Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
12% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
12% İlerleme

51% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
01/01/2023
Bitiş Tarihi
31/12/2025
0/22
Tamamlanan Hedefler
1/76
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar

Henüz hiç döküman yüklenmedi.

Hedefler
0 / 22 Tamamlandı
Eğitim / Hedef 1.1. Kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimlerinin desteklenmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı gündelik beceri kurslarının planlanması 0 0 / 6 0
5%
EG1.1.1. ATABEM tarafından verilen üniversiteye hazırlık kursunun halihazırdaki sayısının arttırılması
Kurs Merkezi Sayısının 3 (üç)’e çıkartılması 31/12/2023
Kurs Merkezi Sayısının 5 (beş)’e çıkartılması 31/12/2025
EG1.1.2. Ortaöğretim öğrencisi kız çocuklarına yönelik Dijital Okur- Yazarlık Eğitimi verilmesi
100(yüz) kız çocuğunun eğitime katılımının sağlanması 31/12/2024
200 (iki yüz) kız çocuğunun eğitime katılımının sağlanması 31/12/2025
EG1.1.3. Kırsalda yaşayan kadınlara yönelik Okur- Yazarlık Eğitimi verilmesi
100 (yüz) kadına okuma- yazma eğitimi verilmesi 31/12/2024
200 (iki yüz) kadına okuma- yazma eğitimi verilmesi 31/12/2025
EG1.1.4. Kız çocuklarına yönelik Meslek Tanıtım Günleri’nin planlanması
2 (iki) meslek tanıtım etkinliği yapılması 31/12/2024
3 (üç) meslek tanıtım etkinliği yapılması 31/12/2025
EG1.1.5. ATASEM’lerde verilen kursların TCE odağında düzenlenerek; boya, araç yıkama ve evde basit onarım konularında kadınların gündelik becerilerini arttıracak kursların açılması
Toplam 100 (yüz) Kadına Cinsiyetsiz Beceri Kurs Programı Açılması 31/12/2024
Toplam 100 (yüz) Kadına Cinsiyetsiz Beceri Kurs Programı Açılması 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Eğitim / Hedef 2.1. Belediyede planlanan hizmet içi eğitim konularının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde planlanması 0 0 / 3 0
24%
EG 2.1.1. Belediyede idari kadrolar başta olmak üzere tüm personele yönelik her yıl TCE Eğitimi verilmesi
1 (bir) eğitim verilmesi 31/12/2023
3 (üç) eğitim verilmesi 31/12/2024
3 (üç) eğitim verilmesi 31/12/2025
EG 2.1.2. Belediyede idari kadrolar başta olmak üzere tüm personele yönelik her yıl Öfke Kontrol Eğitimi verilmesi
1 (bir) eğitim verilmesi 31/12/2023
3 (üç) eğitim verilmesi 31/12/2024
3 (üç) eğitim verilmesi 31/12/2025
EG 2.1.3. Belediyede idari kadrolar başta olmak üzere tüm personele yönelik her yıl Mobbing Eğitimi verilmesi
1 (bir) eğitim verilmesi 31/12/2023
3 (üç) eğitim verilmesi 31/12/2024
3 (üç) eğitim verilmesi 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Eğitim / Hedef 3.1. KYŞM, TCE, Kadın, Çocuk ve Engelli Haklarına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi 0 0 / 6 0
18%
EG3.1.1. Kadın, Çocuk, Genç ve Engellilere yönelik özel gün ve haftalar başta olmak üzere belli periyodlarda bilgilendirme toplantılarının, çok yönlü eğitimlerin (sanat terapisi vb.) planlanması ve eğitici görsellerin tasarlanması
2 (iki) bilgilendirme toplantısı yapılması 31/12/2023
10 (on) bilgilendirme toplantısı yapılması 31/12/2024
10 (on) bilgilendirme toplantısı yapılması 31/12/2025
EG3.1.2. Evlilik Okulu, Gebelik Okulu, TCE Atölyesi, Babalık Atölyesi vb. eğitim gruplarının oluşturulması
1 (bir) Eğitim Grubu Oluşturulması 31/12/2023
2 (iki) Eğitim Grubu Oluşturulması 31/12/2024
4 (dört) Eğitim Grubu Oluşturulması 31/12/2025
EG3.1.3. Belediye kreşlerindeki eğitim planlarına “TCE, Şiddetle Mücadele, Bedensel Farkındalık ve Korunma” konularında eğitimlerin eklenmesi
100 (yüz) çocuğa eğitim verilmesi 31/12/2023
200 (iki yüz) çocuğa eğitim verilmesi 31/12/2024
500 (beş yüz) çocuğa eğitim verilmesi 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Sağlık / Hedef 1.1. Tanı, Tedavi ve Mobil Sağlık Hizmetinin geliştirilmesi 0 0 / 4 0
18%
EG1.1.2. Mevsimlik işçilerin 18 yaş altı çocuklarına Ağız ve Diş Sağlığı konusunda tarama ve bilgilendirme yapılması, diş fırçası ve macunu dağıtılması.
50 (elli) çocuğun hizmetten yararlanması 31/12/2023
100 (yüz) çocuğun hizmetten yararlanması 31/12/2024
200 (iki yüz) çocuğun hizmetten yararlanması 31/12/2025
EG1.1.3. Kamusal alanların tuvaletlerine Ped-Matiklerin eklenmesi
