Kadıköy Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme

tarafından | 16 Şub, 2022 | İzleme Sistemi | 0 yorum

Kadıköy Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı
17% Tamamlanma
Yerel Eşitlik Eylem Planı İlerlemesi
17% İlerleme

83% Zamanlama

Başlangıç Tarihi
15/02/2022
Bitiş Tarihi
31/12/2024
6/6
Onaylanmış Dökümanlar
0/14
Tamamlanan Hedefler
0/26
Tamamlanmış Göstergeler
Yerel Eşitlik Eylem Planı Açıklaması
Edit Description
Dökümanlar
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
My Odessa. My Odessa.
Hedefler
Genişletilmiş Tartışmalar | 0 / 14 Tamamlandı
Eğitim / Genel Hedef 1. Kurum İçi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Farkındalık Düzeyinin Arttırılması 0 0 / 1 0
15%
1.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Eğitim Programlarını Yürütmek
Belediye Yönetimine (Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdürler), Meclis Üyelerine, Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimlerinin Düzenlenmesi
Belediye Çalışanlarına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddet, Ayrımcılık ve Nefret Suçlarına Karşı Farkındalık Eğitimleri Verilmesi 31/12/2023
Personele İşaret Dili Eğitimlerinin Verilmesi 31/12/2023
Kız Futbol Okulunun Açılması 31/12/2022
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Genel Hedef 2. Kadıköy İlçesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Farkındalık Düzeyinin Artırılması 0 0 / 2 0
15%
2.1. Kadıköy İlçesinde, İnsan Hakları, Ayrımcılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Eğitim, Atölye ve Farkındalık Çalışmaları Yürütmek
Çocuk Merkezlerinde Çocuk Hakları, Akran Zorbalığı, Çocukların Bedensel Söz Hakları Eğitimlerinin Verilmesi 31/12/2023
Kreşlerden Yararlanan Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Çocuğun Bedensel Söz Hakları ve Anne Destek - Baba Destek Vb. Eğitimlerinin Yapılması 31/12/2022
Gençlik Merkezlerinde Flört Şiddeti, İnsan Hakları, Kadın Sağlığı, Kadının İnsan Hakları Eğitimlerinin Verilmesi 31/12/2022
Gönüllü Evlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, KİHEP, KSEP Öz Savunma, Flört Şiddeti Vb. Eğitimleri Verilerek Mahalle Düzeyinde Katılımın Sağlanması 31/12/2023
Muhtarlara Yönelik TCE, Nefret Suçları ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve İnsan Hakları Eğitimlerinin Verilmesi 31/12/2023
65+ Kişilere Yönelik Yaş Ayrımcılığını Engelleme Amacıyla Farkındalık Çalışmaları ve Eğitim Programları (Dijital Okur-Yazarlık Eğitimleri Gibi) Yürütmek 31/12/2023
Kadıköy İlçesinde Gerçekleştirilen İletişim Çalışmalarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifi Göz Önünde Bulundurularak Yürütülmesi 31/12/2023
Geleneksel Cinsiyet Rollerini Dönüştürmeye Yönelik (Tadilat İşi vb.) Eğitim Programlarının Açılması 31/12/2023
2.2. İklim Değişikliği, Afet ve Acil Durumlarda, Kadınlar Ve Dezavantajlı Gruplar Özelinde Farkındalık Çalışmaları Yapmak
İklim Değişikliğinin Etkileri Konusunda Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması 31/12/2023
Afetlere ve Kriz Durumlarına Yönelik Mücadelede Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması 31/12/2023
