hattında İnönü Bulvarı – M.F.Ç Caddesi -Ankara Üniversitesi Dişçilik Hattının Tamamlanması 31/12/2021
Üniversiteler Güzergahının Tamamlanması Ümitköy-Etimesgut Güzergahının Tamamlanması 31/12/2022
Sıhhıye Cebeci, TOOB, Eryaman Batı, Eryaman-Göksu, Batıkent-Ostim, Ankara Büyükşehir Belediyesi AKM Güzergahının Tamamlanması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kadın ve Sağlık - Alt Hedef 4.1- Kadınların Sağlıklı Yaşam Hakkından Eşit Biçimde Yararlanmalarını Sağlamak 1 3 / 6 0
67%
4.1.1. Kadınlara Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı Eğitimi Vermek
UNFPA İle Gezici Araç ve Altındağ’da Kurulan Kadınlar ve Gençleri Destekleme Merkezinde 500 Kadına Üreme Sağlığı Eğitimi Vermek 31/12/2021
UNFPA İle Gezici Araç ve Altındağ’da Kurulan Kadınlar ve Gençleri Destekleme Merkezinde 500 Kadına Hijyen Kitleri Dağıtmak 31/12/2021
UNFPA İle Gezici Araç ve Altındağ’da Kurulan Kadınlar ve Gençleri Destekleme Merkezinde 1000 Kadına Üreme Sağlığı Eğitimi Vermek 31/12/2022
UNFPA İle Gezici Araç ve Altındağ’da Kurulan Kadınlar ve Gençleri Destekleme Merkezinde 1000 Kadına Hijyen Kitleri Dağıtmak 31/12/2022
UNFPA İle Gezici Araç ve Altındağ’da Kurulan Kadınlar ve Gençleri Destekleme Merkezinde 1000 Kadına Üreme Sağlığı Eğitimi Vermek 31/12/2023
UNFPA İle Gezici Araç ve Altındağ’da Kurulan Kadınlar ve Gençleri Destekleme Merkezinde 1000 Kadına Hijyen Kitleri Dağıtmak 31/12/2023
4.1.2. Belediye Bünyesindeki Spor Merkezlerinin ve Havuzların Sayısını Arttırmak 31/12/2021
Kadın Futbol Takımları için Halı Sahası İnşa Edilmesi 31/12/2021
Altındağ İlçesinde Havuz Açılması İçin Başkanlık ve Bütçe Onayı Açılacak Kadın Havuzu İhalesinin Tamamlanması 31/12/2022
Havuzun Kadınların Hizmetine Açılması 31/12/2022
Kadın Voleybol Takımları İçin Voleybol Sahası Kurulması 31/12/2023
Voleybol Eğitimlerin Verilmesi 31/12/2023
4.1.3 Kadınlara Sağlık Taraması Yapılması
Belediye Hizmet Binasında Çalışan Kadınlara Ücretsiz Meme Kanseri Taramasının Yapılması 31/12/2021
KDM Gezici Aracı İle Ücretsiz Meme Kanseri Taramasının Merkez İlçelerde Yapılması 31/12/2022
KDM Gezici Aracı İle Ücretsiz Meme Kanseri Taramasının Kırsal İlçelerde Yapılması 31/12/2023
4.1.4 Engelli Bakımı Üstlenen Kadınlara Ücretsiz Psikolojik Destek Verilmesi
Bakım Desteği Veren Kadınlara Psiko Sosyal Destek Sağlanması 31/12/2021
Bakım Desteği Veren Kadınlara Psiko Sosyal Destek Sağlanması 31/12/2022
Bakım Desteği Veren Kadınlara Psiko Sosyal Destek Sağlanması 31/12/2023
4.1.5 Kadınlara Dengeli Beslenme Eğitimleri Verilmesi
Online ve Yüz Yüze Dengeli Beslenme Eğitimlerinin Kadın Lokallerinde Verilmesi 31/12/2021
Online ve Yüz yüze Dengeli Beslenme Eğitimlerinin Kadın Lokallerinde Verilmesi 31/12/2022
Online ve Yüz Yüze Dengeli Beslenme Eğitimlerinin Kadın Lokallerinde Verilmesi 31/12/2023
Bir yanıt yazın
İstihdam / Alt Hedef 5.1 - Kadının Ekonomik Hayata Eşit Katılımını Artırmak 1 2 / 7 0
59%
5.1.1 Kadın Kooperatiflerinin Ürün Satışlarının Arttırılması