10 (on) adet Ped-Matik yerleştirilmesi 31/12/2024
10 (on) adet Ped-Matik yerleştirilmesi 31/12/2025
EG1.1.4. Kırsal alandaki kadına, tarım ve mevsimlik işçilerine hijyen paketleri (ped, diş macunu ve fırçası vb.) dağıtılması
100 (yüz) adet Hijyen Paketi dağıtılması 31/12/2023
200 (iki yüz) adet Hijyen Paketi dağıtılması 31/12/2024
300 (üç yüz) adet Hijyen Paketi dağıtılması 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Sağlık / Hedef 2.1. Kadın sağlığı ve toplumsal konularla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması 0 0 / 7 0
9%
EG2.1.2. KSEP, Gebelik Okulu vb. kadın sağlığı temalı modüler eğitim programları başlatılması
1 (bir) Eğitim Programı başlatılması 31/12/2024
1 (bir) Eğitim Programı başlatılması 31/12/2025
EG2.1.3. “Kadın sağlığı” konulu broşür ve afiş çalışmalarının yapılaması ve özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlara bu bilgilendirme broşürlerinin ulaştırılması
2000 (iki bin) Broşür Dağıtılması 31/12/2023
2000 (iki bin) Broşür Dağıtılması 31/12/2024
2000 (iki bin) Broşür Dağıtılması 31/12/2025
EG2.1.5. Genç bireylere yönelik Cinsel Sağlık Eğitimleri ve Farkındalık Çalışmalarının yürütülmesi
150 Genç için Eğitim/Atölye Grubu Oluşturulması 31/12/2024
200 Genç için Eğitim/Atölye Grubu Oluşturulması 31/12/2025
E.G. 2.1.6. Yapılacak protokollerle belediyeye bağlı birimlerde ücretsiz Aile Planlaması Danışmanlığı ve gerekli materyallerin dağıtım hizmetinin sağlanması
%100 (Protokol İşlemlerinin Tamamlanması) 31/12/2023
100 Aileye Aile Planlama Danışmanlığı verilmesi 31/12/2024
200 Aileye Aile Planlama Danışmanlığı verilmesi 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Sağlık / Hedef 2.2. Kadınlara ve çocuklara yönelik sağlıklı beslenme konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması 0 0 / 2 0
8%
EG2.2.1. Kadınlara yönelik dengeli beslenme konusunda eğitim ve seminerlerinin düzenlenmesi
2 (iki) Eğitim Programı düzenlenmesi 31/12/2023
5 (beş) Eğitim Programı düzenlenmesi 31/12/2024
10 (on) Eğitim Programı düzenlenmesi 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Sağlık / Hedef 3.1. Mevcut spor kurslarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve toplumun her kesimine uygun hale getirerek çeşitlendirilmesi 0 0 / 2 0
0%
EG3.1.1. Çocuk ve gençlere yönelik cinsiyetsiz spor kurslarının açılması
2 (iki) Kurs Açılması 31/12/2024
2 (iki) Kurs Açılması 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Şiddet / Hedef 1.1. Danışmanlık, Bilgilendirme ve Farkındalık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi 0 0 / 10 0
2%
EG1.1.1. İl genelinde Kadın Danışma/Dayanışma Merkezlerinin açılarak şiddete maruz bırakılan ve/veya şiddete uğrama riski bulunan bireylere danışmanlık hizmetinin verilmesi
1 Adet Kadın Danışma/ Dayanışma Merkezi Açılması 31/12/2023
2 Adet Kadın Danışma/ Dayanışma Merkezi Açılması 31/12/2024
3 Adet Kadın Danışma/ Dayanışma Merkezi Açılması 31/12/2025
EG1.1.3. Özellikle kırsal alanda şiddetle mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yürütmek amacıyla mobil KDM hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
5 (beş) Adet Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 31/12/2024
5 (beş) Adet Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 31/12/2025
EG1.1.4. KYŞM ve Cinsiyete dayalı ayrımcı dilin değişimi konusunda farkındalık çalışmalarının yürütülmesi (broşür, afiş, kamu spotu vb. materyaller üreterek halka açık alanlarda dağıtımının sağlanması)
1000 (bin) Adet Görsel Materyal Hazırlanması 31/12/2023
1000 (bin) Adet Görsel Materyal Hazırlanması 31/12/2024
1000 (bin) Adet Görsel Materyal Hazırlanması 31/12/2025
EG1.1.5. Kadınların güçlendirilmesi hedefli KİHEP ve benzeri modüler eğitim programlarının başlatılması
5 (beş) Adet Eğitim Programı Yapılması 31/12/2024
5 (beş) Adet Eğitim Programı Yapılması 31/12/2025
EG1.1.6. 12-24 yaş aralığındaki kadın ve erkek bireylere yönelik KYŞM ve Flört Şiddeti temalı eğitimlerin düzenlenmesi.
200 (iki yüz) gence eğitim verilmesi 31/12/2023
300 (üç yüz) gence eğitim verilmesi 31/12/2024
500 (beş yüz) gence eğitim verilmesi 31/12/2025