İklim, Afet ve Acil Durumlar Eğitim Programlarının Yaygınlaştırılması 31/12/2024
Afetlerde Psiko-Sosyal Destek Eğitiminin Verilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Eğitim / Genel Hedef 3. Bireylerin Farklı Koşullarından ve Özel Durumlarından Kaynaklanan İhtiyaçları Gözetilerek Eğitim Hayatına Katılımlarının Artırılması 0 0 / 1 0
25%
3.1. Belediye Merkezlerinde Verilen Hizmetlerin Toplumsal Eşitlik Perspektifiyle Kırılgan Grupları Önceleyerek Uygun Hale Getirmek
Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy Gönüllü Merkezlerinde İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin Hafta Sonu Faydalanabilmesi İçin Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 31/12/2024
Sosyo-Ekonomik İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Burs İmkanı Verilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 1. Kurum İçi İstihdam Politikasının Eşitlikçi Biçimde Yapılandırılması 0 0 / 1 0
35%
1.1. İstihdam Politikasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifine Uygun Hale Getirmek
Yeni İşe Alımlarda ve Mevcut Durumda Talep Doğrultusunda Rotasyon Yapılarak (Garaj, Park ve Bahçeler, Güvenlik Görevlisi), Geleneksel Cinsiyet Rollerini Dönüştürmeye Yönelik Kadın Personel Sayısının Artırılması 31/12/2024
Temizlik, Bakım ve Çay Ocağı İşlerinde Talep Doğrultusunda Çalışan Erkek Personel Sayısının Artırılması 31/12/2024
Tüm Yönetim Pozisyonlarında Kadın- Erkek Yönetici Sayısının Dengelenmesi 31/12/2024
Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriğinin Kadın Erkek Eşitliğini Teşvik Edecek Şekilde Planlama, İnceleme, Görüşmeler Yapılarak Düzenlenmesi 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
İstihdam / Genel Hedef 2. Bireylerin Farklı Koşullarından ve Özel Durumlarından Kaynaklanan İhtiyaçları Gözetilerek Ekonomik Hayata Katılımlarının Artırılması 0 0 / 4 0
25%
2.1. Kadın İstihdamını Artıracak Çalışmalar Yapmak
Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Yürütülmesi 31/12/2023
Teknoloji ve Yeni Ortaya Çıkan İstihdam Alanlarına Yönelik Eğitim ve Atölye Çalışmalarının Yürütülmesi 31/12/2023
Sığınmaevinde Kalan Kadınların İşgücüne Katılımlarının Desteklenmesi İçin İş birlikleri ve Projeler Geliştirilmesi 31/12/2023
Kadın Girişimciler ve Kooperatifler ile Belediye Arasında İş birliği Çalışmalarının Yapılması 31/12/2023
Dezavantajlı Kadınların Tespit Edilerek Ekonomik Hayata Katılımları İçin Danışmanlık ve Yönlendirme Yapılması 31/12/2023
2.2. Bakım Hizmetlerini Geliştirmek
Dezavantajlı Durumda Olan Çocukların Ücretsiz ve Erişilebilir Kreş İmkanından Yararlanmasının Sağlanması 31/12/2022
0-3 Yaş Arası Sosyo-Ekonomik İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yönelik Çocuk Gündüz Bakım Evinin Açılması 31/12/2024
Mevcut Kreşlerde 0-3 Yaş Arası Sosyo-Ekonomik İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yönelik Gündüz Bakım Hizmetinin Oluşturulması 31/12/2024
Kreş Sayısının Arttırılması 31/12/2024
Sosyal Hizmet Merkezlerinde Oyun Evlerinin Yaygınlaştırılması 31/12/2023
65 Yaş Üzeri Bireylerin Faydalanacağı Sosyal Yaşam Evleri'nin ve Alzheimer Merkezilerinin Mahalle Bazlı Yaygınlaştırılması 31/12/2024