Kadın Kooperatiflerine Ticaret ve Satış Tekniği Eğitimlerinin Verilmesi 31/12/2021
Başkent Marketten Kadın Kooperatif Ürünlerinin Satılma Miktarının Öğrenilmesi 31/12/2021
Başkent Marketlerde Satılan Kadın Kooperatifi Ürünlerinin Tanıtımlarının Artırılması 31/12/2022
Kadın Kooperatifleri Ürünlerine Paketleme Depolama ve Desteğinin Verilmesi Pazarlama Eğitimlerinin Yeni Kurulan Kooperatiflere Verilmesi 31/12/2023
5.1.2 Kadın İşçi Kotasının Aktif Hale Gelmesi
2021 Yılı İş Alımlarında %2 Kadın İşçi Kotasının Uygulanması 31/12/2021
2022 Yılı İş Alımlarında %2 Kadın İşçi Kotasının Uygulanması ve Takibi 31/12/2022
2023 Yılı İş Alımlarında %2 Kadın İşçi Kotasının Uygulanması ve Takibi 31/12/2023
5.1.3 Sığınmaevlerinde Atölye Kurulması Ve Başkent Markette Satışlarının Yapılması
Sığınma Evlerinde Tekstil Atölyelerinin Kurulması 31/12/2021
Sığınma Evinde Cam Atölyesinin Kurulması 31/12/2022
Sığınma Evlerinde Üretilen Kuru Gıdalar İçin Başkent Market’te Raf Satışının Sağlanması 31/12/2022
Sığınma Evlerinde Yapılan Ürünlerin Satışı İçin E-Ticaret Kanalının Açılması 31/12/2023
Sığınma Evlerinde Üretilen Kuru Gıdalar İçin Başkent Market’te Raf Satışının Sağlanması 31/12/2023
5.1.4 Sığınma Evlerinde Mesleki Güçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi
Cv Hazırlama, Mülakat Görüşmesi, İş Arama Becerileri Eğitimleri, Para Yönetimi İletişim Becerileri Eğitimi Verilmesi 31/12/2021
Kadının Güçlendirilmesi Eğitim Modüllerinin Uygulanması 31/12/2022
Kadının Güçlendirilmesi Eğitim Modüllerinin Uygulanması 31/12/2023
5.1.5 Çalışan Kadınlara Kreş Desteği
5 Kreşin Açılması 31/12/2021
Kreşlerde Sığınma Evinde Kalan Kadınlara Ücretsiz Kreş Kotasının Uygulanması 31/12/2021
5 Kreşin Açılması 31/12/2022
Kreşlerde Sığınma Evinde Kalan Kadınlara Ücretsiz Kreş Kotasının Uygulanması 31/12/2022
5 Kreşin Açılması 31/12/2023
Kreşlerde Sığınma Evinde Kalan Kadınlara Ücretsiz Kreş Kotasının Uygulanması 31/12/2023
5.1.6 UMEM’in Mülteci Kadınlara Tanıtımı
Uluslararası Mülteciler Meslek Merkezinin Web Sitesi, Basın Organları, Bilboard ve Afişlerle Tanıtımının Yapılması 31/12/2021
UMEM Tanıtımlarının Videolar ile Yapılması 31/12/2022
KDM’lerde ve Saha Çalışmalarında UMEM Broşürlerinin Sığınmacı Kadınlara Dağıtılması 31/12/2023
5.1.7 İş Yeri Açmaya Çalışan Kadınların Desteklenmesi
Meclis Kararı İle Kadın Girişimcilere Tabela Vergisi İndirimi 31/12/2021
Girişimci Kadınların Belediye Yayınlarında Desteklenmesi 31/12/2022
Kadın İstihdamına Destek Veren İşyerlerine Çankaya Belediyesi İşbirliği İle Mor Bayrak Verilmesi 31/12/2023
Bir yanıt yazın
Şiddet / Alt Hedef 6.1 - Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Sağlamak 1 4 / 8 0
59%
MOR BUTON Uygulamasının EGM ile Eşleştirilmesi 31/12/2021
Mor Buton ve Kioksların Görünürlüğünün Artırılması, Tanıtımlarının Yapılması 31/12/2021
Şiddetle Mücadele Mekanizmaları Eğitimlerinin Online Olarak Verilmesi 31/12/2022
Eğitim Modüllerinin Web Sitesinde Paylaşılması ve Kitapçıklar Hazırlanarak Sosyal Yardım Alan Kadınlara Dağıtılması 31/12/2023