EG. 1.1.8. Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadele konusunda, toplumsal farkındalık yaratma çalışmalarının yürütülmesi, bu kapsamda ebeveynlere yönelik cinsel istismarı önleyici bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve bunların yaygınlaştırılması
3 (üç) Adet Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 31/12/2023
5 (beş) Adet Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 31/12/2024
5 (beş) Adet Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 31/12/2025
EG. 1.1.9. Belediye kreşlerinde çocuk hakları konusunda bilgilendirici eğitim ve etkinliklerin yapılması
5 (beş) Adet Bilgilendirici Eğitim/Etkinlik (Atölye Çalışması vb.) 31/12/2023
5 (beş) Adet Bilgilendirici Eğitim/Etkinlik (Atölye Çalışması vb.) 31/12/2024
5 (beş) Adet Bilgilendirici Eğitim/Etkinlik (Atölye Çalışması vb.) 31/12/2025
EG 1.1.10. Erkeklere yönelik TCE, kadının insan hakları, şiddet ve yasal yaptırımlar konusunda bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi (kahvehaneler, toplu iş merkezleri vb.)
2 (iki) Adet Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 31/12/2023
5 (beş) Adet Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 31/12/2024
5 (beş) Adet Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Şiddet / Hedef 1.2. KYŞM alanında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik öz savunma sporlarının yaygınlaştırılması 0 0 / 1 0
0%
EG1.2.1. Mevcut Savunma Sanatı kurslarının kapasitesinin güçlendirilmesi ve sayısının arttırılması
ASFİM’de 3 (üç) adet Savunma Sanatı kursunun açılması 31/12/2024
ASFİM’de 6 (altı) adet Savunma Sanatı kursunun açılması 31/12/2025
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Şiddet / Hedef 1.3. Kadın Sığınmaevinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Şiddet / Hedef 2.1 Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Destek Programlarına katılımların gerçekleştirilmesi/arttırılması 0 0 / 1 0
35%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kurumsal Dönüşüm / Hedef 1.1. Belediye binasının ebeveynlerin kullanıma uygun hale getirilmesi 0 1 / 2 0
50%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kurumsal Dönüşüm / Hedef 2.1. Belediye faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin tanıtılmasında kullanılan haber dilinin cinsiyet eşitliğine uygun bir şekilde dönüştürülmesi 0 0 / 1 0
35%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kurumsal Dönüşüm / Hedef 3.1. Personel istihdamı ve atamalarda cinsiyet dengesinin gözetilmesi 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kurumsal Dönüşüm / Hedef 4.1. Kurum personeline yönelik sağlık tarama çalışmalarının arttırılması 0 0 / 1 0
20%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kurumsal Dönüşüm / Hedef .4.2. Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ve iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılığın önlenmesi 0 0 / 3 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kentsel Hizmetler / Hedef 1.1. Kadınların ve diğer dezavantajlı grupların kentsel hizmetlere ulaşımını desteklemek, bilgilendirilmelerini ve sosyal entegrasyonlarını sağlamak 0 0 / 5 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kentsel Hizmetler / Hedef 1.2. Kamusal alanların kadınların kullanımına uygun hale getirilmesi 0 0 / 4 0
7%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kentsel Hizmetler / Hedef 1.3. Kent Yaşamında gençlerin TCE’ye dayalı farkındalık çalışmalarına katılımının sağlanması 0 0 / 2 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kentsel Hizmetler / Hedef 2.1. Kentsel hizmetlerin iklim değişikliği ve çevre sorunları gözetilerek planlanması 0 0 / 4 0
0%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Kentsel Hizmetler / Hedef 3.1. Kamusal alanlarda yerinde tespitlerle kadınların taleplerini alabileceğimiz mekanizmaların oluşturulması 0 0 / 3 0
12%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
İstihdam / Hedef 1.1.Kadın ve Gençlerin İş Hayatına Eşit Katılımının Arttırılması Amacıyla Eğitim ve İstihdam Yönünden Desteklenmesi 0 0 / 5 0
14%
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.

Send Notification

Message Sent

Edit Phase
Hedef Ekle
Loading
Döküman Ekle
Durumu Güncelle
Döküman Durumu Güncellendi
Bildirimler gönderildi.
Loading
Döküman Ekle