Çocukların Faydalandığı Eğitim ve Gençlik Merkezlerinin Yaygınlaştırılması 31/12/2024
2.3. Engelli Bireylerin İstihdamını Arttıracak Çalışmalar Yürütmek
Engelli Bireylere Yönelik Meslek Edindirme Kurslarını Artırılması 31/12/2023
İş Arayan Engelli Bireylerle İş Verenleri Bir Araya Getirecek Çalışmalar Yürütülmesi 31/12/2023
2.4. Gençlerin İstihdamını Artıracak Çalışmaları Yürütmek
Genç Bireylere Yönelik Meslek Edindirme Kurslarını Arttırmak 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Genel Hedef 1. Kadınların ve Dezavantajlı Bireylerin Yerel Karar Alma Süreçlerine Dahil Edilmesinin Sağlanması 0 0 / 1 0
10%
1.1. Kadınların ve Dezavantajlı Bireylerin Talep ve İhtiyaçlarını Tespit Etmek Amacıyla Çalışmalar Gerçekleştirmek
Mahallelerde Saha Araştırmalarının Yapılması ve Raporlanması 31/12/2024
Kadınlar ve Dezavantajlı Bireylerle Mahalle Ölçeğinde Toplantılar Yapılması 31/12/2024
Politika Üretme ve Planlama Toplantılarına Kadın Örgütlerinin Dahil Edilmesi 31/12/2024
Belediye Birimlerinde Engelli Erişilebilirlik Analizinin Yapılması, Erişilebilirlikle İlgili Uygulamaların Tamamlanması (Rampa, Asansör vb.) 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Katılım / Genel Hedef 2. Katılımcı Mekanizmaların Oluşturulması ve Katılımcı Sürecin Yürütülmesi 0 0 / 4 0
13%
2.1. Kurum İçinde Katılımcılık Yaklaşımının Uygulanması Amacıyla Personelleri Eğitimlerle Desteklemek
Katılımcılığı Sağlamaya Yönelik Çalıştaylar Yapılması 31/12/2022
Personele Veri Bilimi Eğitimin Verilmesi 31/12/2022
2.2. Katılımcı Araçlar Oluşturmak
Kentsel Haklar ve Hizmetlerle İlgili Muhtarlarla Birlikte Mahalle Bazlı Toplantı Yapmak 31/12/2023
STK’lar ile Belirli Periyotlarda Tematik Toplantılar Gerçekleştirilmesi 31/12/2023
Mahalle Bazlı Konuşan Kadıköy Toplantılarının Gerçekleştirilmesi, Bu Toplantılarının Katılımcılarının ve Çıktılarının Raporlanması 31/12/2023
Gönüllü Merkezleri Üzerinden Mahalle Meclislerinin Oluşturulması 31/12/2024
Kent Konseyi Bünyesinde Kurulacak Meclislerde Kadın, LGBTİ+, Gençlik, Çocuk ve Engelli Temsilinin Sağlanması; Kent Konseyinin Etkin ve Bağımsız Çalışmasına Destek Olunması 31/12/2024
2.3. Hizmetlere Vatandaşların Katılımını Arttırmak
Belediye Hizmetleri ile İlgili Yurttaş Anketlerinin Oluşturulması ve Raporlaması 31/12/2024
Kentsel Planlama Alanında Sivil Toplum Katılımlı Çalıştaylar Yapılması 31/12/2024
Katılımcı Dijital Platform/Uygulamalar Gerçekleştirilmesi 31/12/2024
2.4.STK'lar ile İletişim ve İşbirliği Süreçlerinin Aktif Tutmak
Kadın ve LGBTİ Alanında Uzman STK’larla Atölye, Eğitim ve Proje Sayısının Arttırılması 31/12/2022
Uygun Mekanların STK Kullanımlarına Açılması 31/12/2023
İletişim Mecralarının Kadın Kuruluşları Dahil Olmak Üzere STK’larla Kullanımının Sağlanması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Sağlık / Genel Hedef 1. Toplumsal Eşitlik Perspektifi İle Toplumun İhtiyaçlarının Gözetildiği Herkes İçin Erişilebilir Sağlık Hizmeti Sunmak 0 0 / 3 0
24%
1.1. Toplumun Her Kesiminin Erişimine Açık Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri Sunmak
Gönüllü Test Danışmanlık Merkezinin Açılması 31/12/2023
Kadın Sağlığı Eğitim Programı'nın Yürütülmesi 31/12/2023
Cinsel Sağlık ve Aile Planlaması Merkezinin Açılması 31/12/2022
1.2. Sağlık Hizmetlerinin Bilinirlik ve Görünürlük Çalışmalarını Artırmak
Sağlık Hizmetlerinin Sunulduğu Merkezlerin LGBTİ+ Dostu Hale Getirilmesinin Sağlanması (Broşür, Afişlerle Bunun Desteklenmesi) 31/12/2022
Sağlık Hizmetlerinin (Hpv, Smear Testi ve RİA) Sosyal Medya, Billboard ve Gazete Kadıköy'de Belirli Periyotlarla Tanıtımlarının Yapılması 31/12/2023
Ambulans ve Engelsiz Taksi Hizmetinin Tanıtımlarının Artırılması 31/12/2023
Belediyenin Sağlık Hizmetlerinin Mahalle Toplantılarında Tanıtılması 31/12/2024
1.3. Sağlık Hizmetlerini Tüm Dezavantajlı Gruplar İçin Erişilebilir Duruma Getirmek
Dezavantajlı Bölgelerde İkamet Eden Kadın, Genç ve Çocuklarının Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Artırılması 31/12/2024
Belediye Kadın Personelinin Belediyenin Sağlık Merkezlerinden Faydalanmasının Sağlanması 31/12/2023
18 -25 Yaş Aralığında Sosyo-Ekonomik Olarak Dezavantajlı Olan Genç Kadınların Hpv Aşısından Ücretsiz Olarak Yararlandırılması 31/12/2023
Sağlık Merkezlerinin Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İçin Fizibilite Çalışmasının Yapılması 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Genel Hedef 1. Kadınların ve Dezavantajlı Bireylerin Kentsel Hizmetlerden Eşit Şekilde Faydalanmasını Sağlamak 0 0 / 1 0
10%
1.1. Kamusal Mekanları Erişilebilir Hale Getirmek
Kadıköy İlçesindeki Kamusal Mekânların Daha Güvenli ve Aydınlık Olacak Şekilde Düzenlenmesi 31/12/2023
Parklarda Kadın, Çocuk ve Engelli Tuvaletlerinin Sayısını Artırılması 31/12/2023
Parklarda ve Merkezi Bölgelerde Emzirme Odası Oluşturulması 31/12/2023
Akülü Şarj İstasyonlarının Sayısının Artırılması 31/12/2023
Spor Aletlerinin Tüm Hedef Gruplarına Yönelik Dizayn Edilmesi 31/12/2024
Parklarda Ücretsiz Wifi İnternet Hizmetinin Oluşturulması 31/12/2024
Dezavantajı Mahallelerdeki Çocukların Sanat Merkezlerinden Faydalanmasını Sağlanması, Sokak Şenlikleri ve Festivallerin Düzenlenmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Genel Hedef 2. Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak 0 0 / 1 0
5%
2.1. Belediyemizin Sunduğu Hizmetleri, Toplumun Tüm Kesimlerinin Erişilebilirliğine Uygun Hale Getirmek
Hizmet Değerlendirmesi Araştırması 31/12/2024
Eğitim ve Gençlik Merkezlerine Engelli Çocuk Kotasının Koyulması 31/12/2024
Kadıköy İlçesinde Dezavantajlı Mahallelerdeki Öğrencilerin Belediye Hizmetlerine Katılımının Arttırılması 31/12/2023
Dezavantajlı Grupların (Kadın, Çocuk, Yaşlı, Engelli, Genç, Göçmen, LGBTİ) Kent Hayatındaki Görünürlüğünün ve Belediye Merkezlerinden Faydalanmasının Arttırılmasını Sağlanması 31/12/2023
Kadınların, Engellilerin, Göçmenlerin Erişimine Uygun Duyuru İçeriklerinin Çok Dilli Hazırlanması 31/12/2024
Belediyenin Erişilebilirlik Kılavuzunu Oluşturmak ve Merkezlerin Bu Kılavuz Kapsamında Kontrolünü Sağlamak 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Genel Hedef 3. İhtiyaç Sahibi Kadınlara ve Üniversiteli Öğrencilere Yönelik Destekler Sunmak 0 0 / 1 0
0%
3.1. Gençlerin Barınma ve Eğitim İhtiyaçlarının Desteklenmesini Sağlamak
Yeni Yurt Açılması 31/12/2024
Barınma Maliyetini Karşılamasına Destek Olacak Ayni Desteklerin Sunulması 31/12/2024
Gönüllü Merkezlerinin Öğrencilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi ve Teşvik Edilmesi 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Genel Hedef 4. Sokak Hayvanları Konusunda Yapılan Çalışmaları Artırmak 0 0 / 1 0
20%
4.1 Sokak Hayvanları Konusunda Farkındalık Çalışmaları Yapmak ve Veterinerlik Hizmetlerini Geliştirmek
Belediyeye Bağlı Olarak Hizmet Vermekte Olan Barınakları ve Veterinerlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması 31/12/2023
Personele Hayvan Hakları ile İlgili Eğitimler Verilmesi ve Farkındalık Oluşturulması 31/12/2022
Mekanların Hayvanlar ile Birlikte Kullanılması ce Hayvan Dostu Mekanların Teşvik Edilmesi 31/12/2024
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Kentsel Hizmetler / Genel Hedef 5. Kadıköy'de Güvenli ve Sürdürülebilir Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 0 0 / 1 0
25%
5.1. İklim Değişikliği, Atık Yönetimi ve Afet Ve Kriz Durumlarının Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirmek
Afet ve Kriz Koordinasyon Komisyonlarının Oluşturulması İklim Koordinasyon Komisyonlarının Oluşturulması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Şiddet / Genel Hedef 1. Toplumsal Eşitlik Perspektifi İle Toplumun İhtiyaçlarının Gözetildiği Herkes İçin Erişilebilir Sağlık Hizmeti Sunmak 0 0 / 4 0
15%
1.1 Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele Etmek İçin Eğitim
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programını'nın Yürütülmesi 31/12/2023
Çocukların Bedensel Söz Hakkı Seminerinin Yürütülmesi 31/12/2022
Flört Şiddeti Atölyesinin Yürütülmesi 31/12/2022
Online Atölye Programlarının Yürütülmesi 31/12/2022
1.2 Sosyo Ekonomik ve Psiko-Sosyal Olarak Dezavantajlı Kadınları Güçlendirmek
Alışveriş Kartı Desteğinin Sürdürülmesi 31/12/2022
Alışveriş Kartı Desteğine Ped Desteği Eklenmesi 31/12/2022
Alo Kadına Şiddet Hattı Hizmetinin Duyurularla Yaygınlaştırılması 31/12/2022
Kadın Dayanışma Biriminin Danışmanlık Hizmetinin Yaygınlaştırılması 31/12/2022
1.3 Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele Etmek İçin Farkındalık Çalışmaları Yapma
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadele Etmek İçin Farkındalık Çalışmaları Yapma 31/12/2022
Belediye Personeline Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 31/12/2023
Şiddetle Mücadele Konusunda Bilgilendirici Materyallerin Basılıp Vatandaşa Dağıtılması 31/12/2022
Şiddetle Mücadele Konusunda Bilgilendirici Billboard ve Afiş Çalışmalarının Yapılması 31/12/2022
Kadın Dayanışma Birimi'nin Görünürlüğünün Artırılması 31/12/2023
1.4 Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
Kadın Yaşam Evi Sayısının Artırılması 31/12/2024
Kadın Sığınma Evi'nde Çalışan Personelin Güçlendirilmesi 31/12/2022
Kadın Dayanışma Merkezi Sayısının Arttırılması 31/12/2023
Bu hedefe hiç doküman eklenmedi.
Bir yanıt yazın
Loading
Döküman Ekle