6.1.2 Kadın Danışma Merkezlerinin Desteğinin Arttırılması (Gezi Araç)
Gezici Araç Tanıtımının Yapılması 31/12/2021
Kırsal İlçelerde Araç ile Hijyen Kiti Desteklerinin Başlatılması 31/12/2021
Gezici Aracının İlçelerde Şiddetle Mücadele Eğitimleri Vermesi 31/12/2022
Gezici Araç ile Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele Eğitimlerinin Mültecilerin Yaşadığı Mahallelerde ve Köylerde Verilmesi 31/12/2023
6.1.3. Kadın Danışma Merkezlerinin Yapılandırılmasının Güçlendirilmesi (Kadın Danışma Birimlerinin Arttırılması)
Altındağ, Mamak ve Keçiören İlçelerinde Yeni Kadın Danışma Birimlerinin Açılması 31/12/2021
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle/Şentepe’de Kadın Danışma Birimlerinin Açılması 31/12/2022
Beypazarı, Elmadağ, Kızılcahamam’da Kadın Danışma Birimlerinin Açılması 31/12/2023
6.1.4 Üretim Odaklı Barınmaevi Modeli (60 Yatak Kapasiteli Sığınmaevi, Mevcut Sığınmaevlerine Atölyelerin Eklenmesi)
60 Yatak Kapasiteli Barınmaevi İnşaat İhalesinin Yapılması 31/12/2021
İnşaatın Başlaması 31/12/2020
Satın Almaların Yapılması 31/12/2021
Barınmaevinin Açılması 31/12/2022
Yönergenin Hazırlanması 31/12/2022
Çalışma Prensiplerinin Belirlenmesi 31/12/2022
Barınmaevinde Barınma Hizmeti Alan Kadınlara Meslek Atölyelerinin Kurulması 31/12/2023
6.1.5 Şiddete Karşı Farkındalık Çalışmalarının Artırılması
25 Kasım Haftasının Billboardlara Afişlere Standart Olarak Yerleştirilmesi İçin Bütçe Ayrılması 31/12/2021
25 Kasım Etkinliklerinin İlçeler İle Ortak Programlı Hazırlanması 31/12/2022
25 Kasım Etkinliklerinin Ulusal Farkındalık İçin Büyükşehir Belediyeleri İle Ortak Yapılması 31/12/2023
6.1.6 Gençlere Şiddet Eğitimleri Verilmesi
Gençlik Merkezlerinde 150 Genç Bireye Şiddet Eğitimi Verilmesi 31/12/2021
Gençlik Merkezlerinde 150 Genç Bireye Şiddet Eğitimi Verilmesi 31/12/2022
Gençlik Merkezlerinde 150 Genç Bireye Şiddet Eğitimi Verilmesi 31/12/2023
6.1.7 Kız Başına Platformu ve Bilim Başına Dernekleri ile Ankara Kızları Güçleniyor Projesinin Yapılması
Bilim Başına Derneği ile Feza Gürsey Bilim Merkezinde DNA Laboratuvarının Kurulması 31/12/2021
Kız Başına Platformu ile Nefret Söylemleri ile İlgili Farkındalık Kampanyalarının Yapılması 31/12/2022
Ankara’nın Alanında Başarılı Ve Güçlü Kız Çocuklarının Videosunun Yapılması, Teşvik Edilmesi 31/12/2023
6.1.8 Kadının Güçlendirme Çalışmaları
UNFPA’ İle Altındağ Kadın ve Gençlerin Güçlendirilmesi Merkezinde ve Gezici Araçta 150 Kadına Güçlendirme Eğitimin Verilmesi 31/12/2021
UNFPA’ İle Altındağ Kadın ve Gençlerin Güçlendirilmesi Merkezinde ve Gezici Araçta 200 Kadına Güçlendirme Eğitimin Verilmesi 31/12/2022
UNFPA’ İle Altındağ Kadın ve Gençlerin Güçlendirilmesi Merkezinde Ve Gezici Araçta 250 Kadına Güçlendirme Eğitimin Verilmesi 31/12/2023
Bir yanıt yazın

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Yerel Eşitlik Eylem Planı Tartışma Henüz hiç tartışma yapılmadı
